Den britiske variant er ikke Seruminstituttets eneste hovedpine - disse varianter holder instituttet øje med

Ikke kun den britiske og sydafrikanske variant holder Statens Serum Institut (SSI) øje med. Her er en oversigt over hvilke varianter, der er i fokus lige nu.

B.1.1.7. Den britiske variant

Den blev først opdaget i september 2020 i Storbritannien. Denne variant er mere smitsom end andre varianter, hvilket formentlig er knyttet til mutationen 501Y.

Der er rejst mistanke om øget dødelighed. Den har spredt sig til mange andre lande inklusiv Danmark. Der er ikke tegn til nedsat følsomhed for antistoffer efter infektion eller vaccination.

B.1.1.7 er indtil videre fundet blandt 1.525 personer i Danmark i perioden fra den 14. november til 2. februar. Andelen af B.1.1.7 blandt de gen-sekventerede prøver er steget uge for uge - fra en andel på 2,3 procent i uge 53 til en andel på 19,9 procent i uge 4.

I uge 4 blev der fundet i alt 455 smittede personer med B.1.1.7 - i uge 3 var det 413, i uge 2 262 og uge 1 145. Mens der generelt i perioden er blevet færre smittede, er der altså blevet flere smittede med B.1.1.7. 

B.1.1.7 forventes at udgøre 80 procent af tilfældene i Danmark ved starten af marts. Kontakttallet for B.1.1.7 blev 4. februar vurderet til at være 1,14.

Udbredelsen af B.1.1.9 svinger lidt fra landsdel til landsdel. I Nordjylland udgør den 11,3 procent af de smittede - i Region Sjælland er det 22,2 procent. Region Midtjylland har 16,1 procent, Syddanmark 21,8 procent og Hovedstaden 21 procent.

B.1.351. Den sydafrikanske variant

Den blev først opdaget i oktober 2020 i Sydafrika. Denne variant formodes at være mere smitsom, da den også har mutationen 501Y.

Denne variant har nedsat følsomhed for antistoffer efter infektion på baggrund af mutationen E484K. De nuværende vacciner er heller ikke så effektive mod den variant. Der er på nuværende tidspunkt intet, der tyder på, at den forårsager alvorligere sygdomsforløb.

Den har spredt sig til forskellige lande inklusiv Danmark, hvor den indtil videre kun er set hos fem personer med relation til rejser (tilføjelse tirsdag aften: Der er nu i alt syv personer med varianten).

P.1. Den brasilianske variant

Den blev først opdaget i januar 2021 i Brasilien og Japan. Der er noget der tyder på, at denne variant er mere smitsom, da den også har mutationen 501Y, og den har også nedsat følsomhed over for antistoffer på baggrund af mutationer E484K.

Denne variant er endnu ikke blevet fundet i Danmark.

P.2. En ny brasiliansk variant

Den blev først opdaget i januar 2021 i Brasilien. Om denne variant er mere smitsom er ved at blive undersøgt. Det formodes at denne variant har nedsat følsomhed for antistoffer på baggrund af E484K mutationen.

Denne variant er fundet i Danmark. Se også under E484-mutationen.

E484K-mutationen

Som man man se af de tre ovenstående varianter - den sydafrikanske og de to brasilianske, så har de en mutation til fælles, nemlig E484K. Det er en mutation i spike-proteinet, som eksperter er bekymrede for kan give nedsat følsomhed for antistoffer. Det vil sige, at en person, der har været allerede har været smittet, kan smittes igen med denne variant (men måske med begrænset sygdom), ligesom vaccination ikke giver helt den samme effektivitet, som den ellers ville give mod andre mutationer.

”Selvom der nu er fundet varianter med mutationer med forventet nedsat følsomhed for antistoffer, betyder det ikke, at vaccinerne ikke vil virke, men de nye varianter overvåges tæt,” siger virolog Anders Fomsgaard fra SSI.

E484K-mutationen er indtil videre fundet i 36 tilfælde i Danmark ud over de fem tilfælde med den sydafrikanske variant. Disse fordeler sig med 12 i Region Hovedstaden, 10 i Region Nordjylland, 13 i Region Syddanmark og en uden kendt adresse. Prøvedatoer er fra 29. december til 1. februar. 10 af tilfældene har rejsehistorik.

N439K

Den blev først opdaget i maj 2020 i Skotland. Der er et studie, der indikerer, at denne variant har nedsat følsomhed for antistoffer. Der er på nuværende tidspunkt intet, der tyder på den forårsager alvorligere sygdomsforløb.

Den har spredt sig til mange andre lande inklusiv Danmark.

I en rapport fra SSI i december om N439K skrev Seruminstituttet, at varianten med mutationen N439K i Spike proteinet var blevet fundet i 1.624 prøver fra 8. august til 6. december 2020. Andelen af N439K varianten ud af det samlede antal sekventerede prøver, havde siden uge 46 ligget på omkring 10 procent af alle sekventerede prøver, hed det i rapporten, hvor forskerne også skrev:

"Indlæggelsesraten for N439K varianten er lavere sammenlignet med den samlede SARS-CoV-2 i Danmark. Der er ikke registret nogle dødfald blandt personer med SARS-CoV-2, Spike variant N439K i Danmark på nuværende tidspunkt. Der er ikke noget i denne variant, der tyder på, at det har ramt en bestemt befolkningsgruppe, eller at den er mere alvorlig, end det generelle billede vi ser for COVID-19 i Danmark. Vi vil på SSI fremadrettet holde øje med denne variant."

Afdelingschef Tyra Grove Krause fra SSI sagde i forbindelse med rapporten i december:

”Der er bekymring for, hvor effektiv en vaccine vil være over for N439K. Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Derfor er det relevant at holde øje med, hvor udbredt smitten med denne variant er i Danmark, og om den har bredt sig til særligt sårbare grupper.”

 

Tags: corona

Like eller del denne artikel