”Hos de privatpraktiserende neurologer må vi bede vores patienter om at gå hjem og lide i halvandet år, indtil de kan blive tilset på en hovedpineklinik - og det er altså helt meningsløst, at de skal lide uden gyldig grund, når de kunne være i behandling ti minutter efter, at de går ud af døren fra vores praksis,” siger Jakob Møller Hansen.

Neurologer må ikke udlevere ny medicin og må bede patienter om at gå hjem og lide

Ny, effektiv behandling af migræne må kun udleveres på landets hovedpineklinikker og ikke af privatpraktiserende neurologer. Beslutningen skaber flaskehalse, og mange hovedpinepatienter må vente op til halvandet år på at komme i behandling. Leder af Nationalt Videnscenter for Hovedpine kalder beslutningen både ”uheldig og uhensigtsmæssig.”

I Danmark følges langt hovedparten af hovedpinepatienter hos deres egen praktiserende læge, som ved behov kan henvise svære og komplicerede patienter videre til praktiserende neurologer eller hospitalernes hovedpineklinikker. Men det er kun de patienter, som modtages på hovedpineklinikkerne, som kan komme i betragtning til en af de nye effektive forebyggende behandlinger mod migræne (CGRP-antistoffer), som findes på markedet. Medicinen er dyr og endnu så ny, at man ikke kender de mulige sjældne og langsigtede bivirkninger, og derfor giver det naturligvis mening, at man har ’hånd i hanke’ med udleveringen af medicinen, understreger leder af Videnscenter for Hovedpine og privat praktiserende neurolog, Jakob Møller Hansen - men for den gruppe af patienter, som er udredt, som har prøvet alle standardbehandlinger uden effek,t og som lever med hyppige og kraftige smerter, giver det ingen som helst mening at vente, fastslår han:

”Hos de privatpraktiserende neurologer må vi bede vores patienter om at gå hjem og lide i halvandet år, indtil de kan blive tilset på en hovedpineklinik - og det er altså helt meningsløst, at de skal lide uden gyldig grund, når de kunne være i behandling ti minutter efter, at de går ud af døren fra vores praksis,” siger han.

Migræne-patienterne betaler prisen

Jakob Møller Hansen mener altså, at tilgængeligheden til den ny, effektive behandling er dårlig, fordi man i Danmark kun kan tilbyde medicinen på hovedpineklinikkerne. I Norge og Sverige kan patienterne ifølge Jakob Møller Hansen også få behandlingen hos andre aktører i sundhedssystemet, både offentlige og private, og det alene gør, at mange flere kan sættes i behandling, og at patienterne ikke oplever flaskehalse i samme grad, som de gør i Danmark:

”De privatpraktiserende neurologer er fuldt ud i stand til at diagnosticere migræne, og det er udelukkende en politisk-administrativ beslutning, at de ikke har lov til at udskrive den ny medicin. Det er migræne-patienterne, der betaler prisen. Ønsker man ud fra et sundhedspolitisk perspektiv at holde udgifterne nede, så er man selvfølgelig i mål – men ønsker man i stedet at behandle så mange patienter som muligt så godt som muligt, så er vi på afveje.”

Migræne – en ny nationalsport

Flere nye præparater til behandling af migræne er på vej – også til det danske marked. Et af de præparater, som måske kan komme danske patienter til gavn er eptinezumab, som netop blevet opkøbt af danske Lundbeck, fortæller Jakob Møller Hansen:

”Med en dansk aktør på banen håber jeg, at vi vil kunne se migrænebehandling som en slags ny nationalsport. Vi har simpelthen brug for en ambitiøs helhedsplan for dansk hovedpinebehandling i verdensklasse, til gavn for patienterne. Og i den sammenhæng hjælper det ikke, at vi opstiller kunstige, unødvendige barrierer for, at patienterne kan få den nyeste og mest effektive behandling, som vi aktuelt ser det for CGRP-antistofferne.”

En fest som hovedpine-patienterne ikke er inviteret med til

Dertil kommer en ulige behandling på tværs af regionerne, som man i Dansk Videnscenter for Hovedpine har et særligt fokus på, understreger Jakob Møller Hansen:

”Man kan diskutere, om det er rationelt, at man udelukkende behandler for migræne på landets universitetshospitaler, med lange ventetider til følge, når man ser på det høje antal af personer med migræne, og når det faktisk er en diagnose, som er nem at stille og en lidelse, som er relativ enkel at behandle. Det er urimeligt for de patienter, der bor i udkantskommunerne, og det vil uvilkårligt skabe en ulighed i hovedpinebehandlingen. Jeg synes, at jeg hører skåltaler om det nære sundhedsvæsen hele tiden – men det er måske en fest, som hovedpine-patienterne ikke skal inviteres med til? På Nationalt Videnscenter for Hovedpine arbejder vi sammen med landets patientforeninger for, at patienterne ikke bliver overset og mister muligheden for at komme i relevant behandling for deres migræne alene på grund af deres bopæl.”

 

 

Tags: migræne, migrænemedicin

Like eller del denne artikel