”Som samfund har vi en indlysende interesse i, at vores patienter har en hurtig og nem adgang til specialiseret behandling i sundhedsvæsenet. Det er under al kritik, når det ikke sikres, at de læger, vi uddanner fra universiteterne, ikke også kan blive speciallæger – det handler om patienternes behov både nu og i de kommende år,” siger Camilla Noelle Rathcke.

Læger advarer: Sundhedsstyrelsen vil uddanne alt for få speciallæger de næste år

Det vil gå ud over patienterne, at Sundhedsstyrelsen planlægger at uddanne alt for få speciallæger de næste år, mener læger.

Sundhedsstyrelsen har fremlagt et forslag om en ny, såkaldt ny dimensioneringsplan, der skal fastlægge, hvor mange speciallæger der årligt skal uddannes i perioden 2022-2025. Styrelsen melder ud, at den vil sikre speciallægeuddannelse til 1.040 læger om året. per år. Lægeforeningen og Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) har derimod regnet sig frem til, at der er brug for 1.250 nye speciallæger årligt, da der mangler speciallæger i almen medicin, psykiatri og en lang række andre specialer.
”Det er under al kritik. Vi kommer til at mangle cirka 200 speciallæger per år, og det kalder på politisk handling,” siger Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen.

Sammen med Lægevidenskabelige Selskaber peger Lægeforeningen på, at der er brug for at uddanne mere end 1.250 speciallæger om året de næste fire år, så der er tilstrækkeligt med speciallæger til fremtidens patienter. De læger, der uddannes fra universiteterne skal også kunne videreuddanne sig til speciallæger.

Allerede nu er der udbredt mangel på speciallæger i Danmark. Det gælder blandt andet praktiserende læger, psykiatere, neurologer, geriatere og lungemedicinere og speciallæger i en lang række andre specialer. Manglen på speciallæger går ud over patienterne, mener Lægeforeningen.

”Som samfund har vi en indlysende interesse i, at vores patienter har en hurtig og nem adgang til specialiseret behandling i sundhedsvæsenet. Det er under al kritik, når det ikke sikres, at de læger, vi uddanner fra universiteterne, ikke også kan blive speciallæger – det handler om patienternes behov både nu og i de kommende år,” siger Camilla Noelle Rathcke.

”Der kommer stadigt flere patienter, ikke mindst ældre, og flere patienter med kroniske lidelser. Samtidig skal mange flere opgaver klares uden for sygehusene. Derfor giver det ingen mening at uddanne for få speciallæger til de selvsamme patienter. Det er helt afgørende, at man også fra politisk hold tager denne sag dybt alvorligt,” siger Lægeforeningens formand.

Like eller del denne artikel