“Vi er rigtig ærgerlige over, at vi er havnet i denne her situation, som har bygget sig op over 10-15 år. Og nu har vi så valgt at være proaktive ved at melde ud, at vi ikke længere kan leve op til de krav, Sundhedsstyrelsen stiller til regionsfunktionen," siger Tina Ebler.

Hospitalsdirektør: Vi forstærker psykiatrien i Skejby 

En flytning af regionsfunktioner fra Regionspsykiatrien Vest til psykiatrien ved Aarhus Universitetshospital i Skejby er på ingen måde ekstraordinær - for i forvejen løfter Skejby regionsfunktionen for Horsens, Randers og til dels Viborg.

Sådan lyder det fra Tina Ebler, der som hospitalsdirektør i Region Midtjylland bærer det overordnede ansvar for planen om at flytte syv psykiatriske regionsfunktioner fra Herning til Skejby. Hun fortæller, at den politiske beslutning ikke er truffet endnu. Men forslaget skal op på regionsrådets møde den 28. april. Uanset om regionsrådet godkender det, vil psykiatrien i Skejby blive forstærket, så den kan klare det ekstra pres, siger Tina Ebler. Flyttes funktionerne ikke, skal ledelsen tage stilling til fordeling af midlerne. Det er 2,5 mio til hver af de to afdelinger.

“Vi er rigtig ærgerlige over, at vi er havnet i denne her situation, som har bygget sig op over 10-15 år. Og nu har vi så valgt at være proaktive ved at melde ud, at vi ikke længere kan leve op til de krav, Sundhedsstyrelsen stiller til regionsfunktionen. For det handler om, at vi gerne vil sikre os, at alle patienter får den rette behandling,” siger Tina Ebler.

Hun pointerer, at psykiatrien i Skejby ikke uden videre får pålagt de ekstra opgaver. Tværtimod har ledelsen valgt at forstærke Skejbys eksisterende psykiatriske teams. 

“Så det er ikke bare en opgave, vi lægger ind, uden at lægge midler ved. Vi skal f.eks. tænke i opgaveflytninger, og derudover er vi i tæt dialog med enhederne om hvordan vi løser det, så det ikke går ud over arbejdsmiljøet,” siger hun, hvorefter hun henviser til, at Region Syddanmark har valgt en tilsvarende model, der går ud på at samle alle specialfunktioner på Odense Universitetshospital.

Hun og den øvrige ledelse er optagede af at behandle patienterne tæt på deres bopæl, siger hun.

“Patienterne skal ikke flytte sig. Udgangspunktet er, at vi laver en udefunktion, hvor behandlere én gang om ugen kører fra Skejby til Herning for at behandle patienterne derude. Så kan der være særligt komplicerede tilfælde, som skal indlægges i Skejby. Men det sker allerede i dag. Så det, manøvren går ud på, er at vurdere, om vi har de rette forudsætninger for at kunne give patienterne den optimale behandling,” siger hun. Forstærkning i Skejby skal gøre det muligt at have en delt funktion. 

“Vi skal også huske, at det er under fem procent af patienterne, som er regionsfunktion. Så det er ikke så mange patienter, som vil mærke, at vi flytter regionsfunktionerne,” siger hun. 

Sundhedspolitisk Tidsskrift: Hvorfor kan man ikke få hyret et passende antal psykiatere? 

Tina Ebler: “Problemet opstod for 15 år siden, hvor der ikke blev uddannet nok psykiatere. Det dyk i uddannede psykiatere rammer os i dag, ikke kun i vores region, men over hele landet. Det er årsagen til, at vi i dag mangler en del speciallæger og overlæger. Den gode nyhed er, at lige nu har vi søgning til specialet. Derfor er det også rigtig vigtigt for os at understøtte de unge psykiatere, der kommer, så de ikke bliver skræmt væk,” siger hun.

Sundhedsstyrelsen trak for nyligt sin nye dimensioneringsplan tilbage efter kritik fra Lægeforeningen om kraftig underdimensionering af bl.a. det psykiatriske speciale. Er det et strategisk træk, at I på netop på det her tidspunkt frasiger jer regionsfunktionerne? 

“Nej, vi kommer med det lige nu, fordi Regionspsykiatrien Vest er i en kritisk situation. Og det er vi nødt til at orientere vores politikere om. Og det bliver vi nødt til at gøre, uanset hvad der ellers sker,” siger Tina Ebler og fortsætter:

“Lige nu tager vi nogle opgaver væk fra personalets skuldre for at skabe et godt fundament for den videre udvikling af Regionspsykiatrien Vest. Men det er ikke noget quick fix, og derfor har vi også gang i mange andre ting i forhold til at skabe robusthed i psykiatrien,” siger hun. 

Et eksempel på et tiltag er, at regionen skruer op for tværfagligheden, som skal give en større fleksibilitet i forhold til at kunne udnytte de forskellige faggruppers kompetencer bedre.

“Vi er gået i tænkeboks for at finde ud af, hvad skal vi til for, at vores lægeopgave forbliver interessant, og at vores læger kan aflastes og arbejde mere hensigtsmæssigt. Det er en proces, som vi er i gang med nu med inddragelse af samtlige faggrupper: Kan specialpsykologer eller specialuddannede sygeplejersker arbejde sammen med lægerne på en anden måde, end de gør i dag. Hvad med sekretærer, hvad med jurister, skal vi har sådan nogle til at arbejde med klagesager. Det er et lille bitte udsnit af alle de aktiviteter, der er i gang, og jeg ved, at alle regioner har mange ting i gang. Vi gør hver vores, fordi problemerne kommer til udtryk på forskellig vis i de fem regioner," siger Tina Ebler.

Hun fortæller, at mange regioner så vidt muligt prøver at dække sig ind ved at bruge vikarer og rekrutterer fra udlandet. Derudover kæmper de for at få opnormeret antallet af uddannelsesstillinger. 

“Og der er vi presset af, at vi er dimensioneret nationalt, hvor der først og fremmest er fokus på mangel på alment praktiserende læger. Og der forsvinder psykiatrien lidt i det billede. Vi ville jo ønske, at vi kunne få lov til at uddanne mange flere psykiatere, end hvad der fra politisk hold er lagt op til,” siger hun. De mange vakante stillinger er ikke til at overse. 

“Vi har pt. 44 ledige stillinger - men der findes jo ikke 44 ledige psykiatere i Danmark. Så spørgsmålet er, om antallet af vakante stillinger giver et korrekt billede af virkeligheden. For hvis det er idealbilledet, så er det nok svært at realisere. Og det er derfor, at vi starter den anden proces, hvor vi spørger på en anden måde: hvor mange psykiatere skal der til for, at løse vores opgave. Og her kommer vi til kort i Herning,” siger hun.

Peter Møller Andersen, der er psykiatrisk overlæge ved Skejby og medlem af regionsrådet for Socialdemokratiet, anerkender, at psykiatrien i Skejby vil blive forstærket. Alligevel tror han ikke rigtig på, at pengene vil få nogen effekt.

"Ja, vi får 2,5 mio. kr. Men vi kan jo ikke få speciallæger, heller ikke fra bureau," siger Peter Møller Andersen. 

 

Relateret artikler

Like eller del denne artikel