"I Danmark kan vi se, at hydrochlorthiazid bliver udskrevet i mindre grad til nye brugere, unge og folk med en historik for hudkræft, så det er så småt ved at brede sig,” siger Anton Pottegård.

Blodtryks-præparat igen koblet til øget risiko for hudkræft

Det meget anvendte blodtrykssænkende præparat hydrochlorthiazid er igen blevet koblet til øget risiko for hudkræft. 

Den første gang, at hydrochlorthiazid blev associeret med en øget kræftrisiko var i 2017 på baggrund af danske data. Dengang sammenlignede forskerne ikke hydrochlorthiazid direkte med andre blodtrykssænkende præparater. Det gør forskere i det nye studie, udgivet i tidsskriftet Drug Safety, og analysen viser, at risikoen for at udvikle hudkræft stiger i takt med varigheden og dosis af behandlingen med hydrochlorthiazid. En lignende tydelig association findes ikke for andre blodtrykssænkende præparater, herunder det meget lignende stof bendroflumethiazid.

Data viser, at jo flere år patienter er i behandling med hydrochlorthiazid, og jo højere dosis de får, des større er risikoen for, at de udvikler pladecellulær hudkræft. Sammenhængen er ikke gældende for andre typer af kræft i huden, modermærkekræft og basalcelle karcinom.

”Det skyldes sandsynligvis, at hydrochlorthiazid i højere grad øger hudens følsomhed overfor UV-stråler sammenlignet med andre blodtrykssænkende, og det gør dig mere udsat for at få denne form for hudkræft, når du opholder dig i solen,” siger Anton Pottegård, medforfatter til studiet og professor i klinisk farmaci og farmakoepidemiologi på Syddansk Universitet. 

Det nye studie er baseret på engelske data og udført af danske og canadiske forskere. 

Brugen af medicinen har ændret sig

Sammenhængen mellem brugen af hydrochlorthiazid og risikoen for hudkræft er siden 2017 blevet påvist med data fra andre lande – og nu også med engelske data. Det har været vigtigt, mener Anton Pottegård, som også var medforfatter til studiet fra 2017, der som det første viste sammenhængen mellem brug af hydrochlorthiazid og udvikling af hudkræft. 

”Hovedpointen er, at vi kan replicere resultatet udenfor en dansk kontekst, og der herunder bliver taget højde for alternative forklaringer til koblingen, såsom rygning. Det imødekommer en del af den skepsis, der kunne være, om det nu også er hydrochlorthiazid, der er årsagen til øget risiko for hudkræft. Derudover svarer vi med det nye studie mere direkte på det oplagte kliniske spørgsmål: Gør det noget at vælge det ene præparat fremfor det andet,” siger Anton Pottegård. 

Viden vinder indpas i sundhedsvæsenet

Det grundige arbejde med replicere resultaterne er begyndt at sætte sine spor. Det lader til, at det så småt er ved at vinde indpas i det danske sundhedsvæsen, at man til nogle patienter bør vælge et alternativ til hydrochlorthiazid, vurderer Anton Pottegård ud fra endnu ikke publicerede data. 

”Forbruget af hydrochlorthiazid har ændret sig en del. Og det ser umiddelbart ud til, at den her viden er implementeret rigtig fint, fordi faldet er størst netop i de grupper af patienter i størst risiko. I Danmark kan vi se, at hydrochlorthiazid bliver udskrevet i mindre grad til nye brugere, unge og folk med en historik for hudkræft, så det er så småt ved at brede sig,” siger Anton Pottegård og fortsætter:

”Vi ved ikke, om det endnu har ændret i behandlingen internationalt. Stort set alle større lægemiddelagenturer har dog anerkendt hudkræft som bivirkning ved hydrochlorthiazid-behandling. Der går dog nok nogle år, inden det slår helt igennem i behandlingsvejledningerne.”

 

 

Detaljer om studiet 

I alt indgik 20.513 nye brugere af hydrochlorthiazid samt nye brugere af andre blodtrykssænkende thiaziddiuretika i perioden fra 1. januar 1988 til 31. marts 2018 med opfølgning indtil 31. marts 2019. Risikoen for pladecelle hudkræft, basalcelle karcinom og melanom blev beregnet ved at sammenligne brug af ​​hydrochlorthiazid med brug af andre thiaziddiuretika generelt efter kumulativ brugstid og kumulativ dosis. 

Resultater viste, at: 

  • Efter en medianopfølgning på 8,6 år var hydrochlorthiazid forbundet med en øget risiko for pladecellulær hudkræft (HR=1,50, 95% CI 1,06-2,11). 
  • HR steg med kumuleret brugsvarighed og med tegn på en sammenhæng efter fem til ti år (HR=2,10, 95% CI 1,20-3,67) og højest efter > ti år (HR=3,70, 95% CI 1,77-7,73).
  • Tilsvarende steg HR med kumulativ dosis med højere estimater for ≥ 100.000 mg (HR=4,96, 95% CI 2,51-9,81).
  • I modsætning hertil var hydrochlorthiazid ikke forbundet med en øget risiko for basalcelle karcinom (HR=1,01, 95% CI 0,91-1,13) eller melanom (HR=0,82, 95% CI 0,63-1,08), uden tegn på varighed- eller dosis-respons-forhold.

 

Følgende præparater har indholdsstoffet hydrochlorthiazid: 

https://pro.medicin.dk/Medicin/Indholdsstoffer/534

 

 

 

Relateret artikel

Like eller del denne artikel