”Når vi samler vores ressourcer, har vi faktisk mange. Det handler bare om at sætte dem ordentligt i spil. Så i stedet for at have fokus på at sende de psykisk syge videre til hinanden, kan vi nu koncentrere os om at handle der, hvor de er, og hvor de er mest trygge ved at være,” siger Annemarie Zacho-Bro. Foto: Fredericia Kommune

Kommune og region arbejder sammen om psykiatriske patienter

I Syddanmark er der som det eneste sted i landet indgået en partnerskabsaftale mellem en kommune og en region med det formål at skabe større sammenhæng på det psykiatriske område.

Det er Fredericia Kommune og Region Syddanmark, som har besluttet at gøre fælles front for bedre at kunne hjælpe borgere med psykiske udfordringer, både når det gælder fysiske og psykiske lidelser.

”Statistikkerne viser, at psykisk syge mennesker har en langt kortere levetid end alle andre. Det ville vi gerne være med til at gøre noget ved og har det i dag som en politisk målsætning. Derfor er vi rykket sammen med regionen og har samlet en lang række medarbejdere, der på forskellig vis arbejder med psykisk syge eller sårbare mennesker,” fortalte kommunaldirektør i Fredericia, Annemarie Zacho-Broe, på en konference om sektorovergange på Christiansborg i januar.

Partnerskabsaftalen blev underskrevet sidste år og løber i første omgang i fire år. Ud over målsætningen om at sikre psykisk sårbare en lige så lang levetid som resten af befolkningen, er tanken bag at sikre et mere sammenhængende tilbud til borgere med psykisk sårbarhed og psykiske sygdomme på tværs af behandlings- og socialpsykiatri og at blive bedre til at forebygge psykisk sygdom.

”Når vi samler vores ressourcer, har vi faktisk mange. Det handler bare om at sætte dem ordentligt i spil. Så i stedet for at have fokus på at sende de psykisk syge videre til hinanden, kan vi nu koncentrere os om at handle der, hvor de er, og hvor de er mest trygge ved at være,” som Annemarie Zacho-Bro også sagde. 

I praksis har samarbejdet bl.a. udmøntet sig i, at forskellige medarbejdere fra region og kommune er rykket sammen i Fredericia Sundhedshus. Desuden huses her private aktører og frivillige. Og tilsammen er fokus på det, der giver mest værdi for borgerne, deres sundhed og livskvalitet, og med afsæt i den enkelte borgers egne oplevelser og erfaringer.

Samtidig med indvielsen af huset i oktober sidste år åbnede her et særligt PsykInfo, som er et psykiatrisk informationscenter med bøger, pjecer og infoskærme, hvor man fra i år også leverer anonym rådgivning og inviterer til forskellige arrangementer. I den forbindelse sagde regionsrådsformand Stephanie Lose (V), at hun ser et stort potentiale i et endnu tættere samarbejde på psykiatriområdet:

”Borgerne skal opleve, at de får den hjælp, de har brug for, uanset om den skal leveres af kommunen eller regionen. Vi skal væk fra at være optaget af, om det er kommunalt eller regionalt og i stedet for gøre det, der er bedst for borgeren.”

Andre samarbejder

Samarbejdet mellem regionen og Fredericia Kommune omfatter desuden projekt ’Fremskudt Funktion’, som skal sikre, at børn og unge i mistrivsel og deres familier får hurtig hjælp i nærmiljøet – også selvom de ikke tilhører målgruppen for et behandlingsforløb i psykiatrisygehuset. Et andet eksempel er HeadSpace, som er et frivilligt tilbud til unge, hvor de kan tale med en ungerådgiver om alt fra mobning og problemer i familien til tristhed og ensomhed. Og et tredje samarbejdsområde er de såkaldte ACT-teams (Assertive Community Treatment), der tilbyder udgående og opsøgende behandling i nærmiljøet til mennesker, der udover at have psykiatriske problemstillinger også har sociale udfordringer. De mennesker har ofte behov for hjælp fra både region og kommune, hvilket kræver et overblik og en koordinering, som et ACT-team kan hjælpe med.

Ud over disse konkrete samarbejder er det planen, at kommunens socialpsykiatri og den regionale lokalpsykiatri i Fredericia flytter sammen i sundhedshuset i 2021. Bofællesskabet skal være med til at styrke samarbejdet om at forebygge udvikling af psykisk sygdom yderligere.

Like eller del denne artikel