Regionernes sundhedspolitiske direktør banket på plads i redegørelse

Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V), udleverer hidtil hemmeligholdt redegørelse i brystkræftskandalen til sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc.)

"På vegne af direktionen finder jeg det uacceptabelt og beklager dybt, at Erik Jyllings handlinger på disse punkter har skadet Danske Regioners og regionernes omdømme (...) Jeg vil tage de nødvendige skridt til, at et forløb som dette ikke gentager sig." Sådan skriver administrerende direktør i Danske Regioner, Adam Wolf,  i den fortroligt-stemplede redegørelse til Danske Regioners bestyrelse om sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner, Erik Jyllings ageren i brystkræftskandalen.

Direktøren lægger sig altså fladt ned. Men hvad de "nødvendige skridt" indebærer er dog uklart, for Erik Jylling har stadig samme job.

I sidste uge var der samråd i Folketingets Sundhedsudvalg om sagen. Samrådet var indkaldt af Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, som ønskede Magnus Heunickes holdning til Erik Jyllings ageren i brystkræftskandalen. Jyllands-Posten afdækkede den 8. og 10. september, at Erik Jylling i kulissen havde trukket i trådene for at få andre aktører i sundhedsvæsenet, bl.a. Kræftens Bekæmpelse, til at angribe Styrelsen for Patientsikkerhed, efter at den har kritiseret tre regioner for brud på nationale retningslinjer og stillet krav om genundersøgelse af mangelfuldt undersøgte kvinder.

Styrelsen »optræder som "sheriffen skyder på det hele", uden at forholde sig til det faglige indhold,« skrev Erik Jylling bl.a. i en mail til direktøren i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, hvor han bad organisationen dæmpe kritikken af regionerne.

Jylling forsikrede efterfølgende over for Jyllands-Posten, at han tager ingen af hans bemærkninger »har været til offentliggørelse« og bedyrede, at han tager Ringsted-sagen alvorligt, selv om sætninger »som taget ud af deres rette sammenhæng, kan tolkes, som om jeg ikke tager Ringsted-sagen alvorligt«.

Danske Regioners bestyrelse behandlede sagen om Jyllings mails og ønskede derfor en redegørelse fra adm. direktør Adam Wolf. Redegørelsen har været hemmeligholdt, hvilket politikerne i Folketingets Sundhedsudvalg i sidste uge var vrede over.

"Det kan simpelthen ikke være rimeligt, at vi ikke kan se den. Hvordan skal vi kunne agere vagthunde, hvis vi ikke ved, hvad der foregår," sagde Liselott Blixt.

"Danske Regioner er en privatretlig organisation. Jeg har ingen bemyndigelse til at få redegørelsen udleveret. Men jeg vil gerne mundtlig anmode formanden for Danske Regioner om den. Så må vi se, hvad der kommer ud af det," sagde Magnus Heunicke.

Magnus Heunicke har siden ringet til Stephanie Lose og bedt hende om at få udleveret den hidtil hemmeligholdte redegørelse, og Lose har efterkommet ønsket. Redegørelsen er nu sendt videre til Folketingets sundhedsudvalg. 

Hele redegørelsen fra 26. september kan læses her: https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/SUU/bilag/40/2095247.pdf

Spørgsmålet er nu, hvordan Adam Wolf forholdet sig den nyeste udvikling af sagen. 22. oktober skrev skrev Jyllands-Posten nemlig, at Jylling havde slettet eller undladt at registrere mail i brystkræftskandalen. Mailen var fra 29. juli, og i den fortsatte han med at nedtone Ringsted-sagen, som han gjorde i maj:

»Mediesagen handler i virkeligheden om raske kvinder, hvor der IKKE er mistanke om brystkræft,« skrev han bl.a. og tilføjede: »Er der overhovedet en sag? Eller er det selvsving alt sammen?«

Jyllands-Posten kender til mailen, men har ikke kunnet få den udleveret i en aktindsigt, fordi Danske regioner ikke kan finde den. Ifølge Jyllands-Posten erkender Danske Regioner, at dokumentet skulle have været registreret og beklager derfor, at mailen ikke er blevet udleveret til avisen.

Erik Jylling vil overfor avisen ikke svare på, om han har slettet mailen, eller hvorfor han ikke har journaliseret den.

Liselott Blixt bad i sidste uge nder samrådet Magnus Heunicke om hans holdning til sagen.

"Jeg har læst Jyllands-Postens nyeste artikel. En ting er i en mail at forsøge at neddysse en sag, men det er på mange måder rystende, fordi den er decideret usand," sagde Magnus Heunicke.

I brystkræftskandalen i Ringsted er flere kvinder blevet fejlvisiteret, så de ikke er kommet i den korrekte gruppe. Kvinder, som henvises til brystundersøgelse, inddeles i tre grupper på baggrund af symptomer og mistanke om kræft. 

Tags: brystkræft-skandale, Ringsted-skandale

Like eller del denne artikel