SSI: Så mange danskere har været smittede

Mellem 160.000 og 230.000 personer i Danmark i aldersgruppen fra 12 år og ældre havde 1. december været smittet med coronavirus.

Det vurderer Statens Serum Institut på baggrund af undersøgelse, hvor 18.000 tilfældigt udvalgte borgere fik målt antistoffer mod covid-19-infektion. Undersøgelsen blev udført af Statens Serum Institut (SSI) inden for rammerne af TestCenter Danmark.

For at kunne følge covid-19-epidemiens udbredelse i befolkningen laves der med mellemrum en undersøgelse af, hvor mange danskere, der har antistoffer mod den nye coronavirus, og resultaterne af den 3. runde af denne undersøgelse dækker månederne september, oktober og november i 2020, og i slutningen af november havde 3,9 procent af deltagerne i undersøgelsen antistoffer mod ny-coronavirus i deres blodprøver. 

Beregningen er behæftet med en usikkerhed, der går fra 3,3 procent til 4,6 procent. Det svarer til, at mellem 160.000 og 230.000 personer i Danmark i aldersgruppen fra 12 år og ældre havde været smittet med covid-19. Det betyder, at vi er meget langt fra naturlig flokimmunitet, der først begynder at opstå, når 70 procent af befolkningen har været syge.

Runde to af undersøgelsen foregik i august kom i august, og dengang havde 2,1 profent (med en usikkerhed fra 1,8%-2,6%) af deltagerne antistoffer.

”Vores undersøgelse tyder på, at kun knap fire procent af befolkningen havde haft covid-19 omkring 1. december sidste år. Selvom tallet nok er steget i mellemtiden, kan vi regne med, at det stadig kun er en lille del af befolkningen, der har antistoffer mod covid-19”, siger seniorforsker Steen Ethelberg fra SSI, der har arbejdet med undersøgelsen. 

”Vi synes, at undersøgelsen giver et vigtigt supplement til de tal, vi får fra den løbende test af borgerne i Danmark, fordi vi her får et billede af alle, der har været syge – også dem, der ikke er blevet testet. Vi kan for eksempel se, at markant flere yngre end ældre mennesker har været smittet. Og også, at op mod en tredjedel af dem, der har antistoffer, fortæller, at de slet ikke mindes at have været syge.”

Ved indgangen til december havde omtrent syv procent af de unge mellem 20 og 29 år antistoffer. Til gengæld var andelen af ældre over 65 år med antistoffer ikke steget nævneværdigt siden august og lå lige under to procent.

Undersøgelsen viste også, at lige mange mænd og kvinder havde været smittet. Derimod var der fortsat forskelle mellem forskellige dele af landet. Flest havde været smittet i Region Hovedstaden og færrest i Region Nordjylland.

Man kunne også se, at lidt under en tredjedel af de borgere, som havde antistoffer og havde svaret på et spørgeskema om sygdom, ikke mindedes at have haft symptomer på sygdom i perioden siden 1. februar. De har altså formentlig derfor havde været smittet uden at have haft symptomer.

 

Tags: corona

Like eller del denne artikel