Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Psykiatri-Listen mister sit eneste medlem i regionsrådet i Midtjylland

Psykiatri-Listen mister sit eneste medlem i regionsrådet i Midtjylland. Peter Møller Andersen skifter i dag parti til Socialdemokratiet.

Det lille parti Psykiatri-Listen, som i 2017 blev valgt ind i regionsrådet i Midtjylland med bedre vilkår i psykiatrien som partiets eneste mærkesag, er dermed ude af regionalpolitik. Partiet bestod næsten udelukkende af medarbejdere fra psykiatrien i Risskov, heriblandt spidskandidaten Mikkel Rasmussen, som overraskende kom ind i regionsrådet. Han blev imidlertid 1. maj 2020 ledende overlæge på Psykiatrisk Afdeling Vejle og overlod stolen i regionsrådet til Peter Møller Andersen, som fik 2.603 stemmer ved regionsrådsvalget. Ved årsskiftet overtog Peter Møller Andersen posten permanent.

Peter Møller Andersen er overlæge på Psykiatrisk Hospital i Aarhus, hvor han i mange år har været tillidsmand og fortsat er fagligt aktiv i Lægeforeningen.

Peter Møller Andersen indtræder som menigt medlem i den socialdemokratiske gruppe og bevarer i den forbindelse sine udvalgsposter i Forretningsudvalget, Hospitalsudvalget og Udvalg for nære sundhedstilbud.

"Siden vi stiftede Psykiatri-Listen i vinteren 2017, har det hele tiden været min holdning, at vi skulle gøre os selv overflødige. Partiet var ment som et protestparti, som skulle gøre opmærksom på problemerne i psykiatrien. Målet var, at de etablerede partier skulle få psykiatri på dagsordenen, og det er i vid udstrækning sket. Nu skal økonomien følge med," siger Peter Møller Andersen, der allerede i 2018 meldte sig ind i Socialdemokratiet.

"Psykiatri-Listen og Socialdemokratiet har mange fællesnævnere på partiprogrammet, så det har været naturligt for mig at jeg ville vælge Socialdemokratiet," siger han.

Den nuværende formand og bestyrelse i Psykiatri-Listen skal nu beslutte, om de vil stille med ny kandidat til efterårets kommunal- og regionalvalg, eller om partiet måske helt skal nedlægges.

 

 

 

Tags: psykiatri

Del artikler