Samrådet i går var indkaldt af Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, som bl.a. ønskede ministerens holdning til Erik Jyllings ageren i brystkræftskandalen.

Topchef i Danske Regioner havnet i møgsag

"Uklædelig", "på mange måder rystende". Sådan sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag om sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner, Erik Jyllings ageren i brystkræftskandalen. Det skete ved et åbent samråd i Folketingets Sundhedsudvalg.

Samrådet var indkaldt af Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, som bl.a. ønskede ministerens holdning til Erik Jyllings ageren i brystkræftskandalen. Jyllands-Posten afdækkede den 8. og 10. september, at Erik Jylling i kulissen havde trukket i trådene for at få andre aktører i sundhedsvæsenet, bl.a. Kræftens Bekæmpelse, til at angribe Styrelsen for Patientsikkerhed, efter at den har kritiseret tre regioner for brud på nationale retningslinjer og stillet krav om genundersøgelse af mangelfuldt undersøgte kvinder.

Styrelsen »optræder som "sheriffen skyder på det hele", uden at forholde sig til det faglige indhold,« skrev Erik Jylling bl.a. i en mail til direktøren i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, hvor han bad organisationen dæmpe kritikken af regionerne.

Jylling forsikrede efterfølgende over for Jyllands-Posten, at han tager Ringsted-sagen alvorligt. Han skrev, at ingen af hans bemærkninger »har været til offentliggørelse«, og bedyrede, at han tager Ringsted-sagen alvorligt, selv om sætninger »som taget ud af deres rette sammenhæng, kan tolkes, som om jeg ikke tager Ringsted-sagen alvorligt«.

I september fik Jylling ifølge Jyllands-Posten skarp kritik af sin direktør, Adam Wolf, for sagen. Adam Wolf kaldte det uacceptabelt, at Jyllings mails og sms’er »har kunnet tolkes, som om regionerne ikke tager de omtalte sager alvorligt«.

Danske Regioners bestyrelse behandlede sagen, men redegørelsen herfra har været hemmeligholdt, hvilket politikerne i Folketingets Sundhedsudvalg i går var vrede over.

"Det kan simpelthen ikke være rimeligt. Hvordan skal vi kunne agere vagthunde, hvis vi ikke ved, hvad der foregår," sagde Liselott Blixt.

"Danske Regioner er en privatretlig organisation. Jeg har ingen bemyndigelse til at få redegørelsen udleveret. Men jeg vil gerne mundtlig anmode formanden for Danske Regioner om den. Så må vi se, hvad der kommer ud af det," sagde Magnus Heunicke.

I går skrev Jyllands-Posten så, at Jylling havde slettet eller undladt at registrere mail i brystkræftskandalen. Mailen var fra 29. juli, og i den fortsatte han med at nedtone Ringsted-sagen, som han gjorde i maj:

»Mediesagen handler i virkeligheden om raske kvinder, hvor der IKKE er mistanke om brystkræft,« skrev han bl.a. og tilføjede: »Er der overhovedet en sag? Eller er det selvsving alt sammen?«

I dag har Region Sjælland erkendt, at Ringsted-sagen ikke alene handler om kvinder uden specifikke symptomer på brystkræft,  men også om kvinder med objektive tegn på brystkræft, og som burde have været sendt i et kræftpakkeforløb, hvilket imidlertid ikke skete.

Jyllands-Posten kender til mailen, men har ikke kunnet få den udleveret i en aktindsigt, fordi Danske regioner ikke kan finde den. Ifølge Jyllands-Posten erkender Danske Regioner, at dokumentet skulle have været registreret og beklager derfor, at mailen ikke er blevet udleveret til avisen.

Erik Jylling vil overfor avisen ikke svare på, om han har slettet mailen, eller hvorfor han ikke har journaliseret den.

Liselott Blixt bad i går under samrådet Magnus Heunicke om hans holdning til sagen.

"Det er mit ansvar at sikre, at mine styrelser kan arbejde med armslængde, og at der er respekt for styrelsens faglighed. Jeg synes, at det er uklædeligt med mistillid til styrelsens arbejde," sagde han.

"Jeg har læst Jyllands-Postens nyeste artikel. En ting er i en mail at forsøge at neddysse en sag, men det er på mange måder rystende, fordi den er decideret usand," sagde Magnus Heunicke.

Like eller del denne artikel