Meget sårbare borgere kan blive vaccineret i eget hjem

Vaccinationsindsatsen udvides nu med en udkørende ordning særligt til borgere, der kun meget vanskeligt og nødigt kan transporteres til et vaccinationssted. Med den udvidede ordning kan de få tilbudt vaccination i deres eget hjem eller på et nærliggende vaccinationssted.

Det vedrører borgere, der er vaccinationsindsatsens målgruppe 2 (personer ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp) og målgruppe 3 (personer ≥ 85 år). Derfor har kommunerne sat et nyt tilbud op til disse borgere.

”Det er afgørende for vaccinationsindsatsen, at sårbare borgere, som ikke har mulighed for selv at tranportere sig til et af de større vaccinationssteder, kan få en vaccination. Derfor er det også rigtig positivt, at de nu kan få et vaccinationstilbud enten i deres eget hjem eller meget tæt på i et lokalt vaccinationssted,” siger enhedschef Bolette Søborg.

Det nye udvidet tilbud om en udkørende ordning og hjemmevaccination gør det muligt at sikre en vaccination af de nævnte grupper af borgere, så de hurtigt kan få en god beskyttelse.

Det er kommunerne, der er ansvarlige for at vurdere, hvilke borgere der har behov for et tilbud med en udkørende funktion. Kommunerne, regionerne og almen praksis vil i fællesskab stå for at organisere den nye ordning, der starter i dag, fredag. Ordningen udvides i takt med, at der er behov for det, og vaccinedoser er tilgængelige.

”Regioner, kommuner og almen praksis har allerede nu gode erfaringer med at samarbejde om logistikken fra vaccinationen af plejehjemsbeboere. De erfaringer skal vi bruge i der her arbejde, hvor vi skal nå helt ud til sårbare borgere og stadig sikre en effektiv og sikker vaccination af dem,” siger Bolette Søborg. 

Borgere, der ved egen, deres pårørendes eller kommunens hjælp kan transportere sig til et af de regionale vaccinationssteder, skal fortsat vaccineres der.

Der vil primært blive vaccineret med vacciner fra Pfizer/BioNtech.

 

 

Nuværende rækkefølge

Sundhedsstyrelsen har inddelt befolkningen i 12 målgrupper. Befolkningen vil overordnet blive tilbudt vaccination i følgende rækkefølge:

 1. Personer som bor i plejebolig mv.
 2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.
 3. Personer med alder ≥ 85 år.
 4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.
 7. Personer på 80-84 år.
 8. Personer på 75-79 år.
 9. Personer på 65-74 år.
 10. Personer på under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
 11. Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner.
 12. Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder.
  Kilde: Sundhedsstyrelsen

Tags: corona, coronavaccine

Like eller del denne artikel