Vaccine af gravide kan potentielt beskytte nyfødte og små børn mod mange luftvejsinfektioner

Nordsjællands Hospital danner rammen for en del af et internationalt forskningsprojekt i de kommende to år, hvor man skal undersøge, om gravide kvinder, der vaccineres mod luftvejsvirussen respiratorisk syncytialvirus, kan beskytte deres børn mod alvorlig infektion i de første levemåneder.

Da spædbørns immunforsvar er umodent, betyder det, at en vaccine mod RS-luftvejsvirus ikke slår ordentligt an, hvis det er spædbørnene, der vaccineres. Derfor skal den nye vaccine gives til den kommende mor i stedet.

”Ved at vaccinere den gravide, lader vi hendes immunforsvar danne antistoffer, som passerer over moderkagen til det ufødte barn og på den måde giver barnet antistoffer mod RS-virus. Vi forventer, at disse antistoffer vil kunne yde beskyttelse til barnet i de første levemåneder, hvor RS-virusinfektioner hos børn er mest alvorlige. Børnene følges fra fødslen og indtil de fylder henholdsvis et eller to år afhængigt af vaccinationstidspunktet, ” forklarer ph.d.-studerende, læge Rikke Wiingreen fra Børne- og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital. 

Samarbejde på tværs af afdelinger

Forskningsprojektet bygger på et tæt samarbejde mellem Gynækologisk Obstetrisk Afdeling og Børne- og Ungeafdelingen samt Forskningsafdelingen på Nordsjællands Hospital, men det udspringer oprindeligt fra USA og er et globalt multicenterstudie. 

Fra Danmark deltager foruden Nordsjællands Hospital også Hvidovre Hospital, Odense Universitetshospital og Århus Universitetshospital i forskningen. Indtil i dag er der vaccineret ca. 1.700 gravide på verdensplan, og omkring 1.200 børn af de vaccinerede kvinder er født. 

I Danmark, hvor forsøget først lige er startet, er der indtil i dag inkluderet og vaccineret 12 mødre, der alle har termin i perioden fra nu til 2. april 2021.  

Er RS-virus så slem?

I Danmark indlægges der årligt omtrent 2.500 børn, som er yngre end fem år med RS-virus - og omkring 60 procent af dem er yngre end seks måneder. 

RS-virus er den hyppigste årsag til luftvejsinfektioner hos børn i alderen 0-5 år og kan gøre børn under seks måneder alvorligt syge. Virus ses mest i vinterhalvåret, og stort set alle børn har haft RS-virus en eller flere gange, når de fylder 2 år. 

Oftest bliver børnene blot forkølede, men babyer på under 6 måneder kan blive så alvorligt syge, at det er nødvendigt med en hospitalsindlæggelse.

Da der findes ikke medicin mod RS-virus, består behandlingen af hjælp til vejrtrækningen samt til at løsne sekret i luftvejene. Enkelte børn kan blive så syge, at de får behov for respiratorbehandling.

Like eller del denne artikel