"Medicinrådet og Behandlingsrådet skal selvfølgelig komme med sine anbefalinger, men det bliver ikke med vores mandater, at man fremadrettet sætter pris på et menneskeliv. Vi skal hjælpe de mest syge patienter på den bedst mulige måde. Og det bedste vi kan gøre, er at føre en ansvarlig økonomisk politik, så vi har råd til fremtidens behandlinger," siger Mette Abildgaard.

Mette Abildgaard (C): Det er ikke værdigt at sætte en pris på et menneskeliv

VALG 2019. Nye behandlinger, som Medicinrådet har anbefalet bare indenfor det seneste år, kommer til at koste den danske statskasse mellem en halv og en hel milliard kroner. Men det skal der være råd til - også i fremtiden, mener sundhedsordfører for Det Konservative Folkeparti, Mette Abildgaard, der i dette interview kommer ind på Det Konservative Folkepartis holdning til prioritering, personalemangel, rygning - og til sine personlige mærkesager. 

"Vi mener, at Medicinrådet fortsat skal komme med anbefalinger til sundhedsvæsnet. Derudover handler det om at sikre, at vi først og fremmest har råd til den nyeste og bedste medicin. Det kræver en ansvarlig håndtering af dansk økonomi, som i øjeblikket er i topform. Derudover kræver det, at vi tør prioritere området. Det har vi gjort i denne regeringsperiode, hvor vi har løftet sundhedsområdet med mere end seks milliarder kroner," siger hun.

Det Konservative Folkeparti ser meget frem til at få udvidet Medicinrådet med et Behandlingsråd, som skal vurdere nye dyre medicinteknologier og behandlingsformer.

"For os er det vigtigt, at de behandlende læger altid tager udgangspunkt i det, som gør patienterne raske. Det er det vigtigste. Selvfølgelig er økonomien også afgørende, men her handler det om fra politisk side at lave en styringsmodel, så lægerne først og fremmest kan fokusere på deres kerneopgave – nemlig at hjælpe patienterne," siger hun.

Men kan behandlingerne ikke blive for dyre? Om det siger Mette Abildgaard: "Vi har ikke tænkt os at sætte en pris på et menneskeliv. Det er simpelthen ikke værdigt. Medicinrådet og Behandlingsrådet skal selvfølgelig komme med sine anbefalinger, men det bliver ikke med vores mandater, at man fremadrettet sætter pris på et menneskeliv. Vi skal hjælpe de mest syge patienter på den bedst mulige måde. Og det bedste vi kan gøre, er at føre en ansvarlig økonomisk politik, så vi har råd til fremtidens behandlinger."

"Jeg mener, at Medicinrådet i dag varetager en vigtig samfundsopgave – og at det fortsat skal være Medicinrådets opgave at komme med anbefalinger på medicinområdet. Vi vil gerne være med til at se på, om vi kan løfte musklerne for Medicinrådet, hvis behovet opstår, men pt. ønsker vi Medicinrådet i samme funktion fremover, som det har i dag. Det skal naturligvis spille sammen med Behandlingsrådet fremadrettet," siger hun.

Sundhedspolitisk Tidsskrift: Hvad er din holdning til, at kritikere mener, at det 7. princip i Folketingets principper for prioritering af sygehusmedicin ikke overholdes ved prioritering af medicinsk behandling med Ocrevus, Revlimid og Spinraza?

"Min holdning er, at patienterne skal have den bedste medicin, der kan gøre dem raske så hurtigt som muligt. Der findes sikkert eksempler på, at det 7. princip i nogle tilfælde ikke bliver overholdt til fulde. I nævner selv Spinraza som en case. For mig er det imidlertid vigtigt, at det er lægerne og de dygtigste eksperter på området, der udstikker kursen," siger hun.

Hvad er din holdning til, at regionerne har måtte fyre personale på grund af stigende medicinudgifter?

"Vi mener, at vores sundhedssystem er nødt til at være gearet til fremtiden. Derfor har vi også lavet en aftale om en ny sundhedsreform, som sætter retningen for fremtidens sundhedsvæsen.

Selvfølgelig skal vi ikke bare se på, imens fremtidens medicin og det øgede antal medicinske pateinter presser vores sundhedsvæsen. Af samme årsag har vi foreslået, at nogle dele af behandlingen rykker ud af sygehuset og over hos den praktiserende læge. Det fjerner ikke alt presset fra sygehusene, men det er en god start. Samtidig med det har vi tilført regionerne flere midler siden 2015, men det betyder overhovedet ikke, at vi er i mål. Med den nye sundhedsreform er jeg imidlertid overbevist om, at vi fremover kan få et sundhedsvæsen, der er gearet til femtidens udfordringer," siger hun.

De tre største udfordringer

Hvad er de tre største udfordringer inden for sundhedsvæsnet i dag? 

"Først og fremmest mangler vi praktiserende læger i Danmark. Her tænker jeg på det, vi kalder familielægen. I dag står 100.000 danskere uden familielæge og det tal vil stige til 200.000 næste ifølge PLO. Det viser, at vi har en kæmpe udfordring i vores sundhedsvæsen. For familielægen som kender borgeren og dennes sygdomshistorik giver tryghed. Derfor vil vi uddanne flere familielæger.

Et andet stort problem er børnerygning. Hver dag starter 40 børn med at ryge – og en tredjedel af dem vil dø på grund af rygning, hvis de fortsætter. Vi vil ikke bare se på, mens børn fylder deres lunger med kræftfremkaldende stoffer. Derfor vil vi indføre røgfri skoletid for alle under 18 år, hæve prisen for en pakke cigaretter til 60 kr. samt forbyde tobakskøb for mindreårige.

For det tredje mener jeg, at vi har en udfordring med tiden ivores sundhedsvæsen, Vores sundhedspersonale skal have mere tid, så de kan udføre opgaver inden for pleje og omsorg, for det er der brug for. Derfor vil uddanne og ansætte flere i vores sundheds- og plejesektor."

Mærkesag

Hvad er din mærkesag inden for sundhedspolitik?

"Jeg har fir emærkesager inden for sundhedspolitik. Og det betyder, at jeg konkret arbejder for, at der skal være en praktiserende læge i nærheden af borgeren. Derfor vil vi uddanne 100 flere praktiserende læger, øge antallet af lægepraksisser i hele landet og gøre det lettere for praktiserende læger at investere i mere sundhedspersonale.

Jeg vil også arbejde for kortere ventetider. Og derfor vi vi beholde behandlingsgartantien på 30 dage, skabe et nyt styringssystem for sundhedsvæsnet, der skal sikre korte ventelister i hele landet.

Derudover skal der findes mere tid til den enkelte patient, og derfor vil vi fjerne unødvendigt bureaukrati, der står i vejen for sundhedspersonalets arbejde, ansætte flere i sundheds- og plejesektoren og sørge for, at ældre får mere pleje, som d selv frit kan bestemme over.

Jeg arbejder også på en røgfri fremtid for vores børn. Derfor vi vi indføre røgfri skoletid for alle under 18 år i hele landet, hæve afgiften på en pakke cigaretter, så den koster 60 kr. og forbyde køb af tobak på vegne af mindreårige."

Hvad skal en pakke cigaretter koste?

"En pakke cigaretter skal koste 60 kr. Skatteministeriet og Sundhedsministeriet har selv bekræftet, at dette er prislejet, hvor vi ikke øger grænsehandlen markant og, at vi samtidig reducerer børnerygning med 75 procent. Desværre er vi det eneste parti i blå blok, som mener, at det er ønskværdigt med en markant forhøjelse af prisen på cigaretter for børnenes skyld."

Personalemanglen

Hvordan løser vi manglen på sygeplejersker, læger, praktiserende læger, psykiatrikere og andre speciallæger?

"Det skal vi først og fremmest ved at uddanne markant flere inden for sundhedssektoren. Derudover er næste skridt at få flere, som har mulighed, tid og lyst til at gå op på fuldtid. Vi skal derudover aflaste sygehusene ved at rykke behandlingen tættere på borgeren. Og samtidig styrke familielægen."

Hvordan skal vi løse manglen på læger i bestemte områder af landet?

"Det skal vi gøre ved at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i et yderområde. Vi har allerede øget honoraret for lægedækningen i visse områder, men jeg tror ærlig talt, at det her er et område, som kræver flere forskellige indsatser. For det hjælper ikke noget kun at gøre det attraktivt for lægens arbejdsliv at placere sig i et bestemt område, hvis lægens familie ikke ønsker at flytte med. Derfor skal vi fortsætte vores arbejde med at gøre det attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne."

Tags: valg2019

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os