”Som det ser ud nu, er vilkårene stærkt utilfredsstillende. Måske var en løsning at løfte området ud af Danske Regioner og i stedet sikre finansiering via centrale statslige midler,” siger Lars Werner.

Ny rammeaftale vil forskelsbehandle danske psoriasispatienter

Danske psoriasispatienter har nydt godt af klimabehandlings-ophold ved Det Døde Hav i Israel. Men en rammeaftale, som foreløbig er godkendt i Region Nordjylland og nu også lige om hjørnet i to andre regioner, presser udbyderne af behandlingerne på pengepungen.

Fremover vil bopælen afgøre, hvilke patienter, der kan komme i behandling i Israel. Psoriasisforeningen kalder det stærkt utilfredsstillende og mener, at det vil sætte fed streg under en eksisterende regional ulighed.

Region Nordjylland var i 2018-2019 spydspids i forhold til at formulere en fælles kvalifikations-aftale (rammeaftale) for regionernes brug og afregning af klimaterapi til psoriasispatienter. En aftale som siden har været gældende i Region Nordjylland alene – men som nu er i proces i Region Syddanmark og Region Midtjylland. Målet med aftalen er at skabe ens vilkår og priser hos leverandørerne af klimabehandlinger, og hensigten er, at regionerne kun vil købe klimabehandling hos leverandører, som derudover også har en rammeaftale i ordningen. Men den ordning, som Region Nordjylland har udarbejdet, og som de øvrige regioner er gået med til, gør det svært for de to udbydere, som hidtil har udbudt klimaterapi i Israel, at få forretningen til at løbe rundt.

Kontrakt underminerer aftale

Sundhedspolitisk Tidsskrift belyste i august 2019 sagen grundigt – og dengang, da aftalen netop var sat i værk, formulerede Jørgen Serup, som er professor i dermatologi ved Bispebjerg Hospital, kritikken af denne således:

”Situationen betyder, at tilbuddet om klimaterapi risikerer at kollapse. Ikke på grund af kvaliteten af behandlingen, og heller ikke på grund af prisen, for behandlingen koster en tredjedel af den biologiske behandling, som er alternativet. Problemerne kommer på grund af en kontrakt, regionerne er blevet enige om, som underminerer området. Den er ikke rimelig og formentligt også i modstrid med den overordnede politiske intention om også fremover at bevare og fremme kvaliteten af klimaterapi. Klimaterapi er ikke en lukrativ forretning, og tilbuddet er dybt afhængigt af, at der findes leverandører, der vil og kan yde et langvarigt sejt træk. Forsvinder leverandørerne, forsvinder tilbuddet også.”

Nej tak til at servicere de to regioner

At andre regioner – Region Midtjylland og Region Syddanmark – nu ser ud til at ville tilslutte sig rammeaftalen, gør både udbyderne af klimabehandlingerne og Psoriasisforeningen bekymrede for alvor. Robert Milutin fra virksomheden 1 Bedre Liv formulerer det således:

”Næste kapitel i sagen ser ud til at være lige om hjørnet. Vi har været i dialog med de to regioner, det drejer sig om, Region Midtjylland og Region Syddanmark, og da de ikke tilbyder os vilkår, som vi tør drive forretning på, har vi valgt at takke nej til at servicere de to regioner fremadrettet, ligesom samarbejdet med Region Nordjylland i øvrigt ophører helt ved udgangen af 2020.”

Patienter bliver geografisk opdelt

Konsekvensen er i øvrigt, at de danske psoriasis-patienter bliver geografisk opdelt i forhold til behandlingsmuligheder, understreger Robert Milutin:

”Fremover vil adressen afgøre, hvorvidt, man kan komme i betragtning til at komme på klimabehandlings-ophold til Israel. Patienter fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, vil således fortsat kunne tilbydes og modtage den bedst beskrevne og evidensbaserede behandling – klimabehandling i Israel - medens patienter i de tre øvrige regioner altså fremover foreløbigt ikke vil have denne mulighed. Det er derfor vores klare opfattelse, at regionerne ikke har formået eller har villet skabe rimelige forhold for hverken gruppen af patienter med behov for klimaterapi eller for os, som udbyder af klimabehandlings-opholdene.”

Rammeaftale understreger regional ulighed

I Psoriasisforeningen er man ligeledes stærkt utilfreds med, at landets fem regioner ikke har formået at udarbejdet en fælles og rimelig rammeaftale, ligesom man i foreningen er indigneret over, de omfattende konsekvenser den vil få for patienterne. Det fortæller direktør Lars Werner:

”Rammeaftalen, som er godkendt i nogle, men ikke alle regioner, og som bestemt ikke er udarbejdet i patienternes favør, understreger med fed den ulighed den regionale ulighed, som bliver konsekvensen. Det kan vi selvsagt ikke være tilfredse med.” Lars Werner påpeger, at nogle patienter i de regioner, som tilslutter sig rammeaftalen, vil kunne stå i en særlig vanskelig situation:

”Hvis man eksempelvis er kontraindiceret til biologisk behandling, fordi man måske har været i kræftbehandling indenfor de seneste fem år, så vil man altså heller ikke kunne komme på klimabehandlings-ophold. En behandlingsmulighed som i øvrigt er både evidensbaseret, prismæssigt mere fordelagtig for regionerne end de dyre biologiske lægemidler og først og fremmest imødekommer patienternes behov om en helhedsorienteret behandling med fokus på livskvalitet.”

Opgaven bør løftes ud af regionerne

I Psoriasisforeningen opfordrer man til at overveje, om klimaterapi-behandling bør videreføres i statsligt regi på linje med gigtbehandlinger og andre specialbehandlinger:

”Som det ser ud nu, er vilkårene stærkt utilfredsstillende. Måske var en løsning at løfte området ud af Danske Regioner og i stedet sikre finansiering via centrale statslige midler,” siger Lars Werner.

Også ifølge Robert Milutin bør man overveje at løfte behandlingen helt ud af regionalt regi:

”Klimaterapi er en lille, unik behandlingsmulighed for en mindre gruppe patienter. Man bør efter min mening fjerne opgaven fra regionerne, som med nuværende rammeaftale ikke sikrer patienterne den bedst tænkelige behandling. Formår regionerne ikke at udvise ligeværdighed, pragmatik og forståelse i processen omkring og i indholdet af det eksisterende aftalesæt, bør staten træde til, som økonomisk garant for patientgruppen.”

Tags: psoriasis

Like eller del denne artikel