- Foto: Wikimedia Commons

Formand for Dansk Lunge Cancer Gruppe: Sæt prisen på cigaretter op

Overlæge på Lungemedicinsk afdeling B, Aarhus Universitetshospital, Torben Riis Rasmussen, som er formand for Dansk Lunge Cancer Gruppe, mener, at man bør gå nye veje for at få færre mennesker til at suge den kræftfremkaldende røg i sig.

”Jeg tror, at man skal have en helt anden approach, end man har nu, og videnskabeligt tilgå problemet på en anden måde. Der findes forskellige interventioner til at forsøge at få folk til at holde op med at ryge, men generelt set forskes der for lidt i, hvilke der virker, blandt andet fordi der ikke er penge i det. De kampagner, man har lavet, har ikke været effektive nok. F.eks. virker de billeder, der er på cigaretpakkerne, ikke efter hensigten, selvom vi forestillede os, at det ville skræmme folk fra at ryge,” siger Torben Riis Rasmussen og uddyber:

Hvis man hæver prisen på cigaretter, så en pakke med 20 styk f.eks. koster 100 kr., har det i nogle lande vist sig at nedbringe antallet af rygere,” siger Torben Riis Rasmussen, som er formand for Dansk Lunge Cancer Gruppe

”Vi skal finde ud af, hvad der er den rigtige måde at gøre det på, og her tror jeg, der er brug for nogle mennesker, som ikke er læger og sygeplejersker, men mere psykologmindede, som f.eks. markedsføringspsykologer.”

På trods af et utal af kampagner, rygeforbud og misbilligende blikke i offentligheden ryger 16 procent af danskerne hver dag, mens fem procent ryger en gang imellem.

”Det har vist sig at være enormt vanskeligt at få folk til at holde op med at ryge. Den ene udfordring er, at der ikke er politisk vilje til det. Den anden udfordring er, at vi specielt for kvinder oplever en stigende incidens af lungekræft. Fra at lungekræft var en mandesygdom, er der nu en ligestilling i forekomsten. Den stigende incidens er med til at gøre de danske tal dårligere i OECD-sammenhæng, end vi egentlig synes, de er,” siger Torben Riis Rasmussen.

I 1953 røg 78 procent af mændene hver dag, mens kvindernes rygning toppede i 1970, hvor næsten halvdelen af kvinderne røg hver dag. Derefter skete der et fald i rygning blandt begge køn, og i dag er der stort set lige mange mænd (15 procent) og kvinder (17 procent), der ryger dagligt.

Torben Riis Rasmussen mener, at en af de interventioner, der vil kunne få flere til at stoppe med at ryge, er at sætte prisen på tobak op.

”Hvis man hæver prisen på cigaretter, så en pakke med 20 styk f.eks. koster 100 kr., har det i nogle lande vist sig at nedbringe antallet af rygere,” siger han.

Hvert år dør omkring 13.600 danskere på grund af rygning. Rygere er i den største risikogruppe for at få lungekræft, som er den næsthyppigste kræftform hos både mænd og kvinder. Passiv rygning kan også give lungekræft. En ikke-ryger, der lever sammen med en ryger, har cirka 20 procent øget risiko for at udvikle lungekræft.

I alt får cirka 2.290 mænd og 2.195 kvinder i Danmark lungekræft hvert år (gennemsnit for årene 2009-2013), og antallet af tilfælde stiger med alderen. Lungekræft er mest almindeligt hos personer over 70-75 år og er den kræftform, flest danskere dør af.

 

Tags: WCLC17, rygestop, Dansk Lunge Cancer Gruppe, Torben Riis Rasmussen

Like eller del denne artikel