"I forbindelse med konstruktionen af ​​denne implementeringsplan for screening af lungekræft var det afgørende ikke kun at have de vigtigste fagpersoner om bord, men også højt profilerede politikere,” siger Witold Rzyman.

Polen begynder nationalt screeningsprogram for lungekræft - trods covid-19-pandemien

Polen havde lige startet et længe ventet landsdækkende screenings-program op, da covid-19-pandemien ramte Europa. De polske sundhedsmyndigheder valgte at sætte programmet på hold, men nu er screeningen startet forsigtigt op igen.

Der er mange udfordringer ved at etablere et landsdækkende screeningsprogram for lungekræft, fortæller polsk læge. 

Polen har en lang historik med lungekræftscreening, som begyndte med flere programmer i enkelte byområder og endte i en række udfordringer og faglige uenigheder, da det skulle rulles ud nationalt. I slutningen af 2019 var der dog lys for enden af tunnelen, og et nationalt screeningsprogram blev planlagt til at starte i 2020. Men så ramte covid-19-pandemien, og nu banker anden bølge på, hvilket udfordrer programmet yderligere. 

Polen var ellers tidligt ude med screening for lungekræft. Allerede mellem 2008 og 2010 blev fire lungecancer-screeningprogrammer uafhængigt gennemført af thoraxkirurger i Szczecin, Gdańsk, Poznań og Warszawa, hver med separat finansiering. Det skriver den polske thoraxkirurg, Witold Rzyman, i en beretning på IASLC’s hjemmeside. Han er tilknyttet Afdeling for Thorax-kirurgi ved University of Gdańsk i Polen. Herfra og ti år frem til 2018 blev mere end 50.000 personer i Polen med høj risiko for at udvikle lungekræft undersøgt med lavdosis CT (LDCT) via screningsprogrammerne.

Akademisk og faglig uenighed bremsede national screening

Undervejs opstod der dog faglige uenigheder, da man ønskede at slå programmerne sammen til et nationalt screeningsprogram. For at imødekomme uenigheden nedsatte man ​​en tværfaglig gruppe bestående af thoraxkirurger, onkologer, pulmonologer, epidemiologer, tobakskontrolspecialister og sundhedsorganisatorer, der udarbejdede en grundlæggende aftale om, hvordan det nationale  screeningsprogram i Polen skulle implementeres. Men det var ikke nok til at holde de faglige uenigheder i skak, og de polske læger måtte ty til hjælp fra politikere, skriver Witold Rzyman. 

”Den største udfordring efter opnåelse af konsensus inden for det akademiske samfund var at gennemføre implementeringsprocessen gennem statslige institutioner. I forbindelse med konstruktionen af ​​denne implementeringsplan for screening af lungekræft var det afgørende ikke kun at have de vigtigste fagpersoner om bord, men også højt profilerede politikere. Vi var heldige at have sådan en repræsentant - en thoraxkirurg, professor T. Grodzki, der i øjeblikket er senatformand i det polske parlament,” skriver Witold Rzyman. 

Det lykkedes dog at komme videre og få skitseret et pilot-screeningsprogram ud fra anbefalinger fra polske og europæiske retningslinjer, skriver Witold Rzyman, som opridser målsætningen:   

”… at opbygge centre, der er i stand til tværfaglig evaluering med ekspertise i at håndtere lungekræft og muligheder for video thorax resektioner; nedsat sygelighed og muligheder for stereotaktisk strålebehandling for dem, der måske vælger ikke at forfølge operation; prioritering af kvalitetsovervågning og uddannelse af læger, der deltager i screeningen og naturligvis obligatorisk inkludering af et program for rygestop.”

Det offentlige møder det private sundhedsvæsen

Behandling i sundhedsvæsenet er gratis for alle borgere i Polen og tilbydes gennem et offentligt finansieret sundhedssystem. Generelt er dette system, svarende til mange systemer i europæiske lande, centraliseret og kontrolleret af den nationale sundhedsfond, men også her var der udfordringer. 

”Der anvendes i højere og højere grad privat sundhedsbehandling, hvilket satte tvivl ved, om det nationale screeningprogram udelukkende skulle implementeres i det offentlige,” skriver Witold Rzyman og fortsætter:  

”Alle disse ting førte efter to års omhyggeligt orkestreret indsats til beslutningen om at finansiere pilotprogrammet gennem et EU-støttet POWER-tilskud, der blev leveret gennem det polske sundhedsministerium.”

EU-tilskuddet er målrettet treårige screeningsprogrammer, der skal administreres i alle polske provinser. Det betød, at polske screeningsprogram blev en realitet. Og i dag er det rullet ud over hele landet, selvom corona satte det på pause i midten af 2020.

”Vores screeningsprogram dækker hele landet, som er opdelt i seks makroregioner, der består af to til fire provinser hver. Et ledende center i hvert makroregion er blevet udnævnt. I hvert makroregion vil der i løbet af 1 år blive screenet i gennemsnit 4.000 personer med risiko for at udvikle lungekræft,” skriver Witold Rzyman. 

Kriterierne for inklusion i screeningsprogrammet er en alder mellem 50 til 75 år og en rygerhistorie på mindst 20 pakkeår. De personer, hvor der ikke etableres en mistanke om tumorer i første screeningsrunde, gennemgår yderligere to screeningsrunder. De personer, hvor der opdages tumorer, sendes til yderligere udredning i det offentlige sundhedsvæsen. 

Vigtigt med god data-logistik

Witold Rzyman pointerer, at screeningsprogrammets succes på mange måder afhænger af god data-logistik. 

”I et centralt administreret program er implementering af effektiv software, der samler alle deltagernes data og gemmer alle CT-billeder, vigtig af både praktiske årsager og kvalitetskontrol. Sådan software hjælper med kommunikation mellem de forskellige specialister og familielæger, der er involveret i programmet. Dette hjælper med at optimere tværfaglige kliniske beslutninger, som ofte er kritiske for patienter med lungekræft,” skriver han.

Witold Rzyman fortsætter:

”Vi bruger skybaserede teknologier og tjenester til radiologi, herunder et integreret radiologisk informationssystem og billedarkiv og kommunikationssystem og en teleradiologiplatform til at indsamle data og billeder.”

Baseret på anbefalinger fra VA-PALS Implementation Network (VA-partnerskab med det formål at øge adgangen til lungescreening red.) blev netværks-softwaren konstrueret til at lette det radiologiske arbejde og beslutningstagning omkring håndteringen af de identificerede tumorer.  

For at minimere risikoen for udvikling af lungekræft, vil det polske screeningsprogram også involvere tilbud om rygestop.

”Vi vil gennemføre en rygestop-intervention, som er afgørende for succesen med screening for lungekræft. Den praktiske løsning på, hvordan denne intervention anvendes, afhænger af lokale forhold. Nogle steder er der planlagt en skræddersyet tilgang, der begynder med en kort indgriben på stedet under besøgene hos familielægen og i røntgenafdelingen af ​​det uddannede personale, efterfulgt af registrering på en antirygeklinik,” slutter Witold Rzyman.

 

Like eller del denne artikel