Løkke udskriver valg: Det kommer det til at handle om på sundhedsområdet

Det bliver en lang valgkamp: Lars Løkke Rasmussen har i dag kl. 13.17 meddelt, at han har udskrevet valg til 5. juni - grundlovsdag.

Det oplyser han, efter han tirsdag eftermiddag har bedt om ordet i Folketingssalen for en bemærkning af "særlig karakter".

Valges udskrives samtidig med, at formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, er sygemeldt. I går aftes delte hun et billede på Facebook, hvor man ser et drop i hendes hånd. Hun fortalte i opslaget, at hun har været syg siden natten til lørdag og derfor har været nødt til at aflyse flere arrangementer.

Klokken 13 tirsdag eftermiddag skrev hun:

"Desværre har jeg det stadig meget dårligt. Men dog alligevel ikke mere end et slemt maveonde. Og så er jeg ret dehydreret. Det var meningen, at Løkke og jeg i aften skulle have diskuteret pension i TV2. Det må vi desværre udsætte nogle få dage. Jeg er klar sekundet efter, at jeg er på benene igen. Og jeg glæder mig meget til både at diskutere pension – og til det folketingsvalg, der vel for pokker bliver udskrevet en dag."

På sundhedsområdet kommer valget til at handle om, hvor vidt vælgerne ønsker socialdemokratiets udspil "Tid til omsorg" eller regeringen og Dansk Folkepartis sundhedsreform "Patienten først".

Her er forskellene i meget korte træk.

 

Strukturen

Regeringen og Dansk Folkeparti:

Regionerne og regionsrådene nedlægges.

En ny national myndighed, "Sundhedsvæsen Danmark" oprettes, det samme gør fem administrative sundhedsforvaltninger i de eksisterende regioner. 21 sundhedsfællesskaber bygges op omkring akutsygehusene.

I sundhedsfællesskaberne skal der være patient- og pårørenderåd,  og rådene vil også blive repræsenteret med et medlem i bestyrelserne for hver af de fem sundhedsforvaltninger. Derudover vil de otte mand store bestyrelser i de fem sundhedsforvaltninger blive sammensat af bl.andre tre repræsentanter fra kommunerne, så lokalt folkevalgte har samme stemmevægt som sundhedsfaglige eksperter i bestyrelserne.

Flere patienter skal behandles tættere på hjemmet, og flere ukomplicerede behandlinger skal udføres af ens egen læge eller af det kommunale sundhedspersonale i sundhedshuse. Der er en målsætning om 500.000 færre ambulante besøg og 40.000 færre indlæggelser på sygehuset frem mod 2025

Socialdemokratiet:

De folkevalgte regionsråd fortsætter.

Der skal oprettes nærhospitaler drevet af regioner og kommuner i fællesskab. de skal kunne klare  f.eks. mindre operationer, scanninger og jordemoderkonsultationer.

 

Økonomi

Regeringen og Dansk Folkeparti:

Der skal oprettes en nærhedsfond på 8,5 mia. kroner, som frem til 2025 skal løfte det nære sundhedsvæsen. 

Socialdemokratiet:

Udspillet koster 1,25 mia. kr. årligt.  Samtidig vil partiet bruge penge fra det økonomiske råderum, så der bruges 53 mia. kr. sammenlagt på sundhedsvæsenet og plejehjem frem til 2025.

 

Patienterne

Regeringen og Dansk Folkeparti:

Regeringen vil sikre, at de eksisterende rettigheder om hurtig udredning, behandling og genoptræning bliver respekteret i hele landet

Der skal være hurtigere adgang til speciallæge

Det bliver en pligt for sygehusene at oplyse patienten om et andet behandlingstilbud, hvis garantien ikke kan indfris

Der skal være bedre vejledning om patientrettigheder og et fælles patientnummer, hvor patienter kan ringe ind, hvis de kommer i klemme i systemet

Førstegangsfødende skal have ret til to dages ophold på sygehuset

Der skal være flere muligheder for eksperimentel behandling ved livstruende sygdom

Der skal være enkel og tryg adgang til akuthjælp i hele landet – bl.a. skal der være et nyt landsdækkende lægevagtnummer - 113 - ved ikke­ livstruende sygdom samt flere ambulancer, akutbiler og akutlægebiler i områder med størst behov. Statsministeren mener, at der er råd til 10-15 ekstra akutberedskaber landet over

Socialdemokratiet:

Patientansvarlig læge eller sygeplejerske til indlagte patienter i 2020.

Nybagte mødre skal have ret til at blive på sygehuset i to dage.

Nyt behandlingsråd skal holde øje med forskelsbehandling i sundhedsvæsenet.

Socialsygeplejersker skal give ekstra støtte til udsatte borgere

 

Personalet

Regeringen og Dansk Folkeparti:

Der skal flere praktiserende læger - der skal uddannes ialt 160 ekstra i 2019 og 2020

Der oprettes 100 nye ydernumre - altså licenser til at drive en lægeklinik

Der skal mere sundhedspersonale og et kompetenceløft i kommuner og almen praksis. Der skal bl.a. uddannes 2000 flere sygeplejersker (heraf er en del allerede i gang)

Socialdemokratiet:

1.000 flere sygeplejersker. Det skal sikre mere tid til patienterne.

100 ekstra uddannelsespladser til praktiserende læger

Tjenestepligt for nyuddannede læger i almen praksis i lægedækningstruede områder. Der foreslås en seks måneders tjenestepligt i almen praksis for alle nyuddannede læger.

Flere praktikpladser til sosu-assistenter. 

Mere tillid til de ansatte – mindre kontrol og unødigt bureaukrati

 

 

 

Kommentarer på Twitter:

Lars Løkke Rasmussen: 

Tags: valg2019

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk