Nyt samarbejde for at komme overdødelighed blandt psykisk syge til livs

Når psykisk syge dør 10-20 år før andre, skyldes det langt hen ad vejen de livsstilssygdomme, som ofte følger med den psykiske lidelse og behandlingen herfor. Det gælder ikke mindst overvægt, diabetes og hjertekarsygdomme.

Derfor gør man i Region Midtjylland nu en indsats for at opnå en bedre behandling af somatiske sygdomme blandt de psykisk syge og på den måde komme noget af overdødeligheden til livs. Det sker i et nyt samarbejde mellem psykiatrien i Region Midtjylland og Steno Diabetes Center Aarhus.

”Vi kommer ikke til at opleve, at patienter lever længere fra dag et. Men det vi forhåbentlig hurtigt kan mærke er, at vi bliver langt bedre til at spotte og behandle diabetes i psykiatrien, og at man på sygehusene bliver bedre til at spotte psykiske udfordringer hos diabetespatienter. På den måde sikrer vi os, at man sagtens kan behandles for mere end en ting ad gangen,” siger Phuong le Reisinia, der er lægefaglig direktør for Psykiatri og Social i Region Midtjylland.

Bedre udnyttelse af kompetencer

Hun glæder sig til med Steno Diabestes Center at få en stærk samarbejdspartner både ift. ekspertviden og fremtidig forskning. Og heri bakkes hun op af direktør Troels Krarup Hansen fra Steno Diabetes Center, som siger:
”Vi har en unik mulighed for at styrke og udnytte hinandens kompetencer og specialviden. Blandt andet ved at udvikle fælles kurser og uddannelsestiltag for vores behandlere til gavn for patienter med diabetes og psykisk sygdom.”

Han understreger, at samarbejdsaftalen med Psykiatri og Social er en vigtig brik i centrets ambition om at skabe bedre behandling og øge livskvaliteten for alle personer med diabetes i regionen.

”Aftalen giver os mulighed for at hæve niveauet for en hel patientgruppe, hvor en systematisk indsats virkelig vil kunne gøre en stor forskel. Vi har et stort patientsammenfald og har derfor en fælles interesse i at styrke forebyggelse og behandling af diabetes og sammen udvikle ny behandling,” siger Troels Krarup Hansen. 

Foreløbig gælder samarbejdsaftalen mellem Steno Diabetes Center i Aarhus og psykiatrien i Region Midtjylland i to år.

Like eller del denne artikel