”EMAs vurdering viser, at det var vigtigt at få undersøgt den mulige sammenhæng. Det bekræfter for os, at vi i Danmark har vist rettidig omhu ved at sætte vaccinen på pause, mens vaccinen bliver undersøgt,” siger Søren Brostrøm.

Brostrøm: Danmark har vist rettidig omhu med AstraZeneca-vaccinen

Danmark har vist rettidig omhu ved at sætte coronavaccinen Vaxzevria fra AstraZeneca på pause.

Det siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, konkluderede onsdag, at der sandsynligvis er en forbindelse mellem sjældne tilfælde af usædvanlige blodpropper og et lavt antal blodplader og vaccinen fra AstraZeneca.

EMA mener, at det skal registreres som en sjælden bivirkninger ved vaccinen, men samtidig holder EMA fast ved en anbefaling af vaccinen, idet agenturet mener, at fordele opvejer risici.

”EMAs vurdering viser, at det var vigtigt at få undersøgt den mulige sammenhæng. Det bekræfter for os, at vi i Danmark har vist rettidig omhu ved at sætte vaccinen på pause, mens vaccinen bliver undersøgt,” siger direktør Søren Brostrøm. 

Det sjældne sygdomsbillede med usædvanlige blodpropper og et lavt antal blodplader kendes som HIT (Heparin-induceret trombocytopeni) fra behandling med det blodfortyndende lægemiddel heparin. 

Over 25 millioner borgere i EU og i Storbritannien – herunder ca. 150.000 borgere i Danmark – er blevet vaccineret med AstraZenecas vaccine. 86 tilfælde af særlige sygdomsbilleder er indtil videre undersøgt som led i EMA’s undersøgelse. Heraf er 18 personer døde. 

Lægemiddelstyrelsen har modtaget to danske indberetninger, hvor det er konstateret, at der er tale om det særlige sygdomsbillede. Det ene tilfælde i Danmark har haft dødeligt udfald.

Sundhedsstyrelsen har pauseret brugen af corona-vaccinen fra AstraZeneca, i sammenlagt fem uger, frem til næste uge. Og den pause holder Bromstrøm fast i, selv om EMA igen anbefaler vaccinen. Sundhedsstyrelsen har nemlig samlet en gruppe af danske eksperter inden for koagulationsmedicin, immunologi, neurologi, infektionsmedicin og farmakoepidemiologi, og der er sat gang i både laboratorieundersøgelser af de mistænkte danske tilfælde, og såkaldte farmakoepidemiologiske undersøgelser, hvor man via registerdata undersøger problemets omfang på befolkningsniveau i Danmark.

"Vi afventer at få de danske resultater også og forventer at komme med en udmelding i næste uge på baggrund af den viden, vi har fået opbygget," siger Brostrøm.

EMAs udmelding indgår, sammen med resultater fra de undersøgelser, der er sat i gang, i Sundhedsstyrelsens vurdering af vaccinen fra AstraZeneca.

Både de to danske tilfælde og de lignende tilfælde, der er indberettet i andre lande, er hovedsageligt opstået inden for de første 14 dage efter vaccinationen. EMA opfordrer også til, at både sundhedspersonale og vaccinerede skal være opmærksomme på symptomer, to uger efter vaccinen er givet

”Vi kan se, at risikoen for de alvorlige bivirkninger i forbindelse med vaccinationen forventes at være størst inden for ca. 7-10 dage, den er ganske lille efter 14 dage og helt væk efter 21 dage. Vi kan også se, at der ikke ser ud til at være senere tilfælde af svære blodpropper. Derfor vurderer vi, at de nuværende personer i Danmark, der er vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca, ikke længere behøver at være bekymrede for at få disse sjældne bivirkninger. AstraZeneca-vaccinens effekt har samtidig allerede ved 1. stik givet de cirka 150.000 vaccinerede en god beskyttelse mod covid-19-sygdom,” siger direktør Søren Brostrøm. 

Den kommende plan for færdigvaccineringen af de personer, der har fået 1. stik med AstraZeneca-vaccinen -  hvad enten det bliver med vaccinen fra AstraZeneca eller med en anden vaccine, afhænger af beslutningen om videre brug af vaccinen fra AstraZeneca. 

 

Tags: corona, coronavaccine, Vaxzevria

Like eller del denne artikel