Sundhedspolitisk Tidsskrift

Flere kvinder end mænd får kræft

Antallet af nye kræfttilfælde er stigende blandt danske kvinder, mens antallet falder i den mandlige del af befolkningen. Det viser de nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Tallene viser, at der i 2019 var 351.747 danskere, der havde en kræftdiagnose, heraf var 158.834 mænd og 192.913 kvinder. Disse tal dækker både over patienter med en nuværende kræftdiagnose og personer, der tidligere har haft kræft, men siden er blevet erklæret sygdomsfrie.

Lægemiddelindustriforeningen (Lif) reagerer i en nyhed på foreningens hjemmeside på de nye tal.

”Desværre er der en stigning i antallet af kvinder, der får kræft. Det viser vigtigheden af en fortsat fokuseret indsats på kræftområdet i det danske sundhedsvæsen, som de seneste år har bidraget til at løfte behandlingsresultaterne markant via en mere effektiv organisering og brugen af ny sundhedsteknologi i behandling af patienter,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif.

Tallene fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at det især er inden for hudkræft (anden hudkræft end melanom) og kræft i hjerne- og centralnervesystemet, at der har været en stigning i antallet af nye tilfælde blandt kvinder de seneste 10 år. Den hyppigst forekommende kræftform blandt kvinder er dog fortsat brystkræft. I 2019 blev der registreret 5.105 nye brystkræfttilfælde blandt kvinder i Danmark. Den mest almindelige kræftform blandt mænd i 2019 var prostatakræft.

Like eller del denne artikel