Det mener de om økonomiaftalen

Årets økonomiforhandlinger mellem stat og regionerne er slut, og regionerne får ekstra 1,5 milliard kroner. Her er nogle af kommentarerne.

 

Formand for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz.

”Aftalen giver sundhedsvæsenet et økonomisk løft, som er hårdt tiltrængt. Det er veldokumenteret, at vi har et stort økonomisk efterslæb på sygehusene, fordi bevillingerne i ti år ikke har fulgt med det stigende behov for behandling. Nu indhenter vi noget af efterslæbet, og jeg håber, at patienterne vil kunne mærke, at personalet på sygehusene bliver mindre pressede.”

”Regeringen har lovet bedre velfærd, og sundhed er det velfærdsområde, der er vigtigst for borgerne. Derfor er det oplagt, at regeringen med finansloven går et skridt videre, så vi for alvor kan indhente de sidste ti års efterslæb. Det er nødvendigt, hvis vi skal komme overbelægning og aflyste operationer til livs.”


Formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Christian Freitag.

Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner indebærer, at der oprettes 350 hoveduddannelsesforløb i almen medicin i 2020. Det er et løft på næsten 100 i forhold til 2018.

”PLO har gennem adskillige år peget på, der akut var behov for at uddanne væsentligt flere speciallæger i almen medicin, så alle danskere på sigt igen kan få deres egen læge. Med den stigning, der nu er aftalt – oveni stigningen, som den tidligere regering fik gennemført – kommer vi op på et niveau, som vi med tiden kommer til at mærke, og det er meget positivt.”

Han understreger, at det for PLO er helt afgørende, at stigningen i antallet af uddannelsesforløb i almen medicin videreføres også i årene efter 2020: ”Der skal vedtages en ny dimensioneringsplan med virkning fra 2021 og nogle år frem. Her bør niveauet på 350 årlige hoveduddannelsesforløb i almen medicin, som minimum, blive videreført. Ellers får vi ikke bugt med den alvorlige mangel på praktiserende læger, som nu har fulgt os i mange år.”

 

Formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing.

”Der er blevet givet markant flere penge, end vi har set i de seneste knap 10 års økonomiaftaler. Det er en positiv bevægelse væk fra tidligere års meget tynde økonomiaftaler. Men det betyder ikke, at vi vil få mere tid til patienterne eller mindre travlhed, for der er stadig et godt stykke vej til, at ressourcerne matcher opgaverne, der bliver ved med at vokse i omfang. Vi mangler desuden at se, hvor ambitiøse aftalerne om kommunernes økonomi og finansloven bliver.”

Han peger på, at der samlet set skal være ressourcer til nye behandlinger og til at behandle de mange flere borgere, særligt ældre, som får brug for lægehjælp til at behandle de sygdomme, flere lever længere med.

”Der kommer hele tiden nye behandlinger og ny teknologi til, som kan redde og forbedre liv, men som selvfølgelig også koster mange penge. Alt i alt er der behov for et løft af sundhedsvæsenets økonomi på tre til fire milliarder kroner årligt frem til 2025. Det er faktisk, hvad der skal til, hvis ikke patienterne skal opleve et ringere sundhedsvæsen.”

 

Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd.

”Det er en aftale, vi kan være godt tilfredse med. Halvanden milliard løser ikke alle problemer i sundhedsvæsenet, men det er det største løft, der er givet i 10 år og et vigtigt skridt. Der er i den grad brug for mere personale og flere sygeplejersker på mange afdelinger. Det forventer vi, at man går i gang med at rette op på nu.”

Derudover har regeringen lagt op til, at økonomiaftalen kun er første skridt. Forude venter sundhedsaftalen og en tiårsplan for psykiatrien.

”Vi ser frem til en hurtig invitation til den task force, der vil blive nedsat. Nu gælder det om at komme hurtigt i gang med at sikre bedre forhold og flere ansatte i sundhedsvæsenet, ikke mindst de 1.000 flere sygeplejersker, som regeringen har lovet. Derudover har vi også masser af gode ideer til sundhedsaftalen og fremtiden for psykiatrien.”

 

Regionsformand Heino Knudsen (Soc.), Region Sjælland.

"Jeg er rigtig glad for, at vi med denne aftale får det største økonomiske løft til sundhedsvæsenet siden finanskrisen. Aftalen tilfører sundhedsvæsenet flere penge og sætter en rigtig retning. Dette økonomiske løft giver os i Region Sjælland mulighed for at bygge videre på vores massive økonomiske genopretning og den strategiske plan, som Regionsrådet har lagt.

Vi har nu i Region Sjælland en økonomi i balance. Det har været hårdt, men nødvendigt med besparelser og økonomisk genopretning. Men med en solid økonomiaftale kan vi nu også forsikre borgere, patienter og medarbejdere om, at vi ikke umiddelbart kigger ind i nye, større, samlede sparerunder på vores sygehuse. Jeg fornemmer en velvilje fra en ny regering i forhold til sundhedsvæsenet, som selvfølgelig også skal følges op i kommende års økonomiaftaler. Men vi er kommet godt fra start med denne aftale."

 

Regionsformand Anders Kühnau, Region Midtjylland.

Aftalen mellem Danske Regioner og Regeringen giver Region Midtjylland 320 mio. kr. mere på budgettet i 2020 end i 2019 samt et engangsbeløb på 100 mio. kr. til flytteudgifter i forbindelse med udflytningen fra flere matrikler i Aarhus til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

"Vores nødråb er hørt. Økonomiaftalen prioriterer sundhedsvæsenet i højere grad end i de seneste år, og Region Midtjylland har med engangsbeløbet fået en særlig håndsrækning fra regeringen. I stedet for at afvikle kan vi nu se frem og udvikle et stærkt universitetshospital i Aarhus. Det er mit håb, at der nu kommer mere ro på for både patienter og personale. Jeg vil gå ind i forhandlingerne om næste års budget med det mål, at AUH undgår de besparelser, som er varslet fra 2020 og frem. Men en endelig afklaring heraf vil selvfølgelig afhænge af et budgetforlig."

"Alt er ikke med et trylleslag blevet godt. Besparelsen på 150 mio. kr. i 2019 er uændret og kommer til at kunne mærkes også de kommende år, da nogle af de først fundne besparelser var engangsbesparelser. Men regionsrådet har nu mulighed for at give Aarhus Universitetshospital nogle økonomiske rammer, der sikrer hospitalet et godt afsæt for at etablere sig i det nye hospital og takle den store opgave med at finde sig til rette i nye rammer og nye arbejdsgange."

 

Regionsformand Ulla Astman, Region Nordjylland.

Alt i alt kan vi være godt tilfredse med aftalen om et løft på 1,5 mia. kr. til regionerne, som sikrer driften og en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet til gavn for borgere og patienter i Danmark.

"I forhold til driftsområdet medfører aftalen et løft på ca. 150 mio. kr til Region Nordjylland hvilket er et større løft end sidste års aftale. Det vil dog fortsat ikke være muligt at imødekomme alle ønsker og behov, så der forestår nu en vigtig prioriteringsopgave for regionsrådet for at få enderne til at nå sammen i budgetlægningen for 2020 i Region Nordjylland.
- Det er positivt og tiltrængt, at regeringen inviterer regionerne med i det brede samarbejde om både en 10-års-plan for psykiatrien og en sundhedsaftale om udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det ser jeg frem til."

 

Regionsformand Sophie Hæstorp, Region Hovedstaden.

"1,5 mia. kr. ekstra til regionerne er grundlæggende et godt resultat, men det ærgerligt, at vi står til at miste ca. 90 mio. på bloktilskuddet. Jeg er glad for, at regeringen trods alt har lyttet til behovet for at styrke regionernes økonomi."

"Vi bliver flere ældre, og vi får hele tiden bedre – men også dyrere – muligheder for behandling og medicin. Det er positivt, at regeringen anerkender, at økonomien skal følge med. Jeg forventer med den nye økonomiaftale, at regionsrådet kan undgå at sende et sparekrav til hospitalerne, når vi nu skal til at lægge budgettet for næste år."

Regeringen og Danske Regioner tager i aftalen endegyldigt afsked med produktivitetskravet, som i årevis har presset hospitalerne økonomisk med en krav til at lave 2% mere om året for de samme penge. I stedet bliver regionerne målt på, om vi styrker sammenhængen og nærheden i behandlingstilbud.

"Det er den rigtige vej at gå," siger Sophie Hæstorp Andersen (S). "Hvis du er en travl familiefar med børn og arbejde, så giver det mening, hvis vi kan give dig mulighed for at tage fx prøver og medicin derhjemme. Samtidig er vejen banet for et bedre samarbejde med kommunerne, så vi i fællesskab kan sørge for, at ingen falder ned mellem to stole, når de bliver udskrevet fra hospitalet og fx skal til genoptræning i kommunen. Det arbejde er vi i fuld gang med, og økonomiaftalen giver os mulighed for at fortsætte."

Like eller del denne artikel