Psykiaternes formand, Gitte Ahle, tøver ikke med at kalde covid-19 den største trussel mod befolkningens mentale sundhed siden 2. verdenskrig.

Psykiater-formand: Befolkningens mentale sundhed er truet som aldrig før

Der er ingen tvivl om, at de psykologiske og psykiatriske konsekvenser af covid-19 bliver enorme. Og de kommer til at række langt forbi den dag, man har fået kontrol med epidemien. Det forudser Gitte Ahle, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, DPS.

”Jeg forventer store efterdønninger af covid-19 både i form af flere psykotiske lidelser og alle andre psykiatriske lidelser. For dem, der er syge i forvejen, vil få det værre. Og mange nye patienter vil komme til, som ikke kan få den behandling, de har brug for. Allerede nu ser vi et psykiatrisk behandlingssystem, som er voldsomt presset af mennesker, der har det virkelig dårligt. Og vi ser psykologer, der har travlt som aldrig før. Det hele bliver kun værre i takt med, at krisen trækker ud, og problemerne kommer utvivlsomt til at række flere år ud i tiden efter corona,” siger hun.

Den forværrede almentilstand blandt danskerne mener hun er forventelig, eftersom pandemien efterlader mange i nye situationer med arbejdsløshed, konkurser og ødelagte livsværk samt ensomhed, uvished og isolation. Og så slemt ser billedet ud, at hun ikke tøver med at kalde covid-19 den største trussel mod befolkningens mentale sundhed siden 2. verdenskrig.

Hver femte indlagte covid-patient med ilt-behov får PTSD

Det samme gør hendes kolleger i England, hvor avisen The Guardian i slutningen af december talte med Dr. Adrian James, leder af Royal College of Psychiatrists, som også forudser en langvarig mental krise som følge af en kombination af covid-19 og dens sociale og økonomisk konsekvenser.

I tal forventer han, at op mod en femtedel af den engelske befolkning vil få brug for ny eller ekstra psykologisk eller psykiatrisk behandling, hvorfor han også efterlyser en plan for, hvad man stiller op med denne stigende efterspørgsel på behandling. Konkret viser en beregning fra det britiske Centre for Mental Health viser, at det, der især vil blive brug for, er behandling for moderat eller alvorlig depression og angst. Mange af disse vil i øvrigt være børn.

Adrian James peger også på langtidseffekterne blandt de mennesker, der har været indlagt med covid-19, hvor undersøgelser viser, at mange har udviklet mentale problemer. Bl.a. viser det sig, at en femtedel af de indlagte fra foråret, som skulle have hjælp til at trække vejret, efterfølgende har udviklet PTSD.

Presset bliver endnu større

Herhjemme er Gitte Ahle sikker på, at vi vil opleve det samme som dr. James spår for briterne. Oversat til danske forhold betyder de engelske tal, at mere end en million danskere vil få brug for psykologisk eller psykiatrisk behandling alene som følge af covid-19. Og heraf vil en stor del tilsvarende være mennesker, der aldrig tidligere har haft psykiske problemer.

DPS-formanden forudser i den kommende tid derfor endnu mere pres på hele det psykiatriske og psykologiske behandlingssystem, end der er nu. Og det bekymrer hende dybt, da meldingerne til DPS fra rundt om i landet allerede nu går på overbelægning som følge af et stigende antal patienter, på brug af mere tvang, fordi patienterne er dårligere end nogensinde, og på færre medarbejdere til at behandle dem, fordi mange er syge eller i isolation som følge af covid-19.

”Situationen er allerede voldsomt presset. Og jeg kan kun frygte for, hvordan det kommer til at se ud fremover med et yderligere stigende pres på systemet,” siger hun og appellerer til, at man oppefra gør sig klar til at skulle behandle endnu flere mennesker:

”Situationen er pt., at vi i forvejen havde fået næsten dobbelt så mange patienter at behandle i psykiatrien, uden at ressourcerne tilsvarende var fulgt med. Og jeg frygter et scenarie, hvor der kommer endnu flere psykiatriske patienter, som vi ikke vil kunne håndtere, fordi rammerne og ressourcerne ikke er fulgt med. Det vil betyde, at de få ressourcer vil blive smurt endnu tyndere ud, hvilket vil betyde, at det kommer til at gå endnu hårdere ud over de sværest psykisk syge. Så tiden er til handling nu,” understreger hun.

 

Tags: corona

Like eller del denne artikel