En femtedel af Danmarks eksport kommer nu fra lægemidler

Novo Nordisk, Lundbeck, Leo Pharma og andre store danske lægemiddelproducenter holder hånden under dansk vareeksport.

19,5 procent af alle de penge, danske virksomheder tjener på eksport til andre lande, kommer nemlig fra salg af lægemidler.

Det er ny rekord. Andelen er steget fra 17,3 procent sidste år.

Samlet set udgør eksporten af lægemidler 136 mia. kr. i 2020 mod 127 mia. kr. i 2019. Således er eksporten af lægemidler steget 7,6 procent. Drivkraften bag væksten skal især tilskrives en markant stigning i eksporten af medicin til USA, hvor danske medicinalselskaber har kronede dage.

”Det har været et udfordrende år på mange leder og kanter. Verden har haft fokus på coronavirus og covid-19, men der har fortsat været behov for lægemidler til patienter rundt om i hele verden. Andre sygdomme har ikke været på standby trods coronavirussen indtog,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen, i en pressemeddelelse.

”Den positive udvikling skyldes, at vi er rigtig stærke inden for nogle specialiserede områder. Det bygger på, at vi i Danmark har stærke forskningsmiljøer i både det offentlige og private, klinisk forskning i verdensklasse, unikke datamuligheder, at vi er gode til at samarbejde på tværs af sektorer, og at vi tiltrækker talenter fra hele verden. Hvis vi fortsætter sådan og fortsat arbejder på at skabe gode rammevilkår, så er der god mulighed for, at lægemiddel- og life science-eksporten vil fortsætte sin stigning, så produkterne kan være med til at holde hånden under den danske økonomi nu og i fremtiden,” siger hun.

Eksporten af dansk medicin er steget støt igennem de seneste 20 år. Lægemidler er den største enkelte danske eksportvare, og uden lægemiddeleksporten ville Danmark have underskud på handelsbalancen.

USA er suverænt den største aftager. Fra 2009 til 2019 er eksporten af medicin vokset med næsten 500 procent i USA.

Like eller del denne artikel