”En tilrettelæggelse af vaccinationsintervallet for 2. stik mellem 4. til 12. uge er fortsat inden for det, der bliver beskrevet i godkendelsesgrundlaget. Samtidig vil det frigøre vacciner fra de begrænsede sendinger, vi får, så flere kan modtage 1. stik hurtigere. Dermed når vi hurtigere en immunitet i befolkningen, og vores forventning er også, at det vil føre til bedre epidemikontrol,” siger Bolette Søborg.

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu også AstraZeneca-vaccinen til ældre

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu vaccinen mod covid fra AstraZeneca til alle over 18 år - også til borgere over 65 år. Desuden kan man vente op til 12 uger med at få stik nummer to. Det vil betyde, at flere kan sættes i gang med deres vaccinationsforløb.

Sundhedsstyrelsen har hidtil anbefalet, at vaccinen fra AstraZeneca blev prioriteret til personer under 65 år. Det skyldtes, at der ganske enkelt ikke var data nok for den ældre målgruppe, da vaccinen blev anbefalet af det europæiske lægemiddelagentur EMA 29. januar. EMA anbefalede den dog til alle aldersgrupper over 18 år, da data tydede på, at ældres antistofniveau efter vaccination var tilstrækkeligt til at beskytte mod klinisk infektion. EU-Kommissionen overlod det så til de enkelte lande at begrænse målgruppen aldersmæssigt. Det fik de fleste lande til at anbefale vaccinen til folk under 65 år. 

Men der er langt flere data nu, oven i købet fra den virkelige verden, og det har de seneste dage fået lande omkring os til at anbefale vaccinen til ældre, bl.a. Frankrig, Tyskland og Sverige.

Storbritannien er det land i verden, der har brugt vaccinen modcovid-19 fra AstraZeneca i længst tid. For nylig blev der offentliggjort resultater fra et stort studie af udrulningen af vacciner mod covid-19 i Skotland. Overordnet viser studiet, at der er 94 procent mindre risiko for et alvorligt covidforløb blandt de AstraZeneca-vaccinerede sammenlignet med ikke-vaccinerede. Effekten opnås allerede 28-34 dage efter 1. stik. For den ældre aldersgruppe over 80 år viser det sig, at vaccinerne fra AstraZeneca og Pfizer/BioNTech samlet set giver 81 procent beskyttelse mod at blive indlagt.

”Resultaterne fra Skotland er glædelige. De viser et stort fald i risiko for indlæggelseskrævende covid-19, også blandt ældre. Det kunne vi også se en tendens til ud fra de begrænsede data, vi havde fra godkendelsesstudierne af vaccinen. Og det bliver nu bekræftet i stor skala og selv under vilkår, der ikke er underlagt samme kontrol, som i godkendelsesstudierne,” fortæller enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg.

Data viser, at de godkendte vacciner fra AstraZeneca og Pfizer/BioNTech begge har veldokumenteret og sammenlignelig effekt målt på nedsat risiko for indlæggelseskrævende covid-19.

Allerede 10. februar anbefalede et ekspertpanel hos Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at coronavaccinen fra AstraZeneca også bliver givet til personer over 65 år. Panelet mente allerede dengang, at der var tilstrækkeligt bevis for, at vaccinen var effektiv overfor ældre.

Kan vente 12 uger med andet stik

Det godkendte interval for 2. vaccination med AstraZeneca er på 4-12 uger, og vaccinens overordnede effekt forventes at være ens, uanset hvornår man får sit 2. stik, så længe det sker inden for intervallet, skriver Sundhedsstyrelsen. Med baggrund i den praktiske udrulning af vaccinationsprogrammet har Sundhedsstyrelsen indtil nu anbefalet revaccination efter fire uger eller snarest derefter og senest 12 uger efter 1. stik.

Men for at få mulighed for at vaccinere flere 1. gang, vil Sundhedsstyrelsen fremover tilrettelægge tilbuddet sådan, at 2. stik kan planlægges i hele 4-12 ugers intervallet.

”En tilrettelæggelse af vaccinationsintervallet for 2. stik mellem 4. til 12. uge er fortsat inden for det, der bliver beskrevet i godkendelsesgrundlaget. Samtidig vil det frigøre vacciner fra de begrænsede sendinger, vi får, så flere kan modtage 1. stik hurtigere. Dermed når vi hurtigere en immunitet i befolkningen, og vores forventning er også, at det vil føre til bedre epidemikontrol,” siger Bolette Søborg.

Sundhedspolitisk Tidsskrift har tidligere skrevet om ny forskning, der endnu ikke er fagfællebedømt, og som har indikeret, at øget doseringsinterval på 12 uger faktisk kan være mere effektivt end de oprindelige fire uger, som var med i de første resultater fra AstraZeneca. 

En ekspertkomité i Storbritannien anbefalede i december, at briterne hurtigst muligt skulle have første stik af AstraZeneca, og man så kunne vente med andet stik i op til 12 uger. Det er den del af forklaringen - men langt fra hele forklaringen - på, at Storbritannien er kommet så langt med vaccineringen. I Storbritannien har 31,4 procent af befolkningen fået første dosis (mens kun 1,4 procent af befolkningen har fået 2. dosis). I Danmark har 8,2 procent af befolkningen fået første dosis, og 3,2 procent har også fået 2. dosis. 

 

Tags: corona, coronavaccine

Like eller del denne artikel