Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Ingen evidens for cannabis til brug i psykiatrien

Der er ikke bevis nok for at kunne sige, at cannabis kan bruges til at behandle depression, angst, PTSD, ADHD, og andre psykiske lidelser.

Det viser den hidtil mest omfattende analyse af cannabinoider og mental sundhed, som netop er publiceret i tidsskriftet The Lancet Psychiatry.

Studiet konkluderer, at der er en påfaldende mangel på kvalificeret dokumentation til – inden for de lovgivningsmæssige rammer – at kunne vejlede om brugen af cannabinoider ved behandling af psykiske lidelser. Specielt i lyset af, at mange lande i stigende grad gør cannabis-produkter i forskellige former tilgængelige til medicinsk brug. Og forskerne bag den aktuelle metaanalyse peger derfor på et stort behov for yderligere studier af høj kvalitet, der direkte undersøger effekten af cannabinoider i behandlingen af psykiske lidelser.

På grund af de manglende beviser for effekten, skal patienter, der er interesseret i at bruge cannabis, gøre sig klart, at der i så fald er brug for kontrol af, om det gavner frem for at forårsage skade, lyder det fra studiets førsteforfatter Louisa Degenhardt, ph.d på University of New South Wales i Australien. Hun peger også på, at videnskaben på mange måder ved mere om langtidsrisikoen ved cannabis, som går på at jævnlig brug af det kan øge depression, angst og psykotiske symptomer samt føre til afhængighed. 

I deres metaanalyse ledte de australske forskere efter studier gennemført i perioden 1980 til 2018. De fandt 83, hvoraf kun de 40 byggede på randomiserede kontrollerede forsøg (RTC) med i alt 3.000 voksne forsøgspersoner. Mange af studierne var små. Og for nogle psykiske lidelser var der kun et enkelt RTC-studie, ligesom andre kun havde de psykiatriske tilstande som det sekundære fokuspunkt.

Tags: Medicinsk cannabis, scanning

Del artikler