"Hvis ikke vi får en markant omlægning af sundhedsvæsenet, så vil det betyde enden for den velfærdsmodel, vi har i Danmark," siger KL's direktør, Kristian Wendelboe.

KL: Vi har brug for delvist genbrug af Løkkes sundhedsreform

S-regeringen bør delvist genbruge Løkke-regeringens forslag om 21 sundhedsfælleskaber. Det foreslår KL i et udspil til en ny sundhedsreform.

Kommunernes interesseorganisation KL konkretiserer nu sine ønsker til en kommende sundhedsreform.

Det sker i Altinget.

I et foreløbigt beslutningspapir, som KL's bestyrelse er blevet enige om, hedder det bl.a., at Løkke-regeringens forslag om 21 sundhedsfælleskaber delvist skal genbruges. Men KL tager i sine anbefalinger højde for, at regionerne overlever og fortsætter som politiske ledere af sygehusene.

"Hvis ikke vi får en markant omlægning af sundhedsvæsenet, så vil det betyde enden for den velfærdsmodel, vi har i Danmark. Derfor er vi nødt til at have en anden politisk struktur omkring de 21 sundhedsfælleskaber end det, Løkke-regeringen foreslog. Der skal være et entydigt politisk niveau og et fagligt," siger KL's direktør, Kristian Wendelboe, i et interview med Altinget.

KL foreslår helt konkret, at hvert af sundhedsfællesskaberne overordnet skal have en fælles politisk ledelse: regionsformanden i den pågældende region og borgmestrene fra kommunerne omkring akutsygehusene.

"Foruden de 21 sundhedssamarbejders politiske forum skal der så være et niveau helt uden politikere. Her skal fagfolk fra sygehusene, kommunerne og almen praksis stå for at implementere politikernes beslutninger. Og naturligvis tage de mange beslutninger, der ikke kræver politisk indblanding. I det hele taget skal man i dette niveau intensivere og forbedre samarbejdet på tværs af de tre sektorer," siger Kristian Wendelboe til Altinget.

 

 

KL anbefaler en sundhedsreform, som bygger på to grundpiller (Kilde: Danske Kommuner)

Sundhedssamarbejder

  • 21 politisk forankrede sundhedssamarbejder omkring akutsygehusene, som skal bestå af borgmestre fra de omkringliggende kommuner og regionsrådsformanden.
  • De nye sundhedssamarbejder får til opgave at gennemføre nationalt aftalte opgaveomlægninger inden for de økonomiske rammer og frister, der er givet.
  • De får et politisk ansvar for patientforløb, der går på tværs af sygehus, almen praksis og kommuner.

Opgaveomlægning

  • KL anbefaler, at det frem mod 2022 nationalt aftales, hvordan behandlingen af borgere med kronisk sygdom og lettere psykiske lidelser omlægges. Det skal frigøre tid på sygehusene og samtidig give borgerne mere helhedsorienterede tilbud


 

Tags: sundhedreformen

Like eller del denne artikel