Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm har travlt med at se på en mulig tilpasning af vaccineprogrammet.

Ny vaccinestrategi kan være på vej i Danmark om få timer

Sundhedsstyrelsen oplyser, at den i dag eller morgen vil svare på, om den dropper vaccination mod covid-19 efter sygdomsgrad og kun kører efter alder, som Danske Regioner har foreslået.

De ældste og mest syge skal først vaccineres mod covid-19. Det er essensen af Sundhedsstyrelsens nuværende vaccinestrategi. Men den kan i løbet af de kommende timer markant ændre sig. Efter at Danske Regioners formand Stephanie Lose sent i går aftes opfordrede de danske sundhedsmyndigheder til fremover kun at vaccinere efter alder, er Sundhedsstyrelsen gået i tænkeboks. Presseafdelingen oplyser, at den i løbet af de kommende timer vil forholde sig til, hvad den fremtidige strategi skal være.

“Vi kommer med en udmelding om det i dag eller i morgen. Så vi kommer ikke til at kommentere på det lige nu,” lyder det fra styrelsens presseafdeling.

Sundhedsvæsnet er aktuelt i gang med at vaccinere de første seks ud af de 12 grupper i vaccinekalenderen. Her forvolder vaccinationen af gruppe fem store problemer, da der blandt de praktiserende læger fortsat er stor forvirring om, hvilke patienter, der overhovedet tilhører denne gruppe. Gruppen rummer de patienter, der vurderes til at have ‘særlig’ øget risiko for et alvorligt covid-19-forløb - men det har udløst diskussion om, hvad der ligger i ordet ‘særlig’. Det er op til lægernes eget skøn. Da vaccinationen af gruppe fem og disse patienters pårørende i gruppe seks er nået for langt til, at det længere giver mening at droppe den, foreslår Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organsaion (PLO), at man skrotter de resterende grupper og distribuerer vaccinerne baseret på borgernes alder. Dermed slipper de praktiserende læger for at skulle identificere patienterne i gruppe 10, som er patienter med blot øget risiko. 

Foreløbigt holder også Sundheds- og Ældreministeriet kortene tæt til kroppen. På forespørgslen om, hvorvidt opfordringen vil udløse større ændringer i planen, svarer ministeriets presseafdeling:

“Selvom det går fremad med at få vaccineret de allerældste og mest sårbare borgere, vil programmet på baggrund af de nuværende erfaringer blive tilpasset og forbedret yderligere. Det er sundhedsmyndighederne i gang med at konkretisere.”

Der er nu givet over en halv million vaccinedoser. Over 90 pct. af alle plejehjemsbeboere har modtaget første vaccinationsstik. For borgere i alderen 80-89 er det 44 pct., som har fået første stik, og for 90+ årige er det 93 pct. I alt har otte pct. af befolkningen fået 1. stik, og tre pct. er færdigvaccinerede.

 

Nuværende rækkefølge

Sundhedsstyrelsen har inddelt befolkningen i 12 målgrupper. Befolkningen vil overordnet blive tilbudt vaccination i følgende rækkefølge:

 1. Personer som bor i plejebolig mv.
 2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.
 3. Personer med alder ≥ 85 år.
 4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19.
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.
 7. Personer på 80-84 år.
 8. Personer på 75-79 år.
 9. Personer på 65-74 år.
 10. Personer på under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19.
 11. Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner.
 12. Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder.
  Kilde: Sundhedsstyrelsen

 

Relaterede artikler

Tags: corona, coronavaccine

Like eller del denne artikel