”Man risikerer, at det bliver uattraktivt at lave arbejde i Medicinrådet, og så får man langt fra de fremmeste eksperter." siger Henrik Ullum. - Foto: Lars Rievers

Formand for LVS: Uholdbare arbejdsforhold for læger i Medicinrådet

Det er uholdbart, når medlemmerne af Medicinrådet skal lægge oceaner af fritid i rådets arbejde uden at blive kompenseret på nogen måde. Det mener formand for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), overlæge og professor Henrik Ullum. LVS udpeger, sammen med regionerne, medlemmer af Medicinrådets fagudvalg.

MEDICINRODET?

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om Medicinrådet, der skal tage stilling til om og hvordan medicin skal bruges i det danske sundhedssystem.

”De faglige eksperter, der sidder i selve rådet og fagudvalgene, er jo typisk læger, som er blevet bedt om at gøre det her ved siden af deres almindelige arbejde. Men arbejdet tager langt mere tid, end man kan forvente, at folk lægger i deres fritid. Den forventningsafstemning har vi brug for at foretage, så vi kan få nogle fornuftige arbejdsforhold,” siger han.

Han advarer om, at det kan få alvorlige konsekvenser, hvis ikke Medicinrådet eller regionerne gør noget ved situationen.

”Man risikerer, at det bliver uattraktivt at lave arbejde i Medicinrådet, og så får man langt fra de fremmeste eksperter. Konsekvensen kan blive, at rådet træffer dårlige beslutninger. Hele samfundet kommer til at betale prisen – og den pris er jo langt større end prisen for at give folk fri til arbejdet eller købe dem fri.”

Løsning: Løn eller arbejdstid

Sundhedspolitisk Tidsskrift: Men hvad er det, der tager så lang tid for medlemmerne af rådet og fagudvalgene?

”Når man skal tage stilling til ny medicin, så er det jo en meget omfattende videnskabelig litteratur, som bliver gennemgået efter de principper, der hedder GRADE. Det er en grundig men også tidskrævende øvelse at komme igennem, selv for folk, der er eksperter på området,” lyder svaret fra Henrik Ullum.

Han opfordrer derfor Medicinrådet og regionerne til at gribe til en af to mulige løsninger:

”Den ene mulighed er, at der kommer en klar arbejdsgiver-forståelse af, at når folk sidder i Medicinrådet eller i fagråd, så skal man give dem noget fri til at gøre det. Den anden mulighed er, at der i Medicinrådet skabes økonomi til at betale eksperterne oveni, så det er et ekstra arbejde.”

 

 

Om Medidinrådet

 • Medicinrådet blev oprettet 1. januar 2017 og afløste Rådet For Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS) og Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS).
 • Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger om lægemidler til de fem regioner
 • Medicinrådet vurderer, om nye lægemidler og nye indikationer kan anbefales som standardbehandling og udarbejder fælles regionale behandlingsvejledninger.
 • Nye lægemidler vurderes i forhold til effekt, eksisterende behandling og pris. Det skal give lavere priser og lægemidler, der er til størst mulig gavn for patienterne. Jo bedre dokumenteret effekt et nyt lægemiddel har, jo højere en pris er Medicinrådet parat til at acceptere.
 • Medicinrådet udsteder anbefalinger og vejledninger til regionerne med udgangspunkt i Folketingets syv principper for prioritering af sygehusmedicin.
 • Medicinrådets anbefalinger er ikke bindende for regionerne.

 

Medicinrådet arbejder med 6 kategorier for lægemidler

 • Kategori 1: Stor merværdi i form af vedvarende og stor forbedring, der ikke tidligere er opnået med et behandlingsalternativ. Det kan for eksempel være en markant øget overlevelsestid eller et langvarigt fravær af alvorlige sygdomssymptomer.
 • Kategori 2: Vigtig merværdi i form af markant forbedring. Det kan for eksempel være lindring af sygdomstilstanden eller en moderat stigning i overlevelsestid.
 • Kategori 3: Lille merværdi i form af moderat forbedring, som for eksempel kan være færre ikke-alvorlige sygdomssymptomer.
 • Kategori 4: Ingen merværdi sammenlignet med andre behandlinger.
 • Kategori 5: Negativ merværdi sammenlignet med andre behandlinger.
 • Kategori 6: Ikke-dokumenterbar merværdi, hvor effekten ikke kan måles for eksempel på grund af mangelfuldt videnskabeligt datagrundlag.

I England har man sat et konkret tal på, hvor meget det typisk må koste at sikre patienter et godt liv i et år. Spændvidden er på 200.000 til 400.000 kroner. Herhjemme er der ikke sat pris på, hvor meget man er villig til at betale for at løfte patienterne op i hver enkelt af kategorierne ved at tage nye lægemidler i brug.

  

Hvem sidder i Medicinrådet?

 • Formandskab for Medicinrådet: Lægefaglig direktør på Hospitalsenheden Horsens, Jørgen Schøler Kristensen, og vicedirektør på Herlev Hospita,l Steen Werner Hansen
 • Lægefaglig vicedirektør på Rigshospitalet Per Jørgensen (Region Hovedstaden)
 • Vicedirektør på Holbæk Sygehus, Knut Borch-Johnsen (Region Sjælland)
 • Lægefaglig direktør på Regionshospital Nordjylland, Claus Brøckner Nielsen (Region Nordjylland)
 • Lægefaglig direktør på Hospitalsledelsen Vest, Jens Friis Bak (Region Midtjylland)
 • Lægelig direktør på Odense Universitetshospital, Kim Brixen (Region Syddanmark)
 • Sygehusapoteker på Region Hovedstadens Apotek, Lars Nielsen (regionernes sundhedsdirektører i fællesskab)
 • Overlæge på Aarhus Universitetshospital/Aalborg Universitetshospital, Birgitte Klint Poulsen (regionernes Sundhedsdirektører)
 • Ledende overlæge på Bispebjerg Hospita,l Hanne Rolighed Christensen (regionernes sundhedsdirektører)
 • Professor Dorte Lisbeth Nielsen (LVS)
 • Professor Henning Beck-Nielsen (LVS)
 • Professor Niels Obel (LVS)
 • Direktør i Danske Patienter Morten Freil (Danske Patienter)
 • Direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard (Danske Patienter)

Observatører:

 • Sektionsleder Marlene Øhrberg Krag (Sundhedsstyrelsen)
 • Overlæge Doris Johanne Hovgaard (ægemiddelstyrelsen)
 • Administrerende direktør Ida Sofie Jensen (Lif)

 

Tags: Henrik Ullum, Medicinrodet?

Like eller del denne artikel