"Af respekt for processen finder vi det mest rigtigt at afvente hovedbestyrelsens drøftelse, før der kommenteres på mulige løsninger i offentligheden”, siger administrerende direktør i Diabetesforeningen, Peer Steensbro.

Diabetesforeningens bestyrelse mødes med advokat for at håndtere ledelseskrise

Diabetesforeningen er endnu engang sendt ud på stormfuld hav, efter den nyvalgte formand, professor Torsten Lauritzen, i begyndelsen af august trak sig på grund af helbredsproblemer. Derfor holdes nu et ekstraordinært møde, hvor Diabetesforeningens Hovedbestyrelse skal gennemgå mulighederne for at håndtere den nye situation.

”Situationen, hvor en formand har måttet trække sig, er ny for Diabetesforeningen. Derfor samles hovedbestyrelsen mandag for med bistand af foreningens advokat at gennemgå de muligheder, der er for at håndtere situationen. Af respekt for processen finder vi det mest rigtigt at afvente hovedbestyrelsens drøftelse, før der kommenteres på mulige løsninger i offentligheden”, siger administrerende direktør i Diabetesforeningen, Peer Steensbro.

6. august 2019 kunne Diabetesforeningens Hovedbestyrelse orientere det frivillige bagland om, at professor Torsten Lauritzen havde valgt at trække sig fra formandsposten efter en langvarig sygemelding hen over sommeren. Torsten Lauritzen er professor, dr. med. og tidligere praktiserende læge, og med en omfattende forskerkarriere bag sig inden for diabetes samt et tidligere hverv som lægefaglig chefrådgiver i Diabetesforeningen, var der ellers massiv opbakning fra repræsentantskabet i Diabetesforeningen, da han den 25. maj i år vandt kampvalget om formandsposten over afgående formand Truels Schultz.

Men kort efter sygemeldte han sig - og trak sig altså til sidst. I den forbindelse offentliggjorde de to næstformænd i Diabetesforeningen, Thomas Elgaard Larsen og Jørgen Andersen en fælles udtalelse på foreningens hjemmeside:

”Det er med beklagelse, at Hovedbestyrelsen har modtaget besked fra Torsten Lauritzen om, at han fratræder posten som formand for Diabetesforeningen. Efter grundige overvejelser har han nu valgt at trække sig på grund af helbredsproblemer, som har ført til en langtidssygemelding. Vi har stor respekt for Torstens beslutning, og vi ønsker ham fortsat rigtig god bedring samt de bedste ønsker for fremtiden.”

Uenighed om strategi

Nok er det nyt for Diabetesforeningen, at en formand må trække sig fra posten efter blot ganske få måneder, men turbulens i cockpittet er ikke nyt for Diabetesforeningen, som med sine ca. 92.000 medlemmer er en af landets største patientforeninger.

I 2018 valgte foreningen at fyre daværende direktør, Henrik Nedergaard, på grund af uenigheder.

Henrik Nedergaard nåede at have direktørposten i 12 år og han har blandt andet æren for den Nationale Diabeteshandlingsplan 2017-2020, som har fået politisk opbakning. Fyringen af Henrik Nedergaard kom i kølvandet på, at Hovedbestyrelsen ikke var enige med Nedergaard om den fremtidige strategi for foreningen.

"Vi er uenige om, hvor vi skal hen herfra. Det er noget, vi har drøftet det seneste års tid, og det er en uenighed, som er vokset. Og der er også sket meget i diabetes-landskabet det seneste halve år,” sagde Henrik Nedergaard i den forbindelse til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Siden Henrik Nedergaards fyring har økonomidirektør, Peer Steensbro, fungeret som konstitueret direktør i Diabetesforeningen. En rolle som Torsten Lauritzen, der altså nu er fratrådt formandsposten, egentlig ønskede at ændre som noget af det første, da han udtalte, at han mente, at det var vigtigt at finde en direktør, som havde mere indsigt i sundhedsvæsnet og diabetes, end han mente, at økonomidirektør Peer Stenbro havde, da han jo havde økonomi som område.

Hvem der fremadrettet skal have formandsposten i Diabetesforeningen er indtil videre uvist, men i forbindelse med sin fratræden ytrede forhenværende formand for Diabetesforeningen, Truels Schultz, sin bekymring for, om valget af en lægefaglig formand var den rette strategi for Diabetesforeningen:

”Jeg er meget bekymret for fremtiden for Diabetesforeningen med valget af en lægefaglig formand. Jeg er meget ængstelig for, at der nu hovedsageligt fokuseres på lægefagligheden på bekostning af styrkelse af det frivillige arbejde, som er fundamentet i Diabetesforeningen,” sagde Truels Schultz til LokalAvisen Assens i juni måned tidligere i år.

Tags: Diabetesforeningen

Like eller del denne artikel