Jane Kraglund menerr, at det er vigtigt for ledelsen, at alle regionens ansatte får den nødvendige og tilstrækkelige efteruddannelse. Men at der må ikke herske tvivl om for eksempel lægers uvildighed.

Jane Kraglund: Region Syddanmark vil fortsat gerne samarbejde med medicinalindustrien

De syddanske sygehuse forpligtiger sig fremover til at finansiere medarbejdernes efteruddannelse. Og de ansatte i Region Syddanmark må ikke deltage i kurser og konferencer, som finansieres af private virksomheder, hvis der på nogen måde kan sås tvivl om de ansattes habilitet som følge af deltagelsen.

Det har Region Syddanmarks koncernledelsesforum, der består af regionens direktion og de fem syddanske sygehuses direktioner, besluttet på et møde, og det nye regelsæt gælder for alle ansatte i Region Syddanmark

I en pressemeddelelse fra Region Syddanmark understreges dog, at de nye retningslinjer ikke ændrer ved, at Region Syddanmark fortsat gerne vil samarbejde med medicinalindustrien.

Regionens medarbejdere kan for eksempel fortsat deltage i årsmøder, hvor lægemiddelindustrien også deltager. Regionsmedarbejdere kan også fortsat deltage i aktiviteter i forbindelse med kliniske forsøg med nye lægemidler og deltage i forsknings- og udviklingssamarbejder med industrien. I tvivlstilfælde er det op til det enkelte sygehus´ledelse at træffe en afgørelse.

”Vi vil fortsat gerne samarbejde med industrien i forhold til for eksempel forskning og medicinafprøvning – både på afdelings- og sygehusniveau og gennem de faglige selskaber,” siger regionsdirektør Jane Kraglund.:

”Det samarbejde kommer de nye retningslinjer ikke til at ændre på. På møderne med medicoindustrien fik vi endvidere det indtryk, at der kan udvikle sig nye måder at samarbejde på, som er forenelige med vores retningslinjer. Det er vi selvfølgelig meget åbne overfor, og vi vil meget gerne fortsætte dialogen med henblik på at finde nogle konkrete konstruktioner,” siger hun i pressemeddelelsen.

Jane Kraglund menerr, at det er vigtigt for ledelsen, at alle regionens ansatte får den nødvendige og tilstrækkelige efteruddannelse. Men at der må ikke herske tvivl om for eksempel lægers uvildighed.

 

Det må lægerne stadig gerne:

  • Deltage i årsmøder, hvor lægemiddelindustrien deltager.
  • Deltage i aktiviteter i forbindelse med kliniske forsøg med nye lægemidler samt forsknings- og udviklingssamarbejde med industrien.
  • Deltage i kurser/konferencer, der er offentligt udbredt som værende åbne og gratis for alle.
  • Deltage i konferencer eller lignende, som er arrangeret af faglige organisationer/selskaber.
  • Deltage i oplæring, uddannelse og træning i sikker, korrekt og effektiv anvendelse af specifikke medicinske produkter, teknologier/udstyr, behandlinger o.l., herunder også løbende oplæring og træning i aftaleperioden, hvor oplæringen/træningen fremgår af kontrakten med leverandøren, og derfor er en del af den samlede pris.
  • Deltage i servicekurser, der er affødt af leverandørernes egne opdateringer af apparaturet og/eller ændrede krav til vedligeholdelse/reparation på apparaturet.

Tags: efteruddannelse, Region Syddanmark, Jane Kraglund

Like eller del denne artikel