Torsten Lauritzen (t.v.) og den konstituerede direktør Peer Steensbro.

Professor vil være diabetesformand: Det første, jeg vil gøre, er at finde en ny direktør

Torsten Lauritzen stiller op til kampvalg om formandsposten i Diabetesforeningen. Han vil sætte fokus på sammenhæng i sundhedsvæsnet og gøre patientens stemme tydeligere i offentligheden. Derudover vil han som det første arbejde på at ansætte en ny direktør i Diabetesforeningen.

Professor dr. med. og tidligere praktiserende læge Torsten Lauritzen stiller op til kampvalg om formandsposten i Diabetesforeningen 25. maj. Hans modkandidat er den nuværende formand Truels Schultz, som blev valgt tilbage i 2011.

”Jeg stiller op til valget om formandsposten, fordi jeg brænder for diabetesområdet og mener, at jeg kan gøre en reel forskel, så der kommer mere fokus på patienternes stemme i den offentlige debat,” siger Torsten Lauritzen.

Torsten Lauritzen mener, at de seneste år i Diabetesforeningen har været turbulente. Det er hans opfattelse, at foreningen har manglet synlighed og gennemslagskraft, og han mener, at den kæmpe ressource, som de frivillige i Diabetesforeningen udgør, ikke er blevet udnyttet tilstrækkeligt. Han vil derfor sætte fokus på at styrke arbejdet med de frivillige i foreningen.

”Det første jeg vil gøre, hvis jeg får formandsposten, er, at finde den rette mand til posten som direktør for Diabetesforeningen,” siger Torsten Lauritzen, som dermed melder ganske klart ud, at han ønsker at finde en afløser for den nuværende administrerende direktør, Peer Steensbro, som blev konstitueret sidste efterår. Det blev han efter fyringen af daværende administrerende direktør Henrik Nedergaard.

Peer Steensbro var økonomidirektør, da han blev konstitueret som administrerende direktør, og han har meget forstand på økonomi, men for lidt indsigt i sundhedsvæsnet og diabetes, mener Torsten Lauritzen.

Sundhedspolitisk Tidsskrift har forsøgt at få en kommentar fra Peer Steensbro, men har fra Diabetesforeningen modtaget følgende kommentar på mail:

"Af respekt for den demokratiske proces i Diabetesforeningen, hvor det er repræsentantskabet, der vælger foreningens formand, vil det ikke være passende for Diabetesforeningens ansatte at kommentere på udmeldinger, som kandidater til formandsposten fremsætter."

Bedre sammenhæng og respektfuld dialog

Blandt mærkesagerne har Torsten Lauritzen også et ønske om, at Diabetesforeningen skal arbejde for at skabe et langt mere sammenhængende sundhedsvæsen. Det er hans opfattelse, at patientforløbene for diabetespatienter i dag er alt for fragtmenterede, og derfor ønsker han at bidrage til at skabe bedre en dialog og rød tråd mellem almen praksis, kommuner og diabetesambulatorier. 

”Én af mine styrker er, at jeg via fælles respektfuld dialog kan få folk til at enes og komme i mål. For mig er samarbejdet helt centralt, hvis vi for alvor skal skabe forandring for diabetespatienterne,” siger Torsten Lauritzen.

Et andet fokusområde for Torsten Lauritzen handler om den ligeværdige samtale mellem behandler og patient. Han ønsker, at Diabetesforeningen skal arbejde for at styrke den tilgang til patienterne, at der er to eksperter, der mødes til en konsultation.

”Patienten er ekspert på sit eget liv, og behandleren er ekspert på det medicinske. Jeg tror, at hvis man i langt højere grad lytter til patientens tanker og forventning og efterfølgende går ind i en dialog omkring medicinske muligheder, vil man på sigt opnå at få langt mere tilfredse patienter, der er bedre til at tage ansvar for sig selv,” siger Torsten Lauritzen.

Andre højtprioriterede poster på Torsten Lauritzens liste er, at han ønsker at styrke det faglige i Diabetesrådet, som skal i bedre og tættere dialog med hovedbestyrelsen, som også skal styrkes, samt direktionen i Diabetesforeningen, fortæller han.

Kandidat med forskningstung baggrund for anden gang

Torsten Lauritzen er 68 år, professor dr. med. Og tidligere praktiserende læge. Han er tilknyttet som professor på Aarhus Universitet to dage om ugen. Torsten Lauritzen har indtil for fire år siden drevet lægepraksis i Ebeltoft. I årene 2015-2017 var Torsten Lauritzen lægefaglig chefrådgiver i Diabetesforeningen.

Torsten Lauritzens modkandidat er den 70 årige Truels Schultz, som er nuværende formand for Diabetesforeningen. Han blev valgt til posten tilbage i 2011. Truels Schultz er pensioneret efter 41 år i kriminalpolitiet og tidligere borgmester og byrådsmedlem for De Konservative i Assens.

Det er anden gang inden for en kortere årrække, at en kandidat med en forskningstung baggrund går efter posten som formand for Diabetesforeningen. Senest da professor og endokrinolog Allan Flyvbjerg frem til 2011 var formand for Diabetesforeningen. Allan Flyvbjerg er i dag direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen.

Valget til formandsposten finder sted på Diabetesforeningens repræsentantskabsmøde 25. maj i Odense. Den nye formand skal sidde på posten i de næste fire år.

 

Tags: Diabetesforeningen

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk