Søren Ventegodt og journalist Iben Maria Zeuthen, som har lavet podcastserien "Læge søger grænser".

Kære Maria Cuculiza. Er jeg nu slem, eller er jeg ikke?

Debat

Søren Ventegodt
Lægeuddannet holistisk behandler og forsker
 

DEBAT: Sundhedspolitisk Tidsskrift kulturanmelder Maria Cuculiza har anmeldt en ny podcast-serie på DR med Søren Ventegodt. Nogle af formuleringerne er faldet ham for brystet. Når man er dømt, ja, så er man pr. definition slem, skriver han. 

Kære Maria Cuculiza

Tak for en god og velskrevet artikel ”Søren Ventegodt sætter scenen i psykologisk thriller” på Sundhedspolitisk Tidsskrift 13. december.

Jeg nød sådan set læsningen, som jeg synes bragte en fin analyse… indtil jeg faldt over afsnittet: ”Han disker altså op med selverkendelser, men de har alligevel således en stærk klang af de præventive indrømmelsers strategi, for han fastholder værdien af sine metoder og omtaler ikke med ét ord sine ofre i form af de kvinder, som dengang følte sig udsatte for seksuelle overgreb i hans klinik og seng.”

Og her stopper festen lidt for mig. For hvilke ofre er det nu vi taler om? Der var absolut ingen ofre ”som dengang følte sig udsatte for seksuelle overgreb i hans klinik og seng.” Jeg har aldrig som læge fået en eneste klage fra en patient. Da jeg blev hængt ud, var der heller ingen, der ønskede at klage.

Det er korrekt, at Ekstra Bladets siden 25. november 2005, hvor skandalen begyndte brugte hele 12 forsider på at hænge mig ud som sex-forbryder. Det er også korrekt, at jeg blev meldt til politiet af Sundhedsstyrelsen - for at have krænket mine patienter seksuelt, været voldelig over for dem og en række andre skrækkelige ting. Men hvad skete der så? Jeg blev undersøgt af politiet, faktisk af drabschefen selv, fordi Sundhedsstyrelsen fandt sagen så alarmerende alvorlig.

Efter hvad politiet selv kaldte ”en meget grundig undersøgelse”, kom konklusionen 20. januar 2006. Politiken kunne denne dag under overskriften ”Politiet: Der er intet at udsætte på Ventegodt.” citere drabschefen for fuldstændigt at frikende mig: ”»Alle, vi har talt med, siger, de har fået en god behandling - nogle er endda blevet helbredt. Den kvinde, som anmeldte ham for vold, gjorde det på baggrund af løse rygter. Det er en fjer, der er blevet til fem høns - vi har ikke fundet noget, der kommer i nærheden af at være en overtrædelse af straffeloven«, siger Ove Dahl. …”.

Så sexforbryder var jeg altså ikke. Kære Maria, hvorfor tror du mere på Ekstra Bladet mudderkastning end på drabschefens seriøse undersøgelse af mig?

Så nej, Maria, jeg gjorde ikke mine patienter ondt. Patienterne var systematisk rigtig glade for min behandling af dem. Det var dengang i 2005 mine kolleger, psykiaterne fra Rigshospitalet, der skandaliserede mig med deres løgnehistorie om, at jeg sex-misbrugte mine patienter. Det var psykiaternes grundløse beskyldninger, der jo i grunden bare var moralske kvababbelser over min intime kropsterapi, der blev blæst så vildt op i Ekstra Bladet.

Hvad angår mine holistisk medicinske metoder, så findes der talrige artikler på pubmed.gov, der dokumenterer både effektiviteten og sikkerheden af mind-body medicine, der i dag bruges af mange læger over hele verden. Så det er altså ikke mine hjemmelavede metoder, som også var en del af anklagen fra dengang. En håndfuld af de videnskabelige artikler med dokumentation bygger direkte på resultaterne fra min egen klinik. Hvor effektiv er behandlingen med holistisk medicin? Omkring 80 procent af de patienter, der gennemfører en behandling, får løst deres problem. Og dette uanset om patienterne kommer med en fysisk sygdom, en psykisk lidelse, en seksuel vanskelighed, et eksistentielt problem eller en arbejdsmæssig udfordring. Stort set alle patienter bliver hjulpet.

Sammenlign lige det med de Number Needed to Treat (NNT) tal på 5-50, som farmaka normalt har!!! De tal betyder jo, at kun 2-20 procent af patienterne hjælpes med farmakologisk behandling. Og medtænk lige alle bivirkningerne, ikke mindst fra psykofarmaka – gys og gru – hvor næsten alle patienter får bivirkninger - og tænk om de kunne undværes! Og det kan der jo, når der behandles med bivirkningsfri, holistisk medicin. 

"…han fastholder værdien af sine metoder…” skriver du, nærmest forbavset. Ja, det gør jeg da! For effekten er jo videnskabeligt dokumenteret. Og dokumenteret solidt, ved før-og-efter studier, ikke ved sære randomiserede studer (RCT), hvor den aktive placeboeffekt fejlagtigt får giftige stoffer til at ligne virksom medicin.  

Det hører til historien, at Sundhedsstyrelsen også lagde sag an mod min hjemmeside www.livskvalitet.org for overtrædelse af markedsføringsloven, fordi jeg havde lagt dokumentationen for sikkerheden og effektiviteten af mine behandlinger på hjemmesiden. Sandhedsværdien af den blev prøvet i byretten, og jeg dokumenterede alt over for retten. Sagen endte lidt halvabsurd med et kompromis, der gik ud på, at vi aftalte, at jeg betalte en bøde, og at der til gengæld ikke blev rettet et komma på min hjemmeside.

Og jo, jeg er en dømt mand. Jeg tabte sagen i 2012 og blev frakendt autorisationen mm. Men hvorfor blev jeg så dømt? For at forstå det, må man forstå, hvordan systemet fungerer.

Der var august 2005 et skift i Sundhedsstyrelsens ledelse, hvor overlæge Michael von Magnus, som jeg altid havde afstemt mine behandlinger og min forskning med, og som var positiv over for mig, gik på pension og blev afløst af Anne Mette Dons, der fulgte psykiaternes linje og derfor var negativ over for mine alternative behandlinger af psykisk sygdom. Skandalen, der ramte mig, kom bare tre måneder efter, at Michael von Magnus stoppede som leder af Sundhedsstyrelsens 2. kontor! Michael von Magnus ringede til mig og beklagede det hele meget. Han inviterede mig hjem til sig og gav mig kaffe og trøst. ”Men der er ikke noget, jeg kan gøre ved det”, sagde han til mig. Jeg elskede den venlige og kloge mand.   

Sundhedsstyrelsen har efter lægeloven en suveræn magt til at definere tingene, og i mit tilfælde definerede det nye styre i styrelsen, at den behandling med vaginal akupressur, jeg havde givet til 20 patienter som led i et forsøg med vaginal akupressur – som en del af min forskning i holistiske medicin som von Magnus jo tidligere havde velsignet, ligesom Videnskabsetisk Komite for København og Frederiksberg Kommuner tidligere også havde godkendt mit terapeutiske projekt - var forkert.

Sundhedsstyrelsen er med den dagældende (og nugældende) sundhedslov så magtfuld, at jeg kunne anklages for at overtræde en regel, der først blev lavet efter, at jeg havde gennemført mine behandlinger. Ad hoc reglen sagde, at vaginal akupressur (vaginal følelsesforlæsende massage) ikke er en lægelig behandling. Men det har vaginal akupressur jo været siden Hippokrates tid 400 fk. Dengang var det nemlig en af de vigtigste behandlinger, som af Hippokrates beskrives om hovedbehandlingen af ”hysteri”, altså dårligt psykisk helbred hos kvinder. Så hvordan kan den behandling, der i øvrigt er videnskabeligt veldokumenteret som effektiv og ufarlig ved en række kvindelige lidelser, fra vulvodyni over dyspareuni til manglende seksuel lyst og anorgasmi, pludselig ikke være en lægelig behandling længere?

Sundhedsstyrelsen spurgte så Retslægerådet, om det ikke var rigtigt, at jeg skulle kritiseres for at have lavet denne ikke-lægelige, seksualiserende og forkerte behandling. Og jo da, snart var det retsgyldige bevis for mine forkerte gerninger produceret. Dansk ret lægger ikke vægt på videnskabelig dokumentation, men stor vægt på Retslægerådets udtalelser. Og så faldt hammeren.

Vaginal akupressur er efter den videnskab der findes effektiv og uden bivirkninger og derfor et særdeles fornuftige alternativ til f.eks. den anbefalede vulvodyni-behandling med tricykliske antidepressiva (TCA), botox og kirurgi, der skader stort set alle patienter og hjælper meget få. Selvfølgelig må jeg insistere på, at vi som læger ved valg af behandling følger videnskaben og ikke politiske strømninger og moraliserende tendenser. Og som læge måtte jeg også insistere på min metodefrihed – en frihed, der viste sig alligevel ikke at findes. 

Er man dømt, ja, så er man pr. definition slem.

Men hvordan er det nu i den virkelige virkelighed, kære Maria Cuculiza, den rigtige, menneskelige virkelighed, som jo nok er lidt forskellig fra den samfundsskabte teater-realitet?

Er jeg nu slem, eller er jeg ikke?

 

 

Svar:

Kære Søren Ventegodt

Tak for din venlige mail. 

Jeg ved ikke, hvad du præcist mener, når du skriver at du i 2005 ’aldrig har modtaget klager’ fra de kvinder, du har behandlet. 

Men du blev 31. maj 2012 i Københavns Byret idømt en betinget dom på 30 dages fængsel med en prøvetid på to år og frakendelse af retten til at udøve din lægegerning indtil videre - samt du blev af retten frakendt ret til at foretage invasive behandlinger af gynækologisk, fysioterapeutisk, sexologisk eller anden karakter.

Det skete efter, at fem kvindelige vidner havde anført, at de følte sig seksuelt krænkede. Retten fastslog, at du havde seksuelt manipuleret kvinderne. To af kvinderne blev du idømt at betale erstatning.

Det var første gang, at der i dansk ret blev idømt fængselstraf til en læge for behandling af patienter.

Du ankede aldrig dommen.

Mvh Maria Cuculiza

Like eller del denne artikel