Sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc) siger til TV2 og DR mandag aften, at lempelser vil føre til øget smitte og belastning af sundhedssystemet. Topbelastningen bliver i løbet af april, hvor det forventes at være ca. 870 indlagte med covid-19 som følge af den foreslåede nationale genåbning.

Eksperternes vurdering er klar: Her kan vi genåbne

En større genåbning af Bornholm og åbninger af butikker, udendørs kulturinstitutioner og udendørs idrætsforeninger på landsplan. Og afgangselever tilbage i tre landsdele. Men derudover forlængelse af de fleste restriktioner til og med 5. april. 

Det er indsatsgruppens indstilling til regeringen, skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse mandag aften.

Indstillingen kommer på baggrund af beregninger udarbejdet af Ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19 samt bidrag fra Den Faglige Referencegruppe.

"Der er plads til en gradvis, men mærkbar genåbning i løbet af de kommende uger,« siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til TV-Avisen mandag aften.

Han advarer om, at lempelserne vil føre til øget smitte og belastning af sundhedssystemet. Topbelastningen bliver i løbet af april, hvor det forventes at være ca. 870 indlagte med covid-19 som følge af den foreslåede nationale genåbning.

"Det er svært at se knækket, men det bliver vejret og så vaccinationen, der gør det," siger Heunicke til DR.

Vurderingen fra eksperter og myndigheder skal drøftes med Folketingets partier tirsdag. Onsdag vil et resultat blive meldt ud.

Indsatsgruppens indstilling for hele Danmark

 • Udvalgsvarebutikker op til 5000 m2 genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav. Genåbningen gælder ikke udvalgsvarebutikker i storcentre.
 • Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om negativ test.
 • Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 20 personer for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Indstillingen for visse landsdele

Indsatsgruppen indstiller for landsdelene Vestjylland og Nordjylland, at

 • Alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kommer tilbage med 50 pct. fremmøde under forudsætning af test 2 gange om ugen.
 • Efterskoler genåbner med fuldt fremmøde ud fra en model med særlige smitteforebyggende foranstaltninger beskrevet af Sundhedsstyrelsen.

Indstillingen for øvrige landsdele

Indsatsgruppen indstiller derudover, at øvrige landsdele, hvor smittesituationen egner sig hertll, kan foretage samme genåbning efter 14 dage (15. marts 2021).

En genåbning for de sidste landsdele forventes at kunne ske efter påskeferien den 6. april, såfremt smitteudviklingen tillader det.

Indstillingen for Bornholm

Indsatsgruppen indstiller for Bornholm, at

 • Grundskoler (alle klassetrin, herunder efterskoler mv.), inkl. klubtilbud genåbnes.
 • Alle øvrige uddannelser, herunder ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, højskoler mv. genåbnes.
 • Liberale serviceerhverv genåbnes, med krav om mundbind.
 • Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 10 personer.

 Den delvise genåbning af Bornholm er under forudsætning af følgende:

 • Anbefaling til alle bornholmere om én test om ugen.
 • Anbefaling om to ugentlige tests af lærere, pædagoger mv., samt afgangsklasser i grundskolen.
 • To ugentlige tests af lærere mv. og elever/studerende på ungdoms- og voksenuddannelser (med høj compliance).
 • Krav om fremvisning af negativ test for at kunne rejse til og fra Bornholm via færge eller fly
 • Krav om fremvisning/dokumentation for negativ test eller gennemført vaccinationsforløb for kunder i de liberale erhverv, enten ved forevisning af SMS fra privat leverandør (ved antigentest) eller ved brug af app-løsning eller udskrift for PCR-test.
 • Derudover supplering med forsøg med spildevandsovervågning, når dette er klart.

 

Fakta: Indsatsgruppens bemærkninger om afgangsklasser, butikker og udendørs kultur og idræt

 • Afgangsklasser: Beregninger viser, at afgangsklasserne har en relativ stor effekt på smitte og indlæggelsestal. Dette taler umiddelbart imod genåbning. Afgangsklasser er imidlertid vigtige ift. især trivsel og også for samfundsøkonomien på lang sigt.
  Der er et væsentligt nyttetab ved ikke at være fysisk i skole, som dog substitueres i noget omfang af online undervisning. Området har samtidig et stort potentiale ift. regional genåbning, da det er de færreste, som rejser over landsdelegrænser. Samtidig er der en række forhold ved uddannelsesinstitutioner, som gør, at man kan afbøde og overvåge smittestigninger igennem brug af tests.
  Samtidig er uddannelsesområdet et område, hvor en ny nedlukning, som følge af en eventuel smittestigning, vil have mindre skadelige effekter end eksempelvis detailhandlen.
 • Udvalgsvarebutikker: Beregninger viser, at udvalgsvarebutikker medfører en mindre stigning ift. smitte- og indlæggelsestal. Det kan tale for en national genåbning, da de har stor betydning for samfundsøkonomien.
  En geografisk åbning kan medføre ”pendling” på tværs af landet, hvorfor området i mindre grad er egnet til en genåbning. Det er et område, som også har stor betydning for befolkningens frihed.
 • Udendørs kultur og idræt: Beregninger viser, at udendørs idræts- og kulturaktiviteter har en mindre betydning for smitte- og indlæggelsestal. Det kan tale for en national genåbning.
  Samtidig er der også et potentiale for geografisk genåbning ift. aktiviteter, der er lokalt forankret (fx omkring foreninger), og som ikke forventes at medføre ”pendling” på tværs af landet. Det er tillige områder, som har stor betydning for befolkningens trivsel.

Tags: corona

Like eller del denne artikel