Formand for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, vil nu som led i projektet ”Meld en regel” iværksætte en undersøgelse blandt medlemmerne for at få deres bud på administrative opgaver, der kan fjernes, og opgaver der bedre løses af andre faggrupper.

Overlægeforeningen og Sophie Løhde vil samarbejde om mindre bureaukrati

Overlægeforeningen har indgået aftale med innovationsminister Sophie Løhde om at deltage i kampagnen ”Meld en regel”, der skal nedbringe offentligt bureaukrati.

En ny undersøgelse viser, at overlæger får stadig mindre tid til patienterne bl.a. på grund af administrative opgaver. Formanden for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, peger på, at der ud over indsatsen mod unødvendige regler og bureaukrati også er brug for at flytte opgaver til andre faggrupper, hvis patienterne skal have mulighed for længere tid sammen med lægen.

I nogle tilfælde kan det f.eks. være lokale krav og uhensigtsmæssige arbejdsgange, som fører til for mange administrative opgaver for overlægerne. Derfor kan der være meget at hente ved at se på opgavefordelingen på sygehusene, siger Lisbeth Lintz.

”Vi har brug for en bred indsats, hvor det nøje vurderes hvilke opgaver, der bedre eller lige så godt kan varetages af andre faggrupper som f.eks. lægesekretærerne,” siger hun.

Lisbeth Lintz peger bl.a. på sundhedsplatformen i Region Hovedstaden som et aktuelt eksempel på, at der flyttes opgaver den forkerte vej.

”Med hovedstadens nye it-system er der flyttet mange opgaver fra lægesekretærer til lægerne. Det giver ikke mening i en tid med stor mangel på især speciallæger. Men problemet findes i forskellige former i hele landet, og derfor vil det virkelig give mening at få en bedre fordeling af opgaverne, så lægerne i højere grad kan fokusere på de lægelige kerneopgaver, diagnostik og behandling af patienterne.”

Overlægeforeningen vil nu som led i projektet ”Meld en regel” iværksætte en undersøgelse blandt medlemmerne for at få deres bud på administrative opgaver, der kan fjernes, og opgaver der bedre løses af andre faggrupper.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) hilser undersøgelsen velkommen og ser frem til samarbejdet med Overlægeforeningen:

”Vi skal have ryddet ud i unødvendige regler og dokumentationskrav, som stjæler tid for medarbejderne i den offentlige sektor. Og det gælder naturligvis også for lægerne, som oplever, at de får mindre tid til patienterne, fordi de administrative opgaver fylder mere og mere. Jeg er derfor utrolig glad for, at Overlægeforeningen har sagt ja til at blive ’Meld en regel’-partner og dermed være med til at pege på eksempelvis regler og proces- og dokumentationskrav, som med fordel kan afskaffes. Og jeg ser frem til at høre mere om den undersøgelse, Overlægeforeningen nu vil sætte i gang som led i arbejdet med ’Meld en regel’,” siger Sophie Løhde.

Tags: Meld en regel, Sophie Løhde, Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz

Like eller del denne artikel