- Foto: Hammel Neurcenter

Nedskæringer på Hammel har ført til talkrig

Det vakte harme og bestyrtelse blandt personale, patienter, pårørende og tidligere patienter, da ledelsen på Regionshospitalet Hammel Neurocenter i august i år meldte ud, at de ville nedlægge endnu fire ud af 59 højtspecialiserede senge og fyre 40 medarbejdere for at spare omkring 28,5 mio.kr.

Personalet havde ellers håbet på ro, efter at ledelsen i juli måned i år havde lukket andre fire højtspecialiserede senge og indført ansættelsesstop.

Nedskæringerne kom også bag på politikerne i Region Syddanmark og Region Nordjylland, som ikke var orienteret på forhånd.

Desuden var der mange, både patienter og personale, der højlydt undrede sig over, hvordan man kunne nedlægge senge, når Region Midtjylland selv har venteliste for deres patienter.

Årsagen til nedskæringen er angiveligt, at en række senge på Hammel Neurocenter er ’reserveret’ til de to øvrige jyske regioner, som ikke bruger dem i tilstrækkeligt omfang. 

”Behovet svinger fra år til år, men vi kan se, at efterspørgslen fra de jyske regioner er begyndt falde fra sommerferien 2016, så vi ligger på et lavere niveau, og det tager vi konsekvensen af,” siger Hammel Neurocenters direktør, Lars Dahl Pedersen. Men det bliver kraftigt bestridt fra de to regioners side, og der har udviklet sig en strid på tal mellem de to regionsrådsformænd Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, og Ulla Astman (S), Region Nordjylland - og ledelsen på Hammel Neurocenter.

Kassetænkning?

Da Hammel Neurocenter annoncerede nedskæringerne, rejste der sig en storm mod, hvad mange anså som kassetænkning fra alle tre regioners side. Protesterne væltede ind: Den lokale presse bragte stribevis af artikler, fulgt af vrede læserbreve, Hjernesagen protesterede, der var aktivitet på de sociale medier, og forældre til hjerneskadede børn startede en underskriftsindsamling.

Ikke desto mindre trådte fyringerne i kraft 2. oktober. Det var dog lykkedes at skære antallet ned fra 40 til 24 medarbejdere.

De fyrede medarbejdere vil have fortrinsret til opslåede stillinger i Region Midtjylland, oplyser Hammels sygeplejedirektør Tove Kristensen: ”Det er altid uønsket at sige farvel. Men alle 24 har en stor chance for at få stilling andre steder i regionen, vi har en nærmest en ikke-eksisterende ledighed, og de medarbejdere kommer herfra med sikre kompetencer,” siger hun.

Tags: Region Syddanmark, Hammel Neurocenter, Region Nordjylland

Like eller del denne artikel