Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz.

Mange sygehusansatte oplever senfølger efter mild covid-19

Ca. 80 procent af indlagte covid-19-patienter oplever senfølger flere måneder efter, at de er kommet ud fra hospitalet. Men også mild covid-19 kan give svære senfølger. En svensk undersøgelse af 2.000 hospitalsmedarbejdere viser, at selv milde sygdomsforløb fører til senfølger hos mange smittede, og at senfølgerne ofte nedsætter deres arbejdsevne.

Undersøgelsen, der er offentliggjort i det lægevidenskabelige tidsskrift JAMA, omfatter over 2.000 medarbejdere på Danderyds Hospital i Stockholm. 393 blev smittet i løbet af foråret og havde milde forløb med covid19. Over en fjerdedel af de smittede melder to måneder senere, at de stadig har følger efter sygdommen. Og otte måneder efter det milde sygdomsforløb oplever 15 pct. af de smittede ansatte stadig senfølger i form af åndedrætsbesvær, træthed og tab af lugte- og smags-sanserne.

Og for halvdelen er senfølgerne så alvorlige, at de i moderat eller svær grad nedsætter deres arbejdsevne, begrænser det sociale liv og familieliv, skriver forskerne bag undersøgelsen.

”Undersøgelsen er en vigtig påmindelse om, at vi fortsat skal arbejde benhårdt for at begrænse smitte blandt medarbejdere på sygehuse og hospitaler mest muligt,” siger Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz.

Hun mener, at alle medarbejdere med patientkontakt derfor skal vaccineres nu.

"Desværre er der stadig medarbejdere i sundhedsvæsenet, der kommer i kontakt med covid19-patienter, og som ikke er færdigvaccinerede. Det er på høje tid, at myndighederne og regionerne sørger for at gøre arbejdet færdigt, så alle kan gå så trygt på arbejde som muligt,” siger Lisbeth Lintz og fortsætter:

”Undersøgelsens resultater understreger behovet for, at alle hospitalsansatte husker at anmelde covid-19 som en arbejdsskade, også selv om de kun har været mildt syge. Heldigvis er der nogle tegn på, at senfølgerne forsvinder hos mange, men vi ved stadig ikke, hvor mange der risikerer at få varige gener af sygdommen,” siger Lisbeth Lintz.

Forskerne bag undersøgelsen oplyser til SVT Nyheter, at der ikke er fundet tegn på langvarig feber, hjertesygdom eller nedsat hukommelse og kognitiv funktion hos smittede med milde sygdomsforløb.

De nyeste tal fra Statens Serum Institut viser, at i alt 1.555 hospitalslæger ud af 18.689 er testet positiv for smitte, siden corona-pandemien kom til Danmark i februar 2020. Dermed er 8,32 pct. af lægerne, som arbejder på sygehuse og hospitaler, blevet smittet. De tilsvarende tal for sosu-assistenter og sygeplejersker er hhv. 10,69 pct. og 9,49 pct.

 

Tags: senfølger, corona

Like eller del denne artikel