»Det her ændrer billedet, for det trækker i en positiv retning, hvis man går ind i en diskussion om kapaciteten i sundhedsvæsenet," siger Martin Geertsen.

Myndigheder har overvurderet antallet af coronaindlagte

Et nyt notat fra Sundhedsstyrelsen viser, at myndighederne har overvurderet antallet af indlagte på grund af coronavirus med op til 25 procent, og at det reelle antal indlagte i forhold til maksgrænsen er markant lavere end hidtil antaget. Det stiller debatten om genåbning i et helt nyt lys, mener flere partier.

Det skriver berlingske.

Antallet af indlagte på de danske sygehuse med corona toppede 4. januar med i alt 964 indlagte. Men hvis antallet af indlagte på grund af corona - i hvert fald i perioder - var overestimeret med op til 25 procent, har det reelle tal i stedet været cirka 770 personer. Dermed har sygehuskapaciteten været mindre presset end hidtil antaget.

Årsagen til overvurderingen skyldes, at alle indlagte patienter på danske sygehuse er blevet rutinemæssigt screenet for coronavirus uanset indlæggelsesårsag. Det har gjort, at personer uden symptomer eller kun milde symptomer er blevet taget med i opgørelsen over indlagte personer med coronavirus, selvom deres indlæggelse intet har haft at gøre med corona, og de ikke krævede behandling for deres coronasmitte.

Den nuværende kapacitet vurderes til samlet over 1.600 pladser reserveret til behandlingskrævende patienter på grund af covid-19 fordelt på 1.330 medicinske sengepladser og 300 intensivpladser. I det genåbningsscenarie, som Indsatsgruppen anbefalede på baggrund af beregninger fra en ekspertgruppe under Statens Serum Institut (SSI), er det anslået, at det vil medføre cirka 870 indlagte i midten af april. Statens Serum Institut oplyser, at det tal dækker over alle smittede med covid-19 og altså også patienter, der primært kommer til hospitalet af en anden grund som eksempelvis en fødende.

På den baggrund mener eksperter og politikere nu, at risikoen ved at genåbne skal ses i et andet lys, og flere borgerlige partier kræver genåbningen gentænkt.

»Det her ændrer billedet, for det trækker i en positiv retning, hvis man går ind i en diskussion om kapaciteten i sundhedsvæsenet. Regeringen holder de her tal ud i strakt arm som forklaringer på, at størstedelen af samfundet skal holdes lukket, og mere og mere tyder på, at det er på et meget tvivlsomt grundlag,« siger Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen.

Jens Lundgren, ekspert i epidemier og professor i infektionsmedicin ved Rigshospitalet, peger på, at selvom en covid-19-patient primært er på hospitalet som fødende eller som følge af et biluheld og ikke optager en af de reserverede covidsengepladser, kan det i praksis stadig påvirke et sygehus’ normale drift.

 

Tags: corona

Like eller del denne artikel