Færre indlagte covid-patienter overføres til intensiv

Færre indlagte covid-patienter er i efteråret blevet overført til intensiv behandling sammenlignet med i foråret.

Samtidig er andelen af patienter, som behandles i respirator faldet sammenlignet med i foråret, og andelen af patienter, som behandles med dialyse er faldet markant fra hver fjerde til hver tiende intensivpatient.

Det viser opdaterede tal fra Dansk Intensiv covid-19-rapport, der er udgivet af alle danske intensivafdelinger og Dansk Intensiv Database. Rapporten er opdateret med data fra de patienter, som blev indlagt på intensiv frem til 31. december. 

Rapporten viser også, at den gennemsnitlige indlæggelsestid på intensivafdeling i efteråret er reduceret fra 13 til 10 dage. Til gengæld er dødeligheden blandt de indlagte intensivpatienter ikke med sikkerhed faldet siden foråret, og blandt de respiratorbehandlede patienter er dødeligheden uændret høj.

768 indlagt på intensiv i 2020

Frem til 15. november var det 497, der kom på intensiv, og under anden bølge af epidemien i Danmark fra 15. november til 31. december blev yderligere 271 patienter indlagt på intensiv. Frem til 31. december havde i alt 768 været indlagt på en intensivafdeling med covid-19.

Af de opdaterede tal fremgår, at selv om sundhedsvæsenet i anden bølge har været hårdt belastet, så er andelen af hospitalsindlagte med covid-19, der har modtaget intensivbehandling, ikke steget i samme takt.

I foråret blev op mod 17 procent af alle indlagte med covid-19 overført til intensivbehandling. Det tal var i oktober ca. syv procent og i november ca. 10 procent, fremgår det. 

"Det kan bl.a. skyldes for lavt estimat af antal smittede i foråret eller færre ældre og flere yngre smittede nu. Umiddelbart er der også relativt færre med intensivforløb blandt de hospitalsindlagte, hvilket formentlig kan tilskrives bedre medicinsk behandling tidligt i sygdomsforløbet (remdesivir, binyrebarkhormon og mere avanceret iltbehandling) og bedre varetagelse af svært syge patienter på de almindelige hospitalsafdelinger (sygepleje og fysioterapi). Tallene er dog usikre og bør tolkes med forbehold," hedder det i rapporten.

For hele 2020 er der i de forskellige perioder i gennemsnit gået syv dage fra, at patienten fik første symptom og til indlæggelse. Og i gennemsnit to dage, fra at patienten er blevet indlagt og til, at vedkommende er overført til intensiv.

Færre i respirator og i dialyse

Andelen af patienter, der behandles med respirator og dialyse, er faldet betydeligt fra foråret til efteråret. Det er uvist, om det skyldes mildere grad af sygdom eller ændret behandlingsstrategi: Man anbefalede i pandemiens begyndelse at intubere og respiratorbehandle patienter med et moderat ilttilskud, da man var bekymret for udtrætning af patienterne og øget aerosoldannelse og smittespredning ved høje iltflow.

I løbet af 2020 har mange intensivafdelinger ændret denne strategi, så et større antal patienter behandles med nasal/maske high flow ilt-systemer. Herved undgår en del patienter formentlig intubation og respiratorbehandling.

"Intensivkapacitet er en af flaskehalsene for behandling af patienter med covid-19 i sundhedsvæsenet. Derfor er det vigtigt at følge ressourceforbrug og behandlingsresultater på intensivafdelingerne," siger intensivlæge Nicolai Haase fra Rigshospitalet.

 

 

 

Tal for indlagte og døde i Danmark (tryk på grafikken for at se tal)

 

Tags: corona

Like eller del denne artikel