Vibeke E. Hjortdal og Olav Bjørn Petersen.

Rigshospitalet scorer faglige spydspidser fra Aarhus

To af Aarhus Universitetshospitals helt store faglige spydspidser, eksperten i føtalmedicin, Olav Bjørn Petersen, og professor og børnehjertekirurgen Vibeke E. Hjortdal er fra 1. maj og 1 juni ansat som professorer ved Københavns Universitet og på Rigshospitalet.

En kæmpebevilling fra Novo Nordisk Fonden til BørneRiget på Rigshospitalet fører til ansættelsen af ialt tre professorer, som skal sikre en dansk førerposition inden for rekonstruktionskirurgi, diagnostisk behandling af fostre og behandling af hjertesyge børn.

Olav Bjørn Petersen er overlæge ved Center for Fosterdiagnostik ved Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital og blev sidste år nomineret til Digitaliseringsprisen for Telemedicinsk hjemmemonitorering af gravide. Vibeke E. Hjortdal har været professor i medfødte hjertesygdomme og thoraxkirurgi på Aarhus Universitetshospital og var ellers lige begyndt et job som viceinstitutleder på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet for mindre et halvt år siden.

Aarhus mister altså to absolutte eksperter indenfor deres felt.

Begge afviser, at de forlader Aarhus i utilfredshed, selv om de seneste år på hospitalet har været præget af uro. I 2016 var det slut med børnehjertekirurgi på Aarhus Universitetshospital, da Sundhedsstyrelsen besluttede, at al børnehjertekirurgi i Danmark skulle samles på Rigshospitalet. Samtidig har Aarhus Universitetshospital i flere år været præget af store besparelser. Sådan er det ikke just i det nye job: Professoraterne i København er kommet i stand takket være en unik donation fra Novo Nordisk Fonden på hele 60 mio. kr.

"Jeg havde fået et superspændende job som viceinstitutleder i Aarhus, hvor jeg skulle være med til at præge forskningen generelt, så jeg har virkelig været i et dilemma. Men det nye job var bare en tand mere spændende og interessant for mig," siger Vibeke E. Hjortdal, der forlader Aarhus efter at have boet der i 40 år.

"Det er en helt unik mulighed. Jeg kan være med til at begynde spændende forskning og igen være tæt på, hvor medfødte hjertesygdommes behandling foregår. Den store pose penge på 20 millioner kroner gør, at jeg vil kunne gøre en indsats fra start af. Jeg har jo været vant til, at man skal bygge det hele op fra bunden af, og det tager mange år, hvis man ikke har økonomien til det. Det ville kræve virkelig meget tid at skaffe 20 millioner kroner, og tid er vigtig, når man kommer i min alder," siger Vibeke E. Hjortdal med et grin. Hun er 57 år.

Også for Olav Bjørn Petersen er det et tilvalg og ikke et fravalg. 

"Jeg har været superglad for mine mange år i Aarhus, startede på Fødselsstiftelsen i 1991 og har været leder af føtalmedicinen der i 15 helt fantastiske år," siger Olav Bjørn Petersen.

"Jeg er så heldig, at jeg kom gennem nåleøjet til en stilling her på Rigshospitalet som klinisk professor i føtalmedicin, hvor jeg skal arbejde 50 procent af tiden i klinikken. Det er et professorat, hvor der følger en stor forskningsbevilling med – og en sådan stilling, med så gode forskningsvilkår, har jeg aldrig set slået op noget sted i verden. Så da jeg fik muligheden, sagde jeg selvfølgeligt ja, også selv om det var vemodigt at forlade det gode faglige miljø og mange gode kolleger i Aarhus," siger han.

Olav Bjørn Petersen og Vibeke E. Hjortdal er ansat som professorer sammen med Magdalena Fossum, ledende overlæge af afdelingen for børneneurologi ved Astrid Lindgren Children’s Hospital på Karolinska Universitetshospital. De tre skal sammen med eksperter på Rigshospitalet og Københavns Universitet være med til at bringe Danmark i front internationalt inden for rekonstruktionskirurgi (behandling med eget væv) samt forskning, diagnostik og behandling af fostre (fosterterapi) og hjertesygdomme hos børn og unge.

Målet med den store donation fra Novo Nordisk Fonden er at sikre en fortsat udvikling af Rigshospitalets højt specialiserede funktioner inden for de tre områder og at skabe et internationalt kraftcenter for kirurgi på børn i Region Hovedstaden gennem et tæt samarbejde mellem Rigshospitalet og Københavns Universitet.

I 2025 samles alle børn og unge på Rigshospitalet i det nye hospitalsbyggeri, BørneRiget. Det giver nogle helt unikke muligheder for styrke samarbejdet om forskning, behandling og uddannelse inden for både det kirurgiske, pædiatriske og anæstesiologiske område, forklarer lægelig chef i BørneRiget, Bent Ottesen.

"BørneRiget åbner først i 2025, men det, at vi kan ansætte professorerne allerede nu, taler ind i BørneRigets fornemmeste funktion, nemlig at samle alle børn og unge under et tag og koordinere diagnostik, forskning og udvikling på tværs af specialer og faggrupper til gavn for børn, unge, fødende og deres familier," siger Bent Ottesen.

Professoraterne

Olav Bjørn Petersens nye titel bliver professor i føtalmedicin og føtalterapi ved Center for Føtalmedicin og Graviditet i Obstetrisk Klinik på Rigshospitalets Juliane Marie Center.

I det nye professorat skal Olav Bjørn forske i både nye metoder til diagnosticering og yderligere udvikling af de minimalt invasive teknikker, hvor man ved hjælp af små nåle f.eks. kan placere stents til behandling af fostret inde i livmoderen – med mindst mulig risiko for mor og foster.

"Hvis vi kan blive endnu bedre til at diagnosticere sygdomme hos børn allerede inden de fødes, f.eks. gennem nye genetiske metoder og nye former for fosterdiagnostik, kan vi hjælpe endnu flere børn og deres forældre med den bedste behandling. Fx børn med medfødte misdannelser i urinveje, børn med sjældne sygdomme og børn med medfødte lungesygdomme og hjertesygdomme. Jo tidligere og jo mere præcist vi kan sige, hvilke sygdomme det kommende barn har, desto større potentiale er der for at hjælpe barnet til verden med mest mulig livskvalitet," siger Olav Bjørn Petersen.

Vibeke Hjortdal får et professorat i medfødte hjertesygdomme hos børn og unge og skal forske i, hvordan fostrets og barnets hjerne påvirkes af hjertesygdommen. Målet er at finde ud af, både hvad årsagerne er til de forskellige hjertesygdomme, og hvornår og hvordan den mest optimale behandling skal foregå, så barnet får færrest mulige senfølger og den bedste livskvalitet. Enten gennem behandling allerede i fostertilstanden eller den rette behandling straks efter fødslen og senere i livet. Professoratet er tilknyttet BørneRiget og forankret i Thorax Kirurgisk Klinik i Rigshospitalets Center for Hjerte, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme.

"Vi ser flere og flere børn med hjertesygdomme, der har brug for hjælp i skoletiden og i andre sammenhænge både kognitivt og psykosocialt. Jeg håber, at jeg gennem professoratet og samarbejde med forskere nationalt og internationalt kan bidrage til at finde ud af hvorfor, hvornår og hvordan hjernens udvikling bliver påvirket hos hjertebørn. Målet er at kunne hjælpe de, der har eller får udfordringer pga. hjertesygdommen og på sigt reducere risikoen og evt. helt fjerne problemerne," siger Vibeke Hjortdal.

Vibeke Hjortdal har gennem sit hidtidige arbejde på center for medfødte hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital allerede igangsat en række forskningsstudier på området, og hun har etableret et samarbejde med børnehospitaler i USA, Canada, England, Brasilien og Argentina, som hun også vil drage nytte af i professoratet og fortsætte samarbejdet med.

Magdalena Fossum skal være professor i børnekirurgi med særligt fokus på translationel rekonstruktionsteknik.

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os