”Hvis gruppen af patienter med hyppig migræne blev henvist, så ville ventelisterne ganske enkelt eksplodere," siger Jakob Møller Hansen.

Kæmpe kø af patienter må vente længe på ny, effektiv behandling

Medicinrådet har siden april i år anbefalet den migræneforebyggende medicin Aimovig (erenumab) til patienter med kronisk migræne og skønner, at omkring 350 patienter vil være kandidater. Men i løbet af få måneder har det tal vist sig at være skudt langt under målet. Hundredevis eller tusindvis af patienter må nu stå i kø, for der er ikke ressourcer til at behandle dem.

Alene i Region Hovedstaden er der i øjeblikket omkring 200 patienter i behandling, 50 har fået tid til behandling og 200 er på venteliste. Dansk Hovedpinecenter under Rigshospitalet skønner, at der kan være yderligere helt op til 2000 af deres patienter, som vil være kandidater til behandlingen inden for det næste år.

Til kronikere

I april godkendte Medicinrådet Aimovig og umiddelbart derefter begyndte man på landets hovedpinecentre at tilbyde en mindre gruppe den nye, effektive behandling. Gruppen består af patienter med kronisk migræne (hvilket betyder, at de har hovedpine mindst 15 dage om måneden, heraf mindst otte dage med migræne), som har oplevet behandlingssvigt på tidligere forebyggende behandlinger med mindst ét blodtrykssænkende præparat og et middel mod epilepsi.

Aimovig er et af flere midler i et nyt behandlingsprincip, som for første gang er direkte målrettet migrænikere, og som går på at blokere effekten af et naturligt forekommende signalstof i hjernen, som hedder calcitonin gen-relateret peptid (CGRP). 

Langt fra virkeligheden

Medicinrådet har altså fundet frem til, at der findes omkring 350 danske migrænepatienter, som falder ind under de kriterier.

Tallet 350 er dog langt fra virkelighedens verden, fortæller Lars Bendtsen, overlæge og en del af ledelsen på Dansk Hovedpinecenter. Kravet om, at patienterne skal have afprøvet anden medicin, inden behandlingen tilbydes, anfægter han ikke – men han understreger, at langt flere patienter end de 350 falder inden for kriterierne og vil have gavn af behandlingen:

”Inden for den her gruppe af patienter har vi lige nu alene på Dansk Hovedpinecenter i Region Hovedstaden 200 patienter i behandling, 50 patienter har fået en tid og yderligere 200 er på venteliste. Patienterne er naturligvis utilfredse med, at det går så langsomt, når behandlingen nu er godkendt og har vist sig at være effektiv,” siger han.

Forklaringen er ifølge Lars Bendtsen, at budgetterne og ressourcerne ikke kan følge med presset:

”Vi har fået bevilliget midler til at ansætte én ekstra sygeplejerske og ifølge vores beregninger vil det give os kapacitet til at behandle maksimalt 400 patienter i alt. Men vores umiddelbare vurdering er, at et sted mellem 1000-2000 patienter kunne komme i betragtning til behandlingen i regionen. De falder inden for kriterierne, men må vente på grund af manglende resurser. Vores mulighed er at synliggøre behovet for flere resurser for vores ledelse,” siger han.

Også i Region Midtjylland mener man, at tallet 350 er alt for lavt sat. I øjeblikket har man her 50 patienter i behandling og cirka 50 på venteliste, fortæller professor Flemming Winther Bach, klinikchef i smerte- og hovedpineklinikken på Neurologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Men ressourcerne er ikke fulgt med – heller ikke til dem, som allerede er i behandling, understreger han:

”Det betyder blot, at vi er nødt til at skubbe andre opgaver foran os og løbe endnu stærkere.”

15 dage er den magiske grænse

En ud af ti migrænepatienter har kronisk migræne. Ifølge Jakob Møller Hansen, som er leder af Nationalt Videnscenter for Hovedpine, så udgør den gruppe omkring 50.000 personer. Men man overser fuldstændig den helt store gruppe af migrænikere – nemlig dem med hyppig, episodisk migræne. De har migræne mellem otte og 14 dage om måneden og falder derfor udenfor de fastsatte kriterier. De får altså ikke muligheden for at blive behandlet med Aimovig, selv om der er dokumenteret effekt af stoffet til alle grupper af migrænikere.

”15 dage er den magiske grænse, og har man hovedpine 14 dage om måneden, så er man altså ikke så ’heldig’ at man kan komme i betragtning. Men gruppen af patienter med hyppig migræne – som tæller i hvert fald 100.000, er ligeså påvirket i deres dagligdag af migrænen som de kroniske migrænikere. Det fastslås blandt andet i et helt nyt internationalt studie med dansk deltagelse, hvor man netop har undersøgt kronisk migræne i forhold til hyppig, episodisk migræne. Vi ved også, at Aimovig og andre præparater med identisk virkningsmekanisme virker, og at der er noget, man kan gøre også for dem, som lider af hyppig migræne – men der er ikke noget tilbud til dem. Det opleves naturligvis både frustrerende og uretfærdigt, for den rette behandling kan gøre en afgørende forskel i de patienters liv,” siger han.

Ifølge Jakob Møller Hansen bliver langt størstedelen af patienter med migræne udredt og tilset i almen praksis, og kun de kroniske patienter bliver henvist til behandling:

”Hvis gruppen af patienter med hyppig migræne blev henvist, så ville ventelisterne ganske enkelt eksplodere.”

Ulighed i behandlingen på tværs af landet

Dertil kommer en ulige behandling på tværs af regionerne, som man i Dansk Videnscenter for Hovedpine har et særligt fokus på, understreger Jakob Møller Hansen:

”Man kan diskutere, om det er rationelt, at man udelukkende behandler for migræne på landets universitetshospitaler, med lange ventetider til følge, når man ser på det høje antal af personer med migræne, og når det faktisk er en diagnose, som er nem at stille og en lidelse, som er relativt enkel at behandle. Det er upraktisk for dem, som bor i landets mindre kommuner, og det vil uvilkårlig skabe en ulighed på tværs af befolkningen. I øjeblikket arbejder vi i Dansk Videnscenter for Hovedpine på at få et overblik over, hvor mange patienter, der rent faktisk bliver overset og altså ikke kommer i behandling for deres migræne på grund af deres bopæl,” siger Jakob Møller Hansen.

 

Fakta:

  • Hovedpineforeningen anslår at antallet af danskere, som lider af migræne er 640.000. Kun ca. 5000-6000 af dem behandles i dag på de danske hospitaler.
  • En ud af ti migrænepatienter har kronisk migræne, hvilket betyder, at de har mindst 15 dage om måneden med hovedpine. 
  • I dag koster medicinen Aimovig 4000 kroner om måneden pr. patient - i dette er dog ikke indregnet den rabat, som medicinalvirksomheden bag giver.
  • Personer med migræne har årligt 1,7 mio. flere besøg hos alment praktiserende læger end personer uden migræne. Det svarer til fem procent af alle besøg hos praktiserende læger
  • Erhvervsaktive personer med migræne har årligt 3,8 mio. flere sygedage end erhvervsaktive personer uden migræne. Det svarer til ca. 14 procent af alle sygedage
  • Hvert år koster migræne 420 mio. kr. i behandling og 1,2 mia. kr. i tabt arbejdsfortjeneste
  • Det anslås, at sygdommen i Danmark er skyld i flere end 700.000 tabte arbejdsdage om året.

 

 

Tags: migræne, migrænemedicin

Like eller del denne artikel