Ufatteligt - Steen Werner sprang vaccinationskøen over

Skrevet d. 27. januar 2021

Søren Brostrøm, vores allesammens direktør for Sundhedsstyrelsen, er ude med riven overfor de hospitalsledere, som har snydt sig forrest i køen, og som nu har fået deres vaccine for næsen af frontpersonalet – og som derfor er i konflikt med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det er da også absurd, at det har kunnet finde sted. Ledere i det danske sundhedsvæsen, som tilsidesætter en gennemtænkt strategi - en sårbar strategi, der bestemt ikke må underløbes indefra. Det burde ikke kunne ske. Men det er sket, og i pressen har flere sager været bragt frem. Den ene handler om ledere inden for psykiatrien, den anden direktører på OUH, og den tredje udpeger direktionen på Herlev Gentofte Hospital som snyderne.

Den sidste oplysning har Region Hovedstaden bekræftet overfor Ekstra Bladet: - ”Herlev og Gentoftes direktion oplyser, at det er korrekt, at direktionen som ledere af hospitalets kriseledelse er blevet vaccineret første gang. - Det skete i en situation, hvor der pga. fejl i booking i forbindelse med planlagte vacciner - var ekstra opblandede doser til rådighed,” har regionen oplyst til avisen.

Derfor omfatter Søren Brostrøms kritik også Steen Werner Hansen, der er konstitueret direktør på Herlev Gentofte Hospital, og som er navngivet i avisen – og som nok så interessant i denne sammenhæng er formand for Medicinrådet.

Det er altså ikke hvem som helst, der har valgt at se stort på myndighedernes anbefalinger. Som formand for Medicinrådet excellerer Steen Werner Hansen jo også med sine egne anbefalinger – og med stærke krav om disciplin. Derfor er det topmålet af dobbeltmoral, at netop han har tilsidesat de regler, som hele det danske sundhedsvæsen har underlagt sig.

Ret så i iøjnefaldende er det, at selvsamme Steen Werner Hansen i begyndelsen af det nye år er gået aktivt ind i debatten om, hvem der skal prioriteres i vaccinationsstrategien, og Medicinrådets formand har offentlig argumenteret for, at læger og sygeplejersker skal rykkes frem i køen på bekostning af de målgrupper, som regeringen og Sundhedsstyrelsen af udpeget. Men det ønske har Sundhedsstyrelsen afvist – vaccinerne skal i første omgang anvendes til de svageste.

Derfor er det dobbelt problematisk, at Steen Werner Hansen nu har valgt at rykke sig selv frem i vaccinationskøen.

Det kan man da kalde civil ulydighed, selvtægt, og mon ikke det spiller en rolle for Sundhedsstyrelsens vrede. Søren Brostrøm er nemlig vred – han har ligefrem sendt et surt brev til regionerne i denne anledning:

”Jeg var meget ked af og skuffet og forundret, da jeg over weekenden læste, at om hospitalsledelser, der var blevet vaccineret forud for frontpersonalet. Hvis det er korrekt, er det ikke ifølge vores retningslinjer, hvor vi tydeligt præciserer, hvilke frontpersonaler der kan få vaccine først. Og der er altså tale om klinisk personale med patientkontakt, der enten selv er i stor risiko for at blive smittet eller smitte patienter. Det har jeg desværre måtte præcisere over for regionerne. For det er ikke i orden,” siger Søren Brostrøm til Politiken.

Brevet kan ses her i Sundhedspolitisk Tidsskrifts artikel om sagen.

Det burde være dybt pinligt for Steen Werner Hansen. Men sært nok har man på fornemmelsen, at den slags preller af. Han mener måske, at der på en eller anden måde var et alibi i situationen – og at ledelsen på hospitalet blot valgte at blive injiceret med vaccinen, som ellers måske skulle være smidt ud. Om det er sandt er imidlertid ligegyldigt. Det danske sundhedsvæsen har besluttet nogle spilleregler, og dem har Steen Werner Hansen sat sig ud over.

Når det bliver særligt pikant, er det fordi selvsamme Steen Werner Hansen jo direkte har spærret for, at bestemte patientgrupper skal have adgang til medicin, som ellers vil forbedre deres situation radikalt.  Det har ramt børn med den livstruende muskelsvindsygdom, SMA. Mange patienter er også ramt af Medicinrådets afgørelser, og i mange af dem har Steen Werner Hansen spillet en helt afgørende rolle for afvisningen. Her refereres ofte til regler og samfundsøkonomi. Mange patienter oplever, at regler går forud for individets behov for hjælp. Nu drejer det sig så om ham selv og hans helbred og hans arbejdsduelighed – og så vælger netop han at bryde reglerne.

Det skal blive interessant at følge, om Region Hovedstaden eller ligefrem Danske Regioner, som har modtaget Søren Brostrøms henvendelse, vil følge op på sagen.

En reprimande? Eller en mere alvorlig sanktion?