Avatar-terapi blev opfundet for få år siden i England, hvor et studie fra 2017 viser rigtig gode resultater med den nye terapiform. Vi håber at kunne genskabe de positive resultater i vores studie," siger Merete Nordentoft.

Ny behandling: Skizofrene kommer i dialog med de stemmer, som de hører

Op mod 70 procent af dem, der lider af skizofreni har plagsomme hørelseshallucinationer (hører stemmer). De fleste kan hjælpes med medicin og terapi, men tilbage står en gruppe på 25-40 procent, som stadig har disse hallucinationer.

Og for dem kan hjælpen være på vej i form af avatar-terapi. Det er forskere i tre regioner netop gået i gang med at undersøge. Avatar-terapi består i at sætte patienten i dialog med en digital udgave – en avatar – af deres formodede forfølger.

Studiet har fået overskriften Challenge og har professor Merete Nordentoft fra Psykiatrisk Center København i spidsen.

”Avatar-terapi blev opfundet for få år siden i England, hvor et studie fra 2017 viser rigtig gode resultater med den nye terapiform. Vi håber at kunne genskabe de positive resultater i vores studie. For kan vi det, ser jeg store perspektiver i denne form for behandling som supplement til den gængse medicinske og psykoterapeutiske terapi, i situationer hvor vi som behandlere bliver sat skakmat,” siger hun.

Og falder studiet positivt ud, mener hun, at terapiformen på sigt også kan have perspektiver i behandlingen af andre former for mentale lidelser, som f.eks. angst og PTSD.

Det engelske studie fra 2017 var det første randomiserede, kontrollerede forsøg med avatar-terapi. 150 mennesker med skizofreni blev fulgt over 12 uger. Og resultaterne viste, at denne korte og målrettede terapi var langt mere effektiv end almindelig psykoterapi i forhold til at reducere sværhedsgraden af hørelseshallucinationer. Og der viste sig ingen bivirkninger ved denne terapiform. Forskerne bag studiet påpegede, at der for at bekræfte resultaterne var brug for større multicenterundersøgelser. Og det er altså en sådan, der nu er gået i gang i Danmark.

Avatar-terapi i virtual reality

Ved hørelseshallucinationer har patienten inde i hovedet en stemme, der lyder som om den kommer fra noget, der har en personlig identitet, og som oftest har en ond hensigt. Stemmen opleves typisk som dominerende, hvor patienten påtvinges en underdanig rolle præget af følelser af mindreværd og afmagt.

Avatar-terapi består i at sætte patienten i dialog med en digital udgave – en avatar – af deres formodede forfølger. En terapeut lægger stemme til avataren, og efterhånden som behandlingen skrider frem, bliver avataren mindre fjendtlig og stemmerne mister deres magt over patienten.

Ved terapiens start skriver patienten en liste med stemmernes negative udsagn og tegner med et computer-tegneprogram en avatar, som ligner den person, patienten forestiller sig at stemmerne kommer fra. Ved hjælp af et stemmeforvrængningsprogram indstiller patienten avatarens stemme elektronisk, så den til forveksling lyder som stemmen i hovedet. Terapeuten kan så – ved at skifte mellem at tale som sig selv og som den ubehagelige avatar – facilitere en dialog, hvor patienten gradvis får øget magt og kontrol i relationen, og hvor stemmen efterhånden løsner sit greb om patienten ved at blive mere forsonende.

I modsætning til i det engelske studie, hvor patient og terapeut sidder i to forskellige lokaler, vil man i det danske benytte sig af virtual reality-formatet, hvor de to kan sidde i samme lokale, lige som det kan bruges ved hjemmebesøg hos patienten.

Det handler om eksponering

”Med avatar-terapi kommer behandlingen af hørelseshallucinationer op på et helt nyt niveau. Tidligere har man kun kunne støtte og vejlede patienterne. Med den nye behandlingsform kan vi faktisk ledsage patienterne ind i det univers, de frygter, og støtte dem mere direkte i deres konfrontation med stemmerne,” siger Merete Nordentoft.

Den teoretiske ramme for avatar-terapien er den såkaldte eksponeringsteori, som især bruges i behandling af angst. I tilfældet med hørelseshallucinationer kan man sige, at patienten eksponeres for noget, der ikke findes.

Challenge-studiet vil inkludere 266 patienter fra Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Syddanmark. De første er allerede i gang, og studiet er planlagt til at slutte om senest to år.

Undervejs får deltagerne i alt otte sessioner med avatar-terapi, mens kontrolgruppen får almindelig terapeutisk behandling.

Efterfølgende får alle et usb-stick med hjem, hvor samtalerne mellem patient og terapeut er optaget. På den måde kan de lytte til det igen og igen, ligesom de kan afspille dem for deres pårørende og give dem et nyt perspektiv på både sygdommen og behandlingen.

”Det kan være til stor glæde både for dem selv og deres pårørende. Og det kan forhåbentlig også medvirke til at afstigmatisere sygdommen, så både skizofreni og andre mentale lidelser kan få den anerkendelse de fortjener,” påpeger Merete Nordentoft.

Challenge-studiet gennemføres i tæt dialog med de to forskere bag det første engelske studie, professor Tom Craig fra Institute of Psychiatry London og professor Mark Huckvale fra University College London. Det støttes af Innovationsfonden med 13 millioner kroner.

Tags: psykiatri

Like eller del denne artikel