”Den første Delta-PCR havde begrænsninger, idet den påviste en gruppe af varianter samlet, der først efter sekventering kunne specificeres. Nu opgraderes screeningen med den nye Delta-2-PCR, og det er en klar forbedring,” siger Anne-Marie Vangsted.

Opgraderet PCR-test er et nyt våben i kampen mod varianter

Testcenter Danmark har taget en ny PCR i brug i screeningen af alle positive covid-prøver. Den såkaldte Delta-2 er både så præcis, at B.1.1.7 nu kan opdages direkte og kan samtidigt som noget nyt opdage den sydafrikanske variant B.1.351 og den brasilianske P1 variant.

Det er Statens Serum Institut (SSI), som har udviklet en ny test, Delta-2-PCR, som 23. februar blev sat i drift i TestCenter Danmark.

Den nye version af Delta-PCR-testen er nu i fuld drift, således at SSI screener alle positive PCR-test i samfundssporet. Testen kan adskille en række variant-typer:

  • B.1.1.7 (britisk variant)
  • B.1.351 (sydafrikansk variant)
  • P1 (brasiliansk variant 1)
  • N439K variant
  • Y453F (minkvariant)
  • B.1.525

Dette vil accelerere smitteopsporingen hos Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) og den epidemiologisk overvågning da Delta-2 testen er et hurtigt og godt screeningsværktøj som supplement til helgenomsekvensering, idet prøvesvar kan foreligge indenfor allerede 12-24 timer efter positivt testsvar.

Siden midten af januar 2021 er alle positive covid-tests TestCenter Danmark blev screenet for særlige virusvarianter med en såkaldt Delta-PCR.

”Den første Delta-PCR har været et vigtigt redskab i den danske sygdomskontrol, blandt andet ved at give mulighed for en hurtig responstid over for den smitsomme og nu dominerende variant B.1.1.7. Men den havde begrænsninger, idet den påviste en gruppe af varianter samlet, der først efter sekventering kunne specificeres. Nu opgraderes screeningen med den nye Delta-2-PCR og det er en klar forbedring,” siger Anne-Marie Vangsted.

Der arbejdes i øjeblikket på at opdatere Delta-PCR-testen yderligere, så den også kan finde en række varianter, der bærer mutationen E484K.

 

 
Like eller del denne artikel