Luftforurening øger risikoen for stribevis af hjertekar-sygdomme

Luftforurening er en af de helt store risikofaktorer i forhold til at udvikle hjerte-kar-sygdom. At være udsat for luftforurening gennem længere tid kædes i øvrigt sammen med en øget risiko for at dø af covid-19. Den farlige cocktail af luftforurening, covid-19 og hjerte-kar-sygdom bør tages langt mere alvorligt, mener fire ledende hjerte-organisationer.  The World Heart Federation (WHF), American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA) og European Society of Cardiology (ESC) – har på den baggrund netop publiceret en samlet erklæring, som opfordrer internationale sundhedsmyndigheder til i højere grad at fokusere på at anerkende og håndtere forureningens indflydelse på folkesundheden.

I 2019 skyldtes 12 procent (6.7 millioner) af alle dødsfald på verdensplan luftforurening. Halvdelen af de dødsfald var direkte forårsaget af hjerte-kar-sygdom. Luftforurening øger risikoen for hjerteanfald, stroke, diabetes og luftvejs-sygdomme - tilstande, som i øvrigt øger risikoen for et langt mere alvorligt covid-19 forløb.

”Selv forud for covid-19 pandemien var luftforurening årsag til stigende bekymring i forhold til folkesundheden – men luftforurening er desværre ofte blevet overset som en udløsende årsag til hjertekar-sygdom. Covid-19 har bibragt en ny dimension til den ligning - og tiden er nu kommet, hvor det er nødvendigt at italesætte det og skride til omgående handling.” Det udtaler Michael Brauer, leder af the World Heart Federation Air Pollution ekspertgruppen og medforfatter til den samlede erklæring.

I erklæringen, som både er publiceret i både Journal of the American College of Cardiology (JACC), Journal of the American Heart Association (JAHA), the European Heart Journal (EHJ) og i Global Heart, opfordrer de fire hjerte-organisationer til yderligere forskning indenfor området og til en stigende anerkendelse af luftforurening som en bagvedliggende årsag til udvikling af hjertekar-sygdom og til hjertekar-relaterede dødsfald.

Like eller del denne artikel