Steen Werner Hansen er en af de direktører, som er blevet vaccineret mod covid-19.

Brostrøm er "skuffet og forundret" over hospitalsdirektører: De burde ikke have vacciner før frontpersonale

På både Herlev-Gentofte Hospital, på psykiatriske centre i hovedstaden og på Odense Universitetshospital er en række hospitalsdirektører og chefer vaccineret forud for frontpersonale. Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, var "meget ked af og skuffet og forundret", da han læste om det.

Det siger han i et interview med Politiken.

Det har ført til, at Søren Brostrøm og enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Steen Dalsgård Jespersen, nu har skrevet et brev til regionerne, hvor det præciseres hvilket frontpersonale, der skal have vaccination først. 

"Og der er altså tale om klinisk personale med patientkontakt, der enten selv er i stor risiko for at blive smittet eller smitte patienter. Det har jeg desværre måttet præcisere over for regionerne. For det er ikke i orden«, siger Søren Brostrøm til Politiken.

Sundhedspolitisk Tidsskrift har fået adgang til brevet, der kan ses i slutningen af artiklen.

Ekstra-Bladet skrev fredag, at tre hospitalsdirektører på Herlev og Gentofte Hospital i begyndelsen af januar blev vaccineret, herunder den konstituerede hospitalsdirektør, Steen Werner Hansen, der også er formand for Medicinrådet. 

Til Berlingske forklarede Steen Werner Hansen efterfølgende, at beslutningen om at vaccinere ham og to andre direktører blev taget i al hast:

»Beslutningen om at vaccinere tre direktører inklusive mig selv blev taget på dagen den 5. januar – og meget hurtigt. Vaccinationsklinikken var sidst på dagen under tidspres for at bruge få resterende opblandede doser indenfor en tidsmargen på 20-30 minutter, da opblandede doser skal anvendes indenfor max 5 timer for ikke at gå til spilde.«

Han fortalte, at det var første dag med åben vaccinationsklinik, og at der ikke var taget højde for, at der kunne være opblandede doser i overskud.

»Derfor valgte vi – med blik på udmeldingerne om en mere smitsom variant – at lade os vaccinere og på den måde være bedst muligt rustet til den fortsatte kriseledelse af hospitalet,« skrev Steen Werner Hansen i mailen til Berlingske.

Tre direktører i Odense fik meget tidligt vaccination

I Odense har tre ud af seks direktører på Odense Universitetshospital også fået coronavaccine, skriver Fagbladet 3F. Derimod har ingen rengøringsansatte fået et stik, selvom nogle arbejder på covid-afsnit. 

Ifølge administrerende direktør Niels Nørgaard Pedersen fik de tre direktører vaccinerne som nogle af de første på Odense Universitetshospital.

Det skyldes, at “meget foregik håndholdt”, og at der ikke var styr på it-systemer og prioritetslister over, hvem der skulle have vaccinen først, da vaccineprogrammet begyndte.

"Jeg ærgrer mig da i dag over, at vi ikke allerede i opstartsprocessen havde tilstrækkelige planer for, hvad vi ville gøre, hvis vi fik vacciner i overskud. Derfor har vi flere gange udvidet vores standby-lister, så vi sikrer, at overskydende vacciner går til de prioriterede grupper," skriver Niels Nørgaard Pedersen til Fagbladet 3F i en mail.

Også direktører i psykiatrien fik vaccination

Også ledere i psykiatrien fik vaccination

Også på mindst tre psykiatriske centre har centerchefen, som er "allerlængst fra patienterne", fået vaccinen før det mest udsatte personale. Det kunne TV2 fortælle om den 22. januar. Det drejer sig om Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center Glostrup og Psykiatrisk Center Ballerup.

"Jeg har fået mange henvendelser. Folk er vrede. De er skuffede. Forargede. Og uforstående. Jeg må også bare sige, at jeg undrer mig såre over den prioritering, der er blevet lavet," siger Ken Strøm Andersen, som er næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden, til TV2.

Han kalder det et tegn på utidig dømmekraft i forhold til den risiko, personalet er i.

"Centerledelsen er så langt fra patienterne, som de overhovedet kan være. De har egne gange og egne kontorer, og lige nu sidder de ovenikøbet hjemme i deres egne boliger og arbejder. De har slet ikke med patienter at gøre," siger han til TV2.

 

Læs også

Chefredaktør Kristian Lund om sagen:

Ufatteligt - Steen Werner sprang vaccinationskøen over

 

 

DOKUMENTATION. Brevet fra Sundhedsstyrelsen til regionerne. Det er dateret 25. januar.

Henvendelse vedr. vaccination mod COVID-19 udenfor udmeldte målgrupper 

Sundhedsstyrelsen har bemærket, at der i de senere dage har været flere historier i pressen, hvoraf det fremgår, at personale, som ikke er frontpersonale i sundhedsvæsenet og tilsyneladende heller ikke har hørt til andre målgrupper for vaccinationsindsatsen, har modtaget vaccination. Såfremt presseomtalen er retvisende, er det ikke i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens hidtidige meddelelser, hvoraf det fremgår, hvilke målgrupper, der tilbydes vaccination i de pågældende uger. 

Sundhedsstyrelsens meddelelser om fordeling og prioritering af vaccineleverancer udsendes i henhold til Vejledning om gratis vaccination med COVID-19, hvoraf det fremgår, at fastlæggelse af rækkefølgen for vaccination af målgrupper, vil blive foretaget af Sundhedsstyrelsen i den rækkefølge vacciner og doser bliver tilgængelige. 

I den forbindelse skal det bemærkes, at en vaccine undtagelsesvis, for at undgå spild af vaccine, som allerede er trukket op og herefter har meget kort holdbarhed, kan anvendes til en anden person inden for samme målgruppe, end den i første omgang var tiltænkt. Kun hvis der ikke er nogle i samme målgruppe i nærheden, hvor den optrukne vaccine er holdbar, kan den anvendes til en person i en anden målgruppe. 

Det skal videre bemærkes, at sundhedspersoner i funktioner, der ikke indebærer kontakt med uvisiterede patienter samt i funktioner, hvor der kan anvendes relevant smitteforebyggende foranstaltninger, ikke tilbydes vaccination på nuvæ-rende tidspunkt. 

Sundhedsstyrelsen skal derfor indskærpe, at det er afgørende for effekten af vaccinationsindsatsen, som har til formål at forebygge alvorligt forløb eller død efter covid-19, at vaccinerne anvendes til de angivne målgrupper. Endvidere er det helt central for troværdigheden i befolkningen, at indsatsen forvaltes henhold til de udmeldinger, som kommer fra Sundhedsstyrelsen. 

Såfremt der er behov for yderligere præcisering, bedes I kontakte os. 

Med venlig hilsen 

Steen Dalsgård Jespersen 

Enhedschef 

 

 

 

Tags: corona, coronavaccine

Like eller del denne artikel