Ekspertgruppens højeste prioritet er at få 0.-4. klasse tilbage i skole.

Ekspertgruppe klar med rapport: I den rækkefølge kan samfundet åbnes

Eksperterne i den faglige referencegruppe for det nationale varslingssystem til håndtering af covid-19 har afleveret deres bud på i hvilken rækkefølge det danske samfund kan genåbnes, når smittesituationen tillader det. Hvad den bestemt ikke gør lige nu, understreger eksperterne.

Ekspertgruppen er sammensat af eksperter inden for medicin, epidemiologi, økonomi og samfundsforhold og tæller bl.andre professor Allan Randrup Thomsen fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og professor Jens Lundgren fra Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet og Københavns Universitet.

Ekspertgruppens højeste prioritet er at få 0.-4. klasse tilbage i skole.

"Der er tale om en restriktion, som har stor betydning for samfundsøkonomi og trivsel. Samtidig er betydningen for smittespredning vurderet lav. Betydningen for samfundsøkonomien hænger sammen med en betydelig påvirkning af produktion og beskæftigelse som følge af, at forældre til de berørte børn ikke fuldt ud kan passe deres arbejde og et læringstab hos de hjemsendte elever, der vil stige over tid, samt lavere trivsel blandt eleverne," hedder det i rapporten fra referencegruppen.

Eksperterne skriver også, at børn under ni år i mindre grad bliver smittet og smitter i mindre grad videre sammenlignet med voksne. Samtidig er der et begrænset antal af udbrud, og der kan iværksættes gode smitteforebyggende foranstaltninger til at undgå smitte.

Den laveste prioritet er, at barer og værtshuse skal holde åbent til kl. 22.

"Lempelsen involverer en relativ høj risiko for smittespredning. Samtidig er der tale om et tiltag, som er vurderet at have en relativ begrænset betydning for samfundsøkonomien og trivsel, da det i forhold til de øvrige tiltag ikke er en lige stor del af befolkningen, der anvender de pågældende tilbud," skriver ekspertgruppen.

Gruppen vurderer, at barer og værthuse er steder, hvor der er en høj risiko for smittespredning, da mange personer ofte mødes på tværs af netværk i længere tid, og hvor alkohol kan være forbundet med kontroltab, der kan spille en rolle i forhold til, hvor gode folk er til at efterleve retningslinjer. 

 

 

Her er ekspertgruppens vurdering af de enkelte tiltags virkning på hhv. smitteudbredelse, samfundsøkonomi, trivsel og friheden for den enkelte

 

Medlemmer af den Faglige Referencegruppe

Departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet (mødeleder)

Søren Gaard, Afdelingschef, Afdelingen for Strukturel Sundhed, Sundheds- og Ældreministeriet

Allan Randrup Thomsen, Professor, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Jakob Stoustrup, Professor, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

Jens Lundgren, Professor, Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet og Københavns Universitet

Jes Søgaard, Professor og Direktør, Interdisciplinary Center on Population Dynamics (CPop), Syddansk Universitet.

Lasse Engbo Christiansen, Lektor, Institut for Matematik og Computer Science, Danmarks Tekniske Universitet

Lone Simonsen, Professor, Folkesundhedsvidenskab, Roskilde Universitet

Michael Bang Petersen, Professor og leder af HOPE-projektet om COVID-19, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Michael Svarer, Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Susanne Ditlevsen, Professor, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet

Theis Lange, Vice Institutleder og Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Torben M. Andersen, Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Viggo Andreasen, Lektor, Matematik og Fysik, Roskilde Universitet

Bidragsydere

Til at kvalificere vurderingerne af tiltag og lempelsers betydning for borgernes frihed har referencegruppen inddraget:

Jesper Ryberg, Professor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitets Center

Svend-Erik Skanning, Professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universite

Til at kvalificere vurderingerne af tiltag og lempelsers betydning for trivsel og øvrig sundhed har referencegruppen inddraget:

Bente Klarlund Pedersen, Klinisk Professor, Rigshospitalet

Vibeke Jenny Koushede, Professor og Institutleder, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

 

Like eller del denne artikel