Kontakttallet styrtdykker

Kontakttallet styrtdykker og er nu nede på 0,6. Det betyder, at 10 smittede smitter seks andre, og at epidemien er i aftagende. 

"Kontakttal er beregnet til 0,6. Nedenunder har den britiske variant næsten fordoblet sin andel af de smittede ift ugen før. Men der er stor usikkerhed. Antal indlagte stadig for højt, skal bankes ned før cluster B117 overtager den danske epidemi. Hjælp os, bliv testet," skriver Magnus Heunicke i dag på Twitter.

For en uge siden var kontakttallet 0,9, så det har i den forløbne uge fået en gevaldigt slag nedad. Det har tidligere være fremme, at det var nødvendigt at få kontakttallet ned på 0,7 for at Danmark kunne få en chance for at bremse epidemien. Det skyldes, at i takt med, at den engelske og langt mere smitsomme variant udbredes, vil smitten stige eksponentielt.

Statens Serum Institut (SSI) har tidligere vurderet, at den engelske variants kontakttal i Danmark er ca. halvanden gang større end de øvrige varianters. SSI præciserer dog i dag, at kontakttallet for B.1.1.7 nok er 1,36 gange større end kontakttallet for almindelige varianter. Det vil sige, at kontakttallet for B.1.1.6 er ca. 1,36x0,6= 0,816.

Der er dog store usikkerheder omkring kontakttallet for B.1.1.7, og derfor er det for tidligt at begynde at juble.

”For at komme det fremtidige scenarie nærmere, vil det være afgørende at få fastlagt kontakttallet for cluster B.1.1.7 med større sikkerhed. Det forventer vi at kunne, når datagrundlaget for cluster B.1.1.7 løbende forbedres i den kommende periode, hvor tilhørsforhold til cluster B.1.1.7 undersøges for alle positive prøver,” siger Camilla Holten Møller, som er læge, ph.d. og leder af ekspertgruppen i SSI.

Fra uge 3 forventes alle positive prøver at blive undersøgt for at fastslå, om der er tale om cluster B.1.1.7 virusvarianten.

Ekspertgruppen kommer i en rapport (dateret 15. januar) med en prognose for smitteudviklingen i Danmark i starten af april. Rapporten tager udgangspunkt i et kontakttal på 0,85 (eksperterne regner med andre ord med kontakttal i rapporten, som er væsentligt over det dugfriske 0,6), en antagelse om, at aktivitetsniveauet i samfundet forbliver uændret i hele perioden frem til april, svarende til at de nuværende restriktioner og tiltag fastholdes uændret, samt at vaccinationsprogrammet udrulles som aktuelt beskrevet ved Sundhedsstyrelsen. 

Det fremgår da også tydeligt af rapporten, at prognoserne er markant afhængige af det relative kontakttal for cluster B.1.1.7. Såfremt det relative kontakttal for B.1.1.7 er 1,36 (altså et kontakttal 0,85 for de almindelige varianter), er B.1.1.6´s kontakttal 1,16, og der forventes et smittetal på ca. 400 tilfælde per dag i starten af april. Såfremt det relative kontakttal for cluster B.1.1.7 er 1,53, vil scenariet være afgørende anderledes med en stigning i smittetallet til omkring 4.000 nye tilfælde dagligt i starten af april.

 

 

Tags: corona

Like eller del denne artikel