Smerteforsker Lars Arendt-Nielsen ser en logisk og sandsynlig kobling mellem de akutte muskel- og ledskader og de mere langsigtede muskelsmerter efter covid-19.

Muskelskader ved covid-19 forbundet med ringere prognose

AAN: Øget forekomst af akutte led- og muskelskader og relaterede smerter hos covid-19-patienter bliver påvist i et nyt studie, som desuden forbinder skaderne med en dårligere prognose i form af øget dødelighed, længere indlæggelsestid og en større risiko for indlæggelse på hospice.  

Data-monitorering fra et amerikansk studie, som blev præsenteret på neurologikongressen AAN 2021, tyder på, at covid-19-patienter er i særlig øget risiko for at udvikle en af de tre akutte muskel- og ledsygdomme myopati (muskelsygdom), myositis (muskelbetændelse) og rhabdomyolyse (nedbrydning af tværstribet skeletmuskulatur, som kan få livstruende komplikationer) i forbindelse med indlæggelse for et alvorligt infektionsforløb.

I studiet har forskerne blandt 25.261 indlagte covid-19-patienter fundet, at den gennemsnitlige indlæggelsestid og dødeligheden var signifikant højere hos covid-19-patienter med viralt inducerede muskelskader sammenlignet med covid-19-patienter uden relaterede muskelskader. Antallet af indlæggelser på hospice var ligeledes signifikant højere hos de, som havde muskolo-skeletale skader sammenlignet med covid-19 patienter uden.

Alvorlige forløb

Den danske professor og smerteforsker ved Center for Neuroplasticitet og Smerte ved Aalborg Universitet, Lars Arendt-Nielsen, har i et andet projekt i samarbejde med spanske forskere set nærmere på muskelsmerter hos covid-patienter, som har gennemlevet et alvorligt forløb – dog ikke i den akutte fase, men mere langsigtet. Han ser en logisk og sandsynlig kobling mellem de akutte muskoloskeletale skader og de mere langsigtede muskelsmerter efter covid:

”Vi må formode at forskerne i studiet, som blev præsenteret på AAN, har fulgt patienterne i den akutte fase – altså over uger. Vi har modsat kigget på langtidseffekterne og har fulgt patienter i syv måneder, som har haft et langt og alvorligt indlæggelsesforløb. 50 procent af de patienter, som vi fulgte havde muskelsmerter (myalgier) under indlæggelsen, og 38 procent af dem havde fortsat smerter efter syv måneder. I teorien kan de have haft en af de tre akutte muskoloskeletale sygdomme uden, at det er blevet ICD-diagnosticeret, da det ikke indgik i journalerne. I hvert fald er der en logisk kobling mellem de akutte skader, som forskerne i studiet ser og de mere langsigtede muskelsmerter, som vi har fokuseret på,” siger han.

Det dansk-spanske studie viste, at muskelsmerter er den tredje hyppigste senfølge efter covid-19, og Lars Arendt-Nielsen formoder, at både de akutte skader og de langsigtede smerter kan relateres til den cytokinstorm, som immunsystemet udsættes for ved smitte med covid:

”Har man en alvorlig infektion eller inflammation, så kan det også ofte mærkes som muskelsmerter eller ømhed – og er infektionen særligt alvorlig, så er det absolut sandsynligt, at den generaliserede inflammation ligefrem kan føre til muskelinflammation og -nekrose, som det amerikanske studie peger på.”

Forskerne bag studiet, som blev præsenteret på AAN, vil fremadrettet undersøge nærmere, om forekomsten af ​​akutte muskoloskeletale skader hos covid-19 patienter – for eksempel myopati, myositis og rhabdomyolyse - er en selvstændig faktor for en ringere prognose. Derudover er modeller for risikostratificering under udvikling.

Tags: senfølger, corona

Like eller del denne artikel