Sundhedspolitisk Tidsskrift

Medicinsk cannabis får ældre til at skære ned på forbruget af smertestillende medicin

Medicinsk cannabis lader til at være både sikkert og gavnligt som understøttende behandling hos en bred palet af ældre patienter med neurologiske sygdomme, heriblandt patienter med multipel sclerose (MS).

Det viser foreløbige data fra et amerikansk studie, som blev præsenteret på den amerikanske neurologikongres AAN 2019. Studiet viser, at medicinsk cannabis har en positiv effekt på bivirkninger som angst, kroniske smerter og søvnbesvær.

"Vores resultater viser, at medicinsk cannabis er veltolereret hos patienter over 75 år og lader til at forbedre symptomer som kroniske smerter og angst," siger læge og investigator på studiet, Laszlo Mechtler fra Dent Neurologic Institute i New York, til Medscape Medical News

Foruden MS-patienter har forskerne fra Dent Neurologic Institute undersøgt effekt og sikkerhed af medicinsk canabis hos patienter med Parkinson, neuropati, amyotrofisk lateral sclerose (ALS) og rygmarvsskader. Til trods for, at medicinsk cannabis er blevet legaliseret i flere amerikanske stater og benyttes af mange patienter med kroniske sygdomme, er forskningen i medicinsk cannabis ifølge Laszlo Mechtler begrænset – især, hvad angår den ældre patientgruppe. Det estimeres, at 2,1 mio. amerikanere bruger medicinsk cannabis, og ældre patienter er den hurtigst voksende gruppe af medicinske cannabis-brugere.

Færre smertestillende midler

Til forskernes overraskelse viste studiet, at 32 procent af patienterne, som tog medicinsk cannabis, skar ned på forbruget af smertestillende medicin i samme periode. Professor i klinisk anæstesiologi og leder af afdelingen for smertebehandling på University of California i San Diego, professor Mark Wallace, har stor erfaring med forskning i og administration af medicinsk cannabis. Fra sit kliniske virke kender han billedet af, at en betydelig andel af de ældre patienter reducerer deres forbrug af smertestillende medicin i forbindelse med, at de tager medicinsk canabis.

"Når patienterne kommer til mig, får de ofte høje doser smertestillende medicin. Vi er i stand til at få dem til at indstille forbruget af smertestillende medicin ved at erstatte det med medicinsk cannabis," siger Mark Wallace til Medscape og fortsætter:

"Det er misforstået, at det er usikkert og medfører risiko for faldulykker – på grund af svimmelhed og kognitiv svækkelse –, at give medicinsk cannabis til ældre patienter. Det ser vi i hvert fald ikke i vores klinik."

Behov for opfølgende studier

For at evaluere effekt og sikkerhed ved medicinsk cannabis hos ældre patienter gennemgik forskerne fra Dent Neurologic Institute retrospektive data fra 204 patienter over 75 år tilknyttet en ambulant neurologisk klinik. Patienternes gennemsnitsalder var 81 år, og de var alle en del af forskningsprogrammet ’New York State’s Medical Marijuana Program’. Patienterne indtog varierende doser af henholdsvis oral tetrahydrocannabinol (THC) og cannabidiol (CBD) i periode på fire måneder samtidig med, at de gik til regelmæssige kontroller på en ambulant neurologisk klinik. Resultaterne viste, at 69 procent af patienterne oplevede, at deres symptomer aftog i forbindelse med, at de brugte medicinsk canabis. 34 procent oplevede i begyndelsen bivirkninger til medicinsk canabis, men efter dosis blev nedjusteret faldt andelen til 21 procent. De hyppigst forekommende bivirkninger var træthed, mavetarm- og balanceproblemer.

Forskerne noterer, at det aktuelle studie har sine begrænsninger i og med, at studiedesignet er retrospektivt og læner sig op ad selvrapporterede data, hvad angår symptomlindring.

"Der er behov for opfølgende, randomiserede, placebokontrollerede studier. Den fremtidige forskning bør fokusere på bivirkninger såsom træthed og balanceproblemer såvel som effekt og optimal dosering," siger Laszlo Mechtler til Medscape.

Tags: Medicinsk cannabis, cannabis

Like eller del denne artikel