»Jeg har valgt, at den sidste del af mit arbejdsliv skal dedikeres til arbejdet i Medicinrådet," siger Steen Werner Hansen.

Steen Werner Hansen stopper på Herlev og Gentofte Hospital

Til april i år forlader Steen Werner Hansen stillingen som lægefaglig vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital, men han fortsætter på posten som formand for Medicinrådet.

Fratrædelsen er ikke et udtryk for, at Steen Werner Hansen er træt af vicedirektørposten, eller at han er blevet bedt om at gå. Det er ganske simpelt et spørgsmål om, at hans kontrakt med Herlev og Gentofte Hospital udløber til næste år, og han har valgt ikke at takke ja til tilbuddet om forlængelse.

»Jeg har valgt, at den sidste del af mit arbejdsliv skal dedikeres til arbejdet i Medicinrådet. Vi er to formænd, der arbejder rigtig godt sammen, men det er ikke nogen hemmelighed, at vi har rigtig travlt – og der bliver efter alt at dømme ikke mindre travlt i årene, der kommer,« siger Steen Werner Hansen.

Steen Werner Hansen er i dag 68 år, og han har – når kontrakten udløber – været lægefaglig vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital i ni år. Det har været ni gode, spændende og lærerige år, men nu er tiden inde til at takke af.

»Jeg er jo ikke helt ung længere, så jeg synes, at det var på tide at sige stop. Jeg er blevet opfordret af flere fra direktionen til at blive, men jeg har truffet min beslutning. Og det hviler jeg i,« siger Steen Werner Hansen.

Fortsætter i samme kadence

Ifølge det kontraktlige forhold fratræder Steen Werner Hansen stillingen som vicedirektør til april i år. Herlev og Gentofte Hospital har allerede sat jagten ind på en aftager, der kan sætte sig i stolen efter Steen Werner Hansen. Det nu udløbne jobopslag er at finde her.

Det seneste år har Steen Werner Hansen arbejdet meget tæt sammen med hospitalets anden lægefaglige vicedirektør, Bodil Ørkild. Jobopslaget er således udtryk for, at direktionen på Herlev og Gentofte Hospital gerne vil være tilstrækkelig rustet med lægefaglige kompetencer, når Steen Werner Hansen fratræder. 

Steen Werner Hansen understreger, at udmeldingen om hans fratrædelse ikke må forstås som, at han fra nu af og frem mod april trapper ned på mængden af arbejdsopgaver.

»Jeg fortsætter i samme kadence på hospitalet, indtil min aftager er fundet og er tiltrådt,« siger han.

 

Like eller del denne artikel